Praktische opleiding TA-Scope

Module 6

​Programma

  • Te weten bij het meten (Debiet/Kv/dp)
  • Belang van correct  inregelen en nauwkeurigheid
  • Aandachtspunten montage inregelafsluiters
  • TA-Scope onderdelen
  • Functies en instellingen
  • Hydraulische functies
  • Basis inregelmethodes
  • Praktische oefeningen meten op 1 inregelafsluiter
  • Koppeling TA Scope en Hyselect
Doelgroep
Installateurs, opstart onderhoudstechniekers, studiebureaus die controlemetingen uitvoeren. Na aankoop TA Scope

​Niveau


​​LAAG​GEM.HOOG
​TheoretischX

Technisch​X
Praktijk
X


Tijdsbestek
1,5 dag - 12-13. September 2019


Meer informatie over beschikbare datums


Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Jeffrey.Werckx@imi-hydronic.com


Vul het formulier in om u aan te melden voor een van onze cursussen.

Module 6