Project Oranje Nassau's Oord
Het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord, onderdeel van Zinzia Zorggroep, bevindt zich in een bosrijke omgeving op een eigen historisch landgoed. De locatie is voortgekomen uit een voormalig koninklijk paleis.

22-11-2018
​​Oranje Nassau's Oord heeft sinds het begin van de vorige eeuw gefunctioneerd als een kliniek voor longziekten. Na de jaren ‘60 is het gebouw geleidelijk in gebruik genomen als verpleeghuis. Het bestaat uit een monumentaal gedeelte (het oude sanatorium), een gebouw voor mensen met somatische aandoeningen en
nieuwbouw verpleeghuis Oranje Nassau's Oord artist impression.jpg

revalidanten en een verpleeghuisdeel voor bewoners met dementie (psychogeriatrie, ofwel PG).Het huidige PG-gebouw is in 1996 in gebruik genomen en was destijds een forse verbetering in vergelijking met de situatie daarvoor. Nu vele jaren later voorziet het gebouw niet meer in de wensen t.a.v. wonen en verblijf die kwetsbare ouderen met een steeds  toenemende zorgzwaarte hebben t.a.v. het verpleeghuis. 

Zinzia Zorggroep heeft om die redenen ingezet op vervangende nieuwbouw van het PG gedeelte. Dit vanuit de doelstelling om nieuwe huisvesting te realiseren waarin verblijf en zorg voor de bewoners optimaal wordt gefaciliteerd en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.  In de nieuwe situatie wordt het oude monumentale deel verbonden en geïntegreerd met de nieuwbouw. Tijdens de bouwperiode worden oud met nieuw zo gekoppeld door een aantal ingrepen die mede zorgen voor een multifunctionele ruimte en binnentuin. En zorgt het ervoor dat in de toekomst de afwikkeling van het logistiek proces optimaal wordt gefaciliteerd.  

Naast kwalitatieve uitgangspunten als bruikbaarheid, gezondheid, veiligheid, alternatieve aanwendbaarheid en duurzaamheid is het vermijden van tijdelijke huisvesting een belangrijk uitgangspunt geweest. Daarnaast speelt deze bouw in op de ambities van Zinzia op het gebied van milieubewust ondernemen, efficiënt beheer en domotica.  WSi techniek mag voor dit project de werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren.  Meer informatie over de nieuwbouw kunt u vinden op www.zinzia.nl tijdens de uitvoering van dit project wordt dit artikel aangevuld.

Terreinleidingen
Verantwoordelijk voor de uitvoering is een bouwconsortium; WSI-Techniek neemt de

W-installaties voor haar rekening. Leidinggevende monteur Rene Schilderink: "De grootste uitdaging voor ons in dit project is tweeledig: bewoners moeten tijdens de bouw en renovatie in hun appartementen kunnen blijven wonen zonder noemenswaardige hinder te ondervinden. Tegelijkertijd moeten we een nieuwe infrastructuur voor de energiedistributie aanleggen, ruim 4 kilometer terreinleidingen voor centrale verwarming, gekoeld water en warm tapwater. Dit heeft te maken met de forse afmetingen van dit landgoed (168 hectare), maar ook met de energiedistributie die in de nieuwe situatie efficiënt vanuit één centraal punt geschiedt in plaats van versnippert over de verschillende gebouwen.


IMG_0448.JPG
Naast de genoemde leidingen ligt er ook een bestaand netwerk voor de distributie van elektriciteit, gas en water naar de rest van het terrein. Om die reden wordt het hoofd tracé gegraven op 1,5 meter diep, met aftakkingen naar in totaal 14 woongroepen."


Inregelafsluiters

Ook bij dit project gebruikt WSI-Techniek diverse producten van IMI Hydronic Engineering. Het gaat met name om IMI-TA inregelafsluiters, type STAD & STAF en Eclipse thermostatische radiatorkranen met automatische debietregeling. Deze worden medio 2019 gemonteerd.

IMG_0782.JPG
​"Bij inregelafsluiters kiezen wij altijd voor betrouwbaarheid, en dus voor IMI-TA. In mijn beleving hebben we altijd IMI-TA regelafsluiters gebruikt en wij hebben zelden tot nooit klachten over deze producten." Wat Schilderink waardeert in deze producten is het tijdloze karakter. Volgens hem zijn de huidige types nog steeds vrijwel gelijk aan de uitvoeringen van vijftien, twintig jaar terug. Ook dat bewijst dat ze goed functioneren, anders waren ze waarschijnlijk regelmatig aan verandering onderhevig geweest.

Goed ingeregeld

Ook in Oranje Nassau's Oord luistert het inregelen van de nieuwe installatie straks nauw. "Mijn ervaring is dat de regeling en besturing van een installatie niet altijd werkt zoals van tevoren bedacht. Voorwaarde voor een goede werking is dat de installatie goed in bedrijf wordt gesteld. Daarnaast zorgt goed inregelen (zowel lucht- als waterzijdig) voor een goede afstemming tussen de verschillende componenten in een installatie en beperking van het energie verbruik. Vaak zien we dat vooral de fijn afstelling niet nauwkeurig wordt uitgevoerd en dat is jammer, want daardoor verbruik je meer energie en zijn de prestaties van de installatie verre van optimaal. Dat kost geld en gaat ten koste van de bewoners en het milieu. Dat willen wij voorkomen!".

Bronvermelding foto's:

Artist Impression: Zinzia Zorggroep, Foto's terreinleidingen en installatie: WSI-Techniek

Project Oranje Nassau's Oord