Informacije O Proizvodima

  Poboljšana konstrukcija za lakši i komforniji rad

  Otporan 3.5" TFT osvetljeni kolor ekran osetljiv na dodir. Intuitivan i korisnički orijentisan meni. Na web-u baziran interfejs sa daljinskom kontrolom i pregledom uživo. BrainCube Connect kontrolni panel integrisan u TecBox.

  Daljinski pristup i rešavanje problema

  Daljinski pristup i pomoć u rešavanju problema, redukuje pristup visoko obučenog osoblja u obavljanju poslova. Brže vreme odziva, redukuje troškove reparacije. Logovanje podataka za proveru perfomansi sistema.

  Široke mogućnosti povezivanja

  Standardna veza na BMS i udaljene dostupne uređaje (RS485, Ethernet, USB) omogućava uštedu vremena za vreme puštanja u rad i servisa i kontrolabilnost jedinice. Komunikacija sa do 12 BrainCube-ova u mreži Master/Slave.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Grejni, solarni i sistemi hladne vode.
  Za sisteme u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01, solarne sisteme u skladu sa EN 12976, ENV 12977 sa zaštitom od prekoračenja temperature u slučaju nestanka struje.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

  Tačnost:

  Precizno održavanje pritiska ±0,1 bar.

  Napon:

  Compresso C10: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50/60 Hz
  Compresso C15: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50 Hz

  Električno opterećenje:

  Pogledajte deo Artikli.

  Zaštita:

  IP 22 prema EN 60529

  Nivo buke kompresora:

  53-62 dB(A) / 1-10 bar

  Materijal:

  Uopšteno: čelik, mesing i aluminijum

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Tehnički opis – Ekspanzione posude

  Namena:

  Samo zajedno sa kontrolnom jedinicom TecBox.
  Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
  Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
  Za PED namenu:
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

  Materijal:

  Čelik. Boja berilijum.
  Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

  Garantni period:

  Compresso CG, CG...E: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu vreću.
  Compresso CU, CU...E: 5 godina garancije na posudu.

  Kontrolna jedinica TecBox, Compresso C 10 Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0,1 bar.1 kompresor. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim i 1 ventilom sigurnosti.

  Compresso C 10.1 Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0,1 bar.
  1 kompresor. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim i 1 ventilom sigurnosti.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  C 10.1-3.0
  3
  520
  1060
  350
  21
  0,6
  7640161629042
  810 1420
  C 10.1-3.75
  3,75
  520
  1060
  350
  21
  0,6
  7640161628182
  810 1421
  C 10.1-4.2
  4,2
  520
  1060
  350
  21
  0,6
  7640161629059
  810 1422
  C 10.1-5.0
  5
  520
  1060
  350
  21
  0,6
  7640161628199
  810 1423
  C 10.1-6.0
  6
  520
  1060
  350
  21
  0,6
  7640161628205
  810 1424

  T = Dubina uređaja

  Precizno održavanje pritiska ± 0,1 bar.2 kompresora. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim ventilom i 1 ventilom sigurnosti. Uključenje zavisi od vremena i opterećenja.

  Compresso C 10.2 Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0,1 bar.
  2 kompresora. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim ventilom i 1 ventilom sigurnosti. Uključenje zavisi od vremena i opterećenja.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  C 10.2-3.0
  3
  520
  1060
  350
  35
  1,2
  7640161629066
  810 1460
  C 10.2-3.75
  3,75
  520
  1060
  350
  35
  1,2
  7640161628236
  810 1461
  C 10.2-4.2
  4,2
  520
  1060
  350
  35
  1,2
  7640161629073
  810 1462
  C 10.2-5.0
  5
  520
  1060
  350
  35
  1,2
  7640161628243
  810 1463
  C 10.2-6.0
  6
  520
  1060
  350
  35
  1,2
  7640161628250
  810 1464

  T = Dubina uređaja

  Kontrolna jedinica TecBox, Compresso C 15 Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar.2 kompresora. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim ventilom i 1 ventilom sigurnosti. Uključenje zavisi od vremena i opterećenja.

  Compresso C 15.2 Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar.
  2 kompresora. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim ventilom i 1 ventilom sigurnosti. Uključenje zavisi od vremena i opterećenja.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  C 15.2-6.0
  6
  520
  1060
  350
  62
  2,6
  7640161628267
  810 1474
  C 15.2-10.0
  10
  520
  1060
  350
  62
  2,6
  7640161628274
  810 1475

  T = Dubina uređaja

  Precizno održavanje pritiska ± 0,1 bar.1 kompresor. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim ventilom i 1 ventilom sigurnosti.

  Compresso C 15.1 Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0,1 bar.
  1 kompresor. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim ventilom i 1 ventilom sigurnosti.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  C 15.1-6.0
  6
  520
  1060
  350
  42
  1,3
  7640161628212
  810 1434
  C 15.1-10.0
  10
  520
  1060
  350
  42
  1,3
  7640161628229
  810 1435

  T = Dubina uređaja

  Ekspanzioni sud

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Compresso CG

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CG 300.6
  300
  500
  1823
  1839
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630894
  712 1006
  CG 500.6
  500
  650
  1864
  1893
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630900
  712 1007
  CG 700.6
  700
  750
  1894
  1931
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148630917
  712 1008
  CG 1000.6
  1000
  850
  2097
  2132
  290
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630924
  712 1009
  CG 1500.6
  1500
  1016
  2248
  2295
  400
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630931
  712 1010
  CG 2000.6
  2000
  1016
  2746
  2785
  680
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630948
  712 1015
  CG 3000.6
  3000
  1300
  2850
  2936
  840
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630955
  712 1012
  CG 4000.6
  4000
  1300
  3496
  3547
  950
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630962
  712 1013
  CG 5000.6
  5000
  1300
  4134
  4183
  1050
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630979
  712 1014
  10 bar (PS)
  CG 300.10
  300
  500
  1854
  1866
  160
  Rp1
  G3/4
  7640148631075
  712 3000
  CG 500.10
  500
  650
  1897
  1921
  220
  Rp1
  G3/4
  7640148631082
  712 3001
  CG 700.10
  700
  750
  1928
  1961
  250
  Rp1
  G3/4
  7640148631099
  712 3002
  CG 1000.10
  1000
  850
  2097
  2132
  340
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631105
  712 3003
  CG 1500.10
  1500
  1016
  2285
  2331
  460
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631112
  712 3004
  CG 2000.10
  2000
  1016
  2779
  2819
  760
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631129
  712 3009
  CG 3000.10
  3000
  1300
  2879
  2942
  920
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631136
  712 3006

  VN = Nominalna zapremina

  *) Primene > 10 bar i specijalne posude na zahtev.

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Sekundarna posuda. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za priključenje vazdušne strane suda.

  Compresso CU...E

  Sekundarna posuda. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za priključenje vazdušne strane suda.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  HT***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CU 200.6 E
  200
  500
  1340
  1565
  33
  Rp1
  G3/4
  7640148630832
  712 2000
  CU 300.6 E
  300
  560
  1469
  1690
  39
  Rp1
  G3/4
  7640148630849
  712 2001
  CU 400.6 E
  400
  620
  1532
  1760
  57
  Rp1
  G3/4
  7640148630856
  712 2002
  CU 500.6 E
  500
  680
  1627
  1858
  66
  Rp1
  G3/4
  7640148630863
  712 2003
  CU 600.6 E
  600
  740
  1638
  1873
  79
  Rp1
  G3/4
  7640148630870
  712 2004
  CU 800.6 E
  800
  740
  2132
  2360
  97
  Rp1
  G3/4
  7640148630887
  712 2005

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana uključujući ušicu za podizan

  Sekundarna posuda. Uključuje pregradni ventil sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za povezivanje vazdušne strane posuda. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Compresso CG...E

  Sekundarna posuda. Uključuje pregradni ventil sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za povezivanje vazdušne strane posuda. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CG 300.6 E
  300
  500
  1823
  1839
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630986
  712 2006
  CG 500.6 E
  500
  650
  1864
  1893
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630993
  712 2007
  CG 700.6 E
  700
  750
  1894
  1931
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148631006
  712 2008
  CG 1000.6 E
  1000
  850
  2097
  2132
  290
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631013
  712 2009
  CG 1500.6 E
  1500
  1016
  2248
  2295
  400
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631020
  712 2010
  CG 2000.6 E
  2000
  1016
  2746
  2785
  680
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631037
  712 2015
  CG 3000.6 E
  3000
  1300
  2850
  2936
  840
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631044
  712 2012
  CG 4000.6 E
  4000
  1300
  3496
  3547
  950
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631051
  712 2013
  CG 5000.6 E
  5000
  1300
  4134
  4183
  1050
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631068
  712 2014
  10 bar (PS)
  CG 300.10 E
  300
  500
  1854
  1866
  160
  Rp1
  G3/4
  7640148631167
  712 4000
  CG 500.10 E
  500
  650
  1897
  1921
  220
  Rp1
  G3/4
  7640148631174
  712 4001
  CG 700.10 E
  700
  750
  1928
  1961
  250
  Rp1
  G3/4
  7640148631181
  712 4002
  CG 1000.10 E
  1000
  850
  2097
  2132
  340
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631198
  712 4003
  CG 1500.10 E
  1500
  1016
  2285
  2331
  460
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631204
  712 4004
  CG 2000.10 E
  2000
  1016
  2779
  2819
  760
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631211
  712 4009
  CG 3000.10 E
  3000
  1300
  2879
  2942
  920
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631228
  712 4006

  VN = Nominalna zapremina

  *) Primene > 10 bar i specijalne posude na zahtev.

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Compresso CU

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  HT***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CU 200.6
  200
  500
  1340
  1565
  34
  Rp1
  G3/4
  7640148630771
  712 1000
  CU 300.6
  300
  560
  1469
  1690
  40
  Rp1
  G3/4
  7640148630788
  712 1001
  CU 400.6
  400
  620
  1532
  1760
  58
  Rp1
  G3/4
  7640148630795
  712 1002
  CU 500.6
  500
  680
  1627
  1858
  67
  Rp1
  G3/4
  7640148630801
  712 1003
  CU 600.6
  600
  740
  1638
  1873
  80
  Rp1
  G3/4
  7640148630818
  712 1004
  CU 800.6
  800
  740
  2132
  2360
  98
  Rp1
  G3/4
  7640148630825
  712 1005

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana uključujući ušicu za podizan

  8101435_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123007

  Izaberite format PRUZMITE

  7121010

  Izaberite format PRUZMITE

  7122014

  Izaberite format PRUZMITE

  7122007

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122002

  Izaberite format PRUZMITE

  7124001

  Izaberite format PRUZMITE

  7123000

  Izaberite format PRUZMITE

  7121007

  Izaberite format PRUZMITE

  7124003

  Izaberite format PRUZMITE

  7123009

  Izaberite format PRUZMITE

  7121006

  Izaberite format PRUZMITE

  7121014

  Izaberite format PRUZMITE

  7124000

  Izaberite format PRUZMITE

  7122008

  Izaberite format PRUZMITE

  7121009

  Izaberite format PRUZMITE

  7121005

  Izaberite format PRUZMITE

  8101475_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7121015

  Izaberite format PRUZMITE

  7124002

  Izaberite format PRUZMITE

  7124008

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122003

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_C10_F_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101474_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123004

  Izaberite format PRUZMITE

  7123003

  Izaberite format PRUZMITE

  8101422_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122001

  Izaberite format PRUZMITE

  7123006

  Izaberite format PRUZMITE

  8101424_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101463_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_Connect_front

  Izaberite format PRUZMITE

  7121000

  Izaberite format PRUZMITE

  7124004

  Izaberite format PRUZMITE

  7124009

  Izaberite format PRUZMITE

  8101420_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101414_Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122005

  Izaberite format PRUZMITE

  7121003

  Izaberite format PRUZMITE

  8101460_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7121004

  Izaberite format PRUZMITE

  7121001

  Izaberite format PRUZMITE

  7122009

  Izaberite format PRUZMITE

  8101413_Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  8101411_Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  7123002

  Izaberite format PRUZMITE

  7122010

  Izaberite format PRUZMITE

  8101461_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123008

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_Connect_front_kat

  Izaberite format PRUZMITE

  8101464_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122004

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122000

  Izaberite format PRUZMITE

  8101434_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123001

  Izaberite format PRUZMITE

  7121008

  Izaberite format PRUZMITE

  7124006

  Izaberite format PRUZMITE

  Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  7122013

  Izaberite format PRUZMITE

  7121012

  Izaberite format PRUZMITE

  8101462_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7122012

  Izaberite format PRUZMITE

  7122015

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_C10_F_Connect_w_path

  Izaberite format PRUZMITE

  7124007

  Izaberite format PRUZMITE

  7121002

  Izaberite format PRUZMITE

  8101423_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7121013

  Izaberite format PRUZMITE

  8101421_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7122006

  Izaberite format PRUZMITE

  2D3D