Za optimalan rad, HVAC instalacije trebaju biti zaštićene od vazduha

Na radni vek i efikasnost HVAC sistema znatno utiče vazduh zarobljen unutar sistema.  Efikasno uklanjanje vazduha omogućava smanjenje ovog rizika i zaštitu kritičnih elemenata kao što su pumpe i kotlovi.
Prednosti kontrole vazduha u HVAC sistemima su:

  • Optimizovana upotreba energije
  • Produžen radni vek sistema
  • Tih rad
  • Nema zastoja
  • Smanjen rizik od korozije

Otkrijte novi priručnik o vazduhu i nečistoćama

Zavirite u svet održavanja pritiska i kvaliteta vode

Istražite najsavremeniji priručnik o vazduhu i nečistoćama u vodenom delu HVAC instalacije, sveobuhvatan resurs koji nudi dubok uvid u održavanje pritiska i kvalitet vode.

 

Saznajte više o tehnologijama za degazaciju i naprednim sistemima filtracije da biste ostali ispred svih u HVAC svetu.                      

Vazduh u sistemima dolazi u mnogo oblika od kojih svaki zahteva sopstveno rešenje

Vazduh koji je zarobljen u HVAC sistemima jedan je od glavnih uzroka kvarova i neefikasnosti sistema. Molimo vas da pogledate naš film da biste saznali više o različitim oblicima koje vazduh može da poprimi unutar sistema, kao i o vrstama proizvoda potrebnih za njegovo uklanjanje iz sistema

Uklanjanje rastvorenih gasova je od suštinskog značaja za rad HVAC sistema

Rastvoreni gasovi koji su prisutni u vodi, uglavnom kiseonik, azot i ugljen-dioksid, ugroziće kvalitet vode. Neophodno je da se brzo i efikasno eliminišu. Mikromehurići i rastvoreni gasovi mogu da čine do 74 % vazduha zarobljenog unutar sistema. Redovno dopunjavanje sveže vode unutar sistema će kontinuirano dodavati sve više rastvorenih gasova u sistem. Kao odgovor na ovo pitanje, ciklonska degazacija je veoma efikasna tehnika odvajanja koja omogućava brzo uklanjanje ovih gasova iz vode. Priloženi film objašnjava kako funkcioniše ciklonska vakuumska degazacija.

Pronađite pravo rešenje za degazaciju za vaš sistem

Vento Connect kompanije IMI Pneumatex je rešenje za najmanje  50% efikasniju degazaciju zahvaljujući tehnologiji vakuumske degazacije. Širok asortiman proizvoda pruža rešenje za skoro sve vrste objekata, od velikih do malih. Pogledajte film da biste saznali više o proizvodima i primenama