Tryckstabilisering av tappvatten

Våra tryckhållningslösningar för tappvatten uppfyller de mycket strikta kraven på kvalitet och hygien, eftersom vi enbart använder högkvalitativ butylgummi, fritt från kemiska tillsatser. De bygger också på en genomflödesteknik som minimerar risken för etablering av Legionella. Eftersom vattnet kontinuerligt byts ut så blir förutsättningarna för att bakterien etablerar sig ogynnsamma. Den unika läckagedetekteringstekniken,  Hydrowatch, ger extra säkerhet. Den bygger på en liten indikator som ändrar färg från grönt till rött om butylbälgen punkteras.​

Produkter

Aquapresso Tryckstabilisering av tappvatten.
Tryckstabilisering Av Tappvatten