Automatiska avluftare och avskiljare

​Våra automatiska avluftare och avskiljare är ledande när det gäller avluftning och avskiljning av smuts, slam och magnetitrester i värme- och kylsystem. Dessa produkter bygger på våra innovativa Helistill- och cyklontekniker, som hjälper till att förebygga skador i viktiga VVS-komponenter, t ex pannor, pumpar och ventiler, vilket leder till minskat underhåll och längre livslängd.

Produkter

Zeparo Cyclone Cyklonisk smuts och magnetitavskiljare för horisontellt- och vertikalt montage.
Zeparo ZU Automatisk avluftningsventil och avskiljare (för mikrobubblor och/eller slampartiklar).
Zeparo G-Force Cyklonisk smutsavskiljare med antingen avgasning eller magnetitmagnet.
Zeparo ZIO Avskiljare för mikrobubblor, slampartiklar samt magnetit.
Äldre automatiska avluftningsventiler och separatorer Utgångna produkter - Automatiska avluftningsventiler och separatorer.
Automatiska avluftningsventiler och separatorer