Održavanje pritiska, izdvajanje nečistoća i degazacija