Transfero TV Connect

IMI Pneumatex
Jämför
​​​​​​​ För värmesystem upp till 8 MW och kylsystem upp till 13 MW Transfero TV Connect är en tryckhållningsenhet med hög precision, avsedd för värme- och solfångarsystem på upp till 8 MW och kylsystem på upp till 13 MW. Den skall användas när hög prestanda, kompakthet och noggrannhet behövs. Den nya kontrollenheten BrainCube Connect möjliggör kommunikation med BMS-system och andra BrainCubes. Dessutom är det möjligt att fjärrstyra eller fjärravläsa tryckhållningssystemet via internet.

2 i 1

– den enda tryckhållningsenheten med integrerad cyklonisk vakuumavgasning.

Effektivare, cyklonisk vakuumavgasning

Minst 50 % effektivare än de flesta andra vakuumavgasningssystem.

Enkel idrifttagning, fjärrstyrning och felsökning

Automatisk kalibrering och standardanslutningar mot vår IMI Webserver och BMS via Modbus.

Teknisk beskrivning - Styrenhet TecBox

Användningsområde:

Värme-, kyl- och solfångarsystem.
För system enligt EN 12828, SWKI 93-1, solvärmesystem enligt EN 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

Medie:

Icke aggressivt eller icke giftig vätska med tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: -1 bar
Max tillåtet tryck, PS: se Artiklar

Temperatur:

Max tillåten temperatur, TS: 90 °C
Min tillåten temperatur, TSmin: 0 °C

Max tillåten omgivningstemperatur, TA: 40°C
Min tillåten omgivningstemperatur, TAmin: 5°C

Noggrannhet:

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar.

Spänning:

1 x 230 V (-/+ 10 %), 50 Hz

Elanslutningar:

1 uttag (inkl. stickpropp) för driftspänning 230V (extern säkring efter behov och lokala installationsföreskrifter)
4 potentialfria utgångar (NO) för extern larmindikering (230 V max 2 A)
1 RS 485 in/ut
1 Ethernetingång, RJ45
1 USB-port

Skyddsklass för skydd mot fukt och fysisk kontakt:

IP 54 enligt EN 60529

Mekaniska anslutningar:

Sin1/Sin2: inlopp från system G3/4"
Sout: utlopp till system G3/4"
Swm: anslutning för vattenpåfyllning G3/4"
Sv: kärlanslutning G1 1/4"

Material:

Metallkomponenter med mediekontakt: kolstål, gjutjärn, rostfritt stål, AMETAL®, mässing, brons.

Transportering och förvaring:

I frostfria, torra utrymmen.

Standard:

Konstruerad enligt
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

Teknisk beskrivning - Expansionskärl

Användningsområde:

Bara tillsammans med stryenhet TecBox.
Se användningsområde under Teknisk beskrivning - Styrenhet TexBox.

Medie:

Icke aggressivt eller icke giftig vätska med tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar
Max tillåtet tryck, PS: 2 bar

Temperatur:

Maximalt tillåten bälgtemperatur, TB: 70 °C
Minsta tillåtna bälgtemperatur, TBmin: 5 °C

För PED-avsikt:
Maximalt tillåten temperatur, TS: 120 °C
Minsta tillåtna temperatur, TSmin: -10 °C

Material:

Stål. Färg beryllium.
Airproof butylbälg enligt EN 13831.

Transportering och förvaring:

I frostfria, torra utrymmen.

Standard:

Konstruerad enligt PED 2014/68/EU.

Garanti:

Transfero TU, TU...E: 5 års garanti på hela kärlet.
Transfero TG, TG...E: 5 års garanti på den diffusionstäta butylbälgen.

Styrenhet TecBox, Transfero Connect TV värme

Transfero TV .1 E Connect

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil, för avluftning och trycksättning.

En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
RSK nr
EAN
Artikelnr
10 bar (PS)
TV 4.1 E
500
920
530
40
0,75
1-2,5
~55*
553 33 44
7640161629462
811 1500
TV 6.1 E
500
920
530
42
1,1
1,5-3,5
~55*
553 33 45
7640161629479
811 1501
TV 8.1 E
500
920
530
43
1,4
2-4,5
~55*
553 33 46
7640161629486
811 1502
TV 10.1 E
500
1300
530
50
1,7
3,5-6,5
~60*
553 33 47
7640161629493
811 1503
13 bar (PS)
TV 14.1 E
500
1300
530
69
1,7
5,5-10
~60*
553 33 48
7640161629509
811 1504

T = Enhetens totaldjup

dpu = Arbetstrycksområde

*) Pumpdrift

Transfero TV .1 EH Connect

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil för avluftning och trycksättning. 1 spillventil för tryck vid toppbelastning.

En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
RSK nr
EAN
Artikelnr
10 bar (PS)
TV 4.1 EH
500
920
530
41
0,75
1-2,5
~55*
553 33 49
7640161629516
811 1510
TV 6.1 EH
500
920
530
44
1,1
1,5-3,5
~55*
553 33 50
7640161629523
811 1511
TV 8.1 EH
500
920
530
45
1,4
2-4,5
~55*
553 33 51
7640161629530
811 1512
TV 10.1 EH
500
1300
530
52
1,7
3,5-6,5
~60*
553 33 52
7640161629547
811 1513
13 bar (PS)
TV 14.1 EH
500
1300
530
72
1,7
5,5-10
~60*
553 33 53
7640161629851
811 1514

T = Enhetens totaldjup

dpu = Arbetstrycksområde

*) Pumpdrift

Transfero TV .2 EH Connect

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar. 2 pumpar. 1 överströmningsventil för avluftning och trycksättning. 1 överströmningsventil för trycksättning vid toppbelastning.

En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
RSK nr
EAN
Artikelnr
10 bar (PS)
TV 4.2 EH
680
920
530
50
1,5
1-2,5
~55*
553 33 54
7640161629554
811 1520
TV 6.2 EH
680
920
530
53
2,2
1,5-3,5
~55*
553 33 55
7640161629561
811 1521
TV 8.2 EH
680
920
530
56
2,8
2-4,5
~55*
553 33 56
7640161629578
811 1522
TV 10.2 EH
680
1300
530
70
3,4
3,5-6,5
~60*
553 33 57
7640161629585
811 1523
13 bar (PS)
TV 14.2 EH
680
1300
530
97
3,4
5,5-10
~60*
553 33 58
7640161629592
811 1524

T = Enhetens totaldjup

dpu = Arbetstrycksområde

*) Pumpdrift

Styrenhet TecBox, Transfero Connect TV kyla

Transfero TV .1 EC Connect

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil, för avluftning och trycksättning.

En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

Kylisolering med skydd mot vattenkondensering.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
RSK nr
EAN
Artikelnr
10 bar (PS)
TV 4.1 EC
500
920
530
41
0,75
1-2,5
~55*
553 33 59
7640161629608
811 1530
TV 6.1 EC
500
920
530
43
1,1
1,5-3,5
~55*
553 33 60
7640161629615
811 1531
TV 8.1 EC
500
920
530
44
1,4
2-4,5
~55*
553 33 61
7640161629622
811 1532
TV 10.1 EC
500
1300
530
51
1,7
3,5-6,5
~60*
553 33 62
7640161629639
811 1533
13 bar (PS)
TV 14.1 EC
500
1300
530
70
1,7
5,5-10
~60*
553 33 63
7640161629646
811 1534

T = Enhetens totaldjup

dpu = Arbetstrycksområde

*) Pumpdrift

Transfero TV .1 EHC Connect

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil för avluftning och trycksättning. En spillventil för trycksättning vid toppbelastning.

En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

Kylisolering med skydd mot vattenkondensering.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
RSK nr
EAN
Artikelnr.
10 bar (PS)
TV 4.1 EHC
500
920
530
42
0,75
1-2,5
~55*
553 33 64
7640161629653
811 1540
TV 6.1 EHC
500
920
530
45
1,1
1,5-3,5
~55*
553 33 65
7640161629660
811 1541
TV 8.1 EHC
500
920
530
46
1,4
2-4,5
~55*
553 33 66
7640161629677
811 1542
TV 10.1 EHC
500
1300
530
51
1,7
3,5-6,5
~60*
553 33 67
7640161629684
811 1543
13 bar (PS)
TV 14.1 EHC
500
1300
530
73
1,7
5,5-10
~60*
553 33 68
7640161629868
811 1544

T = Enhetens totaldjup

dpu = Arbetstrycksområde

*) Pumpdrift

Transfero TV .2 EHC Connect

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar. 2 pumpar. 1 överströmningsventil för avluftning och trycksättning. En överströmningsventil för trycksättning vid toppbelastning.

En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

Kylisolering med skydd mot vattenkondensering.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
RSK nr
EAN
Artikelnr
10 bar (PS)
TV 4.2 EHC
680
920
530
51
1,5
1-2,5
~55*
553 33 69
7640161629691
811 1550
TV 6.2 EHC
680
920
530
54
2,2
1,5-3,5
~55*
553 33 70
7640161629707
811 1551
TV 8.2 EHC
680
920
530
57
2,8
2-4,5
~55*
553 33 71
7640161629714
811 1552
TV 10.2 EHC
680
1300
530
71
3,4
3,5-6,5
~60*
553 33 72
7640161629721
811 1553
13 bar (PS)
TV 14.2 EHC
680
1300
530
98
3,4
5,5-10
~60*
553 33 73
7640161629738
811 1554

T = Enhetens totaldjup

dpu = Arbetstrycksområde

*) Pumpdrift

Expansionskärl, Transfero TU/TU...E

Transfero TU

Primärkärl. Mätfot för innehållsmättning. Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan

Typ
VN
[l]
D
H
H***
m
[kg]
S
RSK nr
EAN
Artikelnr
2 bar (PS)
TU 200
200
500
1339
1565
36
Rp 1 1/4
553 17 60
7640148631594
713 1000
TU 300
300
560
1469
1690
41
Rp 1 1/4
553 17 61
7640148631600
713 1001
TU 400
400
620
1532
1760
58
Rp 1 1/4
553 17 62
7640148631617
713 1002
TU 500
500
680
1627
1858
68
Rp 1 1/4
553 17 63
7640148631624
713 1003
TU 600
600
740
1638
1873
78
Rp 1 1/4
553 17 64
7640148631631
713 1004
TU 800
800
740
2132
2360
99
Rp 1 1/4
553 17 65
7640148631648
713 1005

VN = Nominell volym

***) Max höjd vid lutat kärl.

Transfero TU...E

Sekundärkärl.
Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan och flexibel slang och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning.

Typ
VN
[l]
D
H
H***
m
[kg]
S
RSK nr
EAN
Artikelnr
2 bar (PS)
TU 200 E
200
500
1339
1565
35
Rp 1 1/4
553 17 66
7640148631655
713 2000
TU 300 E
300
560
1469
1690
40
Rp 1 1/4
553 17 67
7640148631662
713 2001
TU 400 E
400
620
1532
1760
57
Rp 1 1/4
553 17 68
7640148631679
713 2002
TU 500 E
500
680
1627
1868
67
Rp 1 1/4
553 17 69
7640148631686
713 2003
TU 600 E
600
740
1638
1873
75
Rp 1 1/4
553 17 70
7640148631693
713 2004
TU 800 E
800
740
2132
2360
98
Rp 1 1/4
553 17 71
7640148631709
713 2005

VN = Nominell volym

***) Max höjd vid lutat kärl.

Expansionskärl, Transfero TG/TG...E

Transfero TG

Primärkärl. Mätfot för innehållsmättning. Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan.

Typ *
VN
[l]
D
H**
H***
m
[kg]
S
RSK nr
EAN
Artikelnr
2 bar (PS)
TG 1000
1000
850
2098
2264
280
Rp 1 1/4
553 17 72
7640148631716
713 1006
TG 1500
1500
1016
2247
2466
360
Rp 1 1/4
553 17 73
7640148631723
713 1007
TG 2000
2000
1016
2746
2928
640
Rp 1 1/4
553 17 74
7640148631730
713 1012
TG 3000
3000
1300
2847
3130
800
Rp 1 1/4
553 17 75
7640148631747
713 1009
TG 4000
4000
1300
3492
3726
910
Rp 1 1/4
553 17 76
7640148631754
713 1010
TG 5000
5000
1300
4137
4336
1010
Rp 1 1/4
553 17 77
7640148631761
713 1011

VN = Nominell volym

*) Specialkärl på begäran.

**) Tolerans 0 /-100.

***) Max höjd vid lutat kärl.

Transfero TG...E

Sekundärkärl.
Inklusive flexibel slang för anslutning på vattensidan och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning.

Typ *
VN
[l]
D
H**
H***
m
[kg]
S
Sw
RSK nr
EAN
Artikelnr
2 bar (PS)
TG 1000 E
1000
850
2098
2264
280
Rp 1 1/4
G3/4
553 17 78
7640148631778
713 2006
TG 1500 E
1500
1016
2247
2466
360
Rp 1 1/4
G3/4
553 17 79
7640148631785
713 2007
TG 2000 E
2000
1016
2746
2928
640
Rp 1 1/4
G3/4
553 17 80
7640148631792
713 2012
TG 3000 E
3000
1300
2847
3130
800
Rp 1 1/4
G3/4
553 17 81
7640148631808
713 2009
TG 4000 E
4000
1300
3492
3726
910
Rp 1 1/4
G3/4
553 17 82
7640148631815
713 2010
TG 5000 E
5000
1300
4137
4336
1010
Rp 1 1/4
G3/4
553 17 83
7640148631822
713 2011

VN = Nominell volym

SW = Avtappning

*) Specialkärl på begäran.

**) Tolerans 0 /-100.

***) Max höjd vid lutat kärl.

Avtappningsventil för buffertkärl

Avtappningsventil DLV

Invändig gänga på båda sidor, plan tätningsanslutning för direkt anslutning till alla lämpliga expansionskärl.

Typ
PS
[bar]
L
m
[kg]
S
SG
SW
RSK nr
EAN
Artikelnr
DLV 20
16
97
0,49
Rp3/4
G3/4
G3/4
553 08 49
7640148638579
535 1434
DLV 25
16
100
0,54
Rp1
G1
G3/4
553 08 50
7640148638586
535 1436

Buffertkärl

Statico SD

Diskusformad

Typ
VN
[l]
p0
[bar]
D
H
m
[kg]
S
RSK nr
EAN
Artikelnr
Transfero TV 4,6,8
SD 50.10
50
4
536
316**
12
R3/4
553 16 12
7640148630139
710 3005
Transfero TV 10, 14
SD 80.10
80
4
636
346**
16
R3/4
553 16 13
7640148630146
710 3006

VN = Nominell volym

**) Tolerans 0 /+35.

Pleno P vattenpåfyllningsenheter

Pleno P BA4 R

Vattenpåfyllningsenhet för användning med Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Består av en avstängningsventil, backventil, filter och bakflödesbegränsare typ BA (skyddsklass 4) enligt EN 1717.
Med anslutning för Pleno Refill moduler.
Anslutning (Swm): G1/2

Typ
PS
[bar]
B
L
H
m
[kg]
qwm
[l/h]
RSK nr
EAN
Artikelnr
BA4 R
10
210
1300
135
1,1
350
553 49 52
7640161630147
813 3310

Pleno P AB5

Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av en urskijlningstank typ AB (skyddsklass 5) enligt EN 1717. För installation på baksidan av varje enhet. Kan användas till vattenbehandlingsenheter av annat fabrikat som inte uppfyller kraven på qwm min 1300 l/h och därför inte kan vara direktanslutna.

Typ
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
RSK nr
EAN
Artikelnr
AB5
10
220
280
1000
1,83
250
553 49 56
7640161630154
813 3320

Pleno P AB5 R

Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av Pleno P BA4 R bakflödesbegränsare och Pleno P AB5 modul, med skyddsklass 5 enligt EN 1717.

Typ
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
RSK nr
EAN
Artikelnr
AB5 R
10
220
280
1000
3,8
250
553 49 57
7640161630161
813 3330

qwm = max vattenpåfyllningsvolym

T = Enhetens totaldjup

Pleno Refill

Pleno Refill

Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Mjukgörande behållare fylld med kvalitativ harts.

3/4” lekande mutter, 3/4” utv gga för planpackning.
Nominellt tryck: PS 8
Max. arbetstemperatur: 45°C
Min. arbetstemperatur: > 4°C

Typ
Kapacitet
l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Artikelnr
Refill 16000
16000
G3/4
G3/4
195
383
475
8,6
7640161630475
813 3210
Refill 36000
36000
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630482
813 3220
Refill 48000
48000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630499
813 3230

Pleno Refill Demin

Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Avmineraliserings behållare fylld med kvalitativ harts.

3/4” lekande mutter, 3/4” utv gga för planpackning.
Nominellt tryck: PS 8
Max. arbetstemperatur: 45°C
Min. arbetstemperatur: > 4°C

Typ
Kapacitet
l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Artikelnr
Refill Demin 13500
13500
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630505
813 3260
Refill Demin 18000
18000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630512
813 3270

→ = Flödesriktning

Namn Typ av dokument Ladda ner alla
7131000.dxf 2D3d
7131000.stp 2D3d
7131001.dxf 2D3d
7131001.stp 2D3d
7131002.dxf 2D3d
7131002.stp 2D3d
7131003.dxf 2D3d
7131003.stp 2D3d
7131004.dxf 2D3d
7131004.stp 2D3d
7131005.dxf 2D3d
7131005.stp 2D3d
7131006_TG_1000_2D_0904.dxf 2D3d
7131007_TG_1500_2D_0904.dxf 2D3d
7131009_TG_3000_2D_0904.dxf 2D3d
7131010_TG_4000_2D_0904.dxf 2D3d
7131011_TG_5000_2D_0904.dxf 2D3d
7131012_TG_2000_2D_0904.dxf 2D3d
7132000.dxf 2D3d
7132000.stp 2D3d
7132001.dxf 2D3d
7132001.stp 2D3d
7132002.dxf 2D3d
7132002.stp 2D3d
7132003.dxf 2D3d
7132003.stp 2D3d
7132004.dxf 2D3d
7132004.stp 2D3d
7132005.dxf 2D3d
7132005.stp 2D3d
7132006_TG_1000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132007_TG_1500_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132009_TG_3000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132010_TG_4000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132011_TG_5000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132012_TG_2000_E_2D_0904.dxf 2D3d
8111504_Transfero_TV_14_1_E_connect_2D.dxf 2D3d
8111504_Transfero_TV_14_1_E_connect_3D.dwg 2D3d
8111510_Transfero_TV_4_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111510_Transfero_TV_4_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111511_Transfero_TV_6_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111511_Transfero_TV_6_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111512_Transfero_TV_8_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111512_Transfero_TV_8_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111513_Transfero_TV_10_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111513_Transfero_TV_10_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111514_Transfero_TV_14_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111514_Transfero_TV_14_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111520_Transfero_TV_4_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111520_Transfero_TV_4_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111521_Transfero_TV_6_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111521_Transfero_TV_6_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111522_Transfero_TV_8_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111522_Transfero_TV_8_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111523_Transfero_TV_10_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111523_Transfero_TV_10_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111524_Transfero_TV_14_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111530_Transfero_TV_4_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111530_Transfero_TV_4_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111531_Transfero_TV_6_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111531_Transfero_TV_6_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111533_Transfero_TV_10_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111533_Transfero_TV_10_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111534_Transfero_TV_14_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111534_Transfero_TV_14_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111540_Transfero_TV_4_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111540_Transfero_TV_4_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111541_Transfero_TV_6_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111541_Transfero_TV_6_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111542_Transfero_TV_8_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111542_Transfero_TV_8_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111543_Transfero_TV_10_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111543_Transfero_TV_10_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111544_Transfero_TV_14_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111544_Transfero_TV_14_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111550_Transfero_TV_4_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111550_Transfero_TV_4_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111551_Transfero_TV_6_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111551_Transfero_TV_6_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111552_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111552_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111553_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111553_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111554_Transfero_TV_14_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111554_Transfero_TV_14_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
Acc_DG_714_1008.eps Drawings
Acc_DG_714_1008.gif Drawings
Acc_DU_714_1002.eps Drawings
Acc_DU_714_1002.gif Drawings
DLV_20_535_1434.eps Drawings
DLV_20_535_1434.gif Drawings
DLV_20_535_1434.jpg Drawings
DLV_25_535_1436.eps Drawings
DLV_25_535_1436.gif Drawings
DLV_25_535_1436.jpg Drawings
PLENO-P_AB5-R.eps Drawings
PLENO-P_AB5-R.gif Drawings
Pleno_P_AB5.eps Drawings
Pleno_P_AB5.gif Drawings
Pleno_P_AB5.jpg Drawings
Pleno_Refill.eps Drawings
Pleno_Refill.gif Drawings
statico_SD.eps Drawings
statico_SD.gif Drawings
statico_SD.jpg Drawings
Transfero_TGE_713_2006.eps Drawings
Transfero_TGE_713_2006.gif Drawings
Transfero_TG_713_1006.eps Drawings
Transfero_TG_713_1006.gif Drawings
Transfero_TG_713_1006.jpg Drawings
Transfero_TUE_713_2000.eps Drawings
Transfero_TUE_713_2000.gif Drawings
Transfero_TUE_713_2000.jpg Drawings
Transfero_TU_713_1000.eps Drawings
Transfero_TU_713_1000.gif Drawings
Transfero_TU_713_1000.jpg Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox.eps Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox.gif Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox.jpg Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox_2_pumpe.eps Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox_2_pumpe.gif Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox_2_pumpe.jpg Drawings

Fråga en expert


product