Po kom principu radi AFC tehnologija?

  • Regulator protoka se podešava na izračunatu vrednost protoka okretanjem brojčanika pomoću ključa za podešavanje.
  • Ukoliko se protok na ventilu poveća, ograničivač protoka se pomera usled povećanog pritiska, čime se protok kontinuirano ograničava na podešenu vrednost. Podešeni protok se nikada ne prekoračuje.
  • U slučaju da protok padne ispod podešene vrednosti protoka, opruga gura ograničivač protoka nazad u početni položaj.

Proizvodna rešenja za radijatore

Proizvodna rešenja za panelno grejanje