Opleidingscentrum

​​​​​Wij bieden praktische opleidingen en kritische inzichten in de HVAC-wereld


Module 1
Het realiseren van een optimaal hydraulisch evenwicht
Na deze opleiding heb je een goed inzicht in de bepalende factoren voor hydraulisch evenwicht in een installatie. Je kent de 3 hydraulische sleutelvoorwaarden voor een nauwkeurige regeling, je kunt een manuele  inregelafsluiter correct selecteren en kent de methode om deze nauwkeurig in te regelen. Verder beheers je ook de basisprincipes van drukbehoud en vind je de weg in Hyselect om een inregelafsluiter of een expansiesysteem te berekenen en te selecteren. 
Lees meer

Module 2
Het optimaliseren van hydraulische regelkringen en variabel debietsystemen

Na deze opleiding heb je een uitgebreide kennis over (hydraulische) regelkringen en variabel debiet. Je kunt regelkranen perfect selecteren in functie van hun autoriteit en regelbereik, verder ken je ook de basisfuncties van de bijhorende motoren. De manier om een minimumdebiet te garanderen hebben geen raadsels meer voor jou. Daarnaast heb je noties van de basisprincipes betreffende waterkwaliteit en het belang hiervan in optimalisatie van systemen. In Hyselect kun je een  installatie berekenen en selecteren.
Lees meer

Module 3
Energy Insights-residentieel of utility

Door deze opleiding word je in je zoektocht naar het energetisch optimaliseren van HVAC installaties sterk verder geholpen, je leert de invloeden van verschillende factoren herkennen en weet nadien het perfecte advies te geven als opdrachtgever, consultant, ontwerper of installateur.
Lees meer

Module 4
Inregelen van radiator- en vloerverwarmings-systemen

Na deze opleiding heb je je inzicht in radiator-en vloerverwarmingssystemen sterk verbeterd. Je kent de comforttheorie en je kunt ontwerp- en nominale condities onderscheiden. Constant of variabel debietsystemen en dp-controle hebben geen geheimen meer voor jou. Je nieuw vergaarde kennis kun je perfect weergeven aan de hand van een schema  getekend in Easyplan. 
Lees meer

​Module 5
Drukbehoud en waterkwaliteit, dé basis voor een perfecte HVAC installatie

Na deze opleiding beheers je perfect de principes van drukbehoud en waterkwaliteit. Je maakt kennis met ons productengamma die in jouw installaties de perfecte oplossing zijn. Je leert de theorie toepassen in een selectie in Hyselect en kunt de hierin verkregen resultaten perfect toelichten. 
Lees meer

​Module 6
Praktische opleiding TA-Scope

Na deze opleiding heb je een grondige kennis van het TA Scope meettoestel. Je kent al zijn functies en kunt deze ook toepassen bij het meten op 1 inregelafsluiter. Je hebt kennis van de theoretische achtergrond om een nauwkeurige meting te doen en kent de belangrijkste inregelmethodes voor het inregelen van hydraulische modules. Je leert de techniek van het inregelen om zo weinig mogelijk extra weerstand te creëren en zo een perfecte pompoptimalisatie te bekomen. 
Lees meer

Seminars

Seminarie 1
Hydraulische opbouw in HVAC

Tijdens dit seminarie nemen we je mee in de evolutie van de opbouw van hydraulische kringen. Je leert de misverstanden of hydraulische problemen die vaak terugkomen herkennen en weet wat de oplossingen hiervoor zijn. Je maakt kennis met de nieuwe IMI producten, hun applicaties en hoe ze voor jou het verschil kunnen maken.
Lees meer

Seminarie 2
AFC Technologie, dé oplossing voor hoog renderende verwarmingsinstallaties

Tijdens dit seminarie gaan we dieper in op de oorzaken van afgiftesystemen die niet op hun optimaal rendement werken. Je leert er de verschillende parameters kennen die hierop een invloed hebben en de mogelijke oplossingen. Je maakt kennis met een aantal handige tools om je efficiëntie te verhogen zoals Easyplan en Hytools.  
Lees meer
Seminarie 3
Correct drukbehoud en waterkwaliteit, aandacht voor de basis van elke goeie HVAC-installatie

Tijdens dit seminarie maken we je wegwijs  in het uitgebreid aanbod van drukbehoud en waterkwaliteit. Je krijgt de nodige theorie om daaruit te kunnen afleiden welk product voor te stellen. Je kunt na afloop een selectie maken in Hyselect en de resultaten analyseren. 
Lees meer


Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Jeffrey.Werckx@imi-hydronic.com 

Vul het formulier in om u aan te melden voor een van onze cursussen.

Meer informatie over beschikbare datums


Opleidingscentrum