Milieu

​​​​​​Zowel onze oplossingen als onze productieprocessen zijn milieuvriendelijk.

Minimale impact op het milieu 
IMI Hydronic Engineering staat erop dat haar bedrijfsvoering, fabricageprocessen en producten een zo gering mogelijke invloed op het milieu uitoefenen. Al onze medewerkers worden binnen het kader van ons milieuprogramma opgeleid.​
De schoonste, groenste productieprocessen
Wij gebruiken enkel materialen met lage milieu-impact, die recycleerbaar zijn na hun nuttige levensduur en wij proberen op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te fabriceren, hetgeen betekent dat wij de CO2- uitstoot zo laag mogelijk proberen te houden.

Milieu