Informacije O Proizvodima

  Poboljšana konstrukcija za lakši i komforniji rad

  Otporan 3.5" TFT osvetljeni kolor ekran osetljiv na dodir. Intuitivan i korisnički orijentisan meni. Na web-u baziran interfejs sa daljinskom kontrolom i pregledom uživo. BrainCube Connect kontrolni panel integrisan u TecBox.

  Široke mogućnosti povezivanja

  Standardna veza na BMS i udaljene dostupne uređaje (RS485, Ethernet, USB) omogućava uštedu vremena za vreme puštanja u rad i servisa i kontrolabilnost jedinice.

  Jednostavna montaža i puštanje u rad

  Pokretanje Simply Compresso i rad zahteva tri jednostavna koraka.

  Održavanje pritiska u ECO-noćnom radu

  Održava rad kompresora na apsolutnom minimumu.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Grejni, solarni i sistemi hladne vode.
  Za sisteme u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01, solarne sisteme u skladu sa EN 12976, ENV 12977 sa zaštitom od prekoračenja temperature u slučaju nestanka struje.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: 4 bar
  Min. working pressure, dpu min: 0,5 bar
  Max. working pressure, dpu max: 3,5 bar

  Temperature:

  Maks. dopuštena temperatura, TS: 70°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: 5°C

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

  Tačnost:

  Precizno održavanje pritiska ±0,1 bar.

  Napon:

  1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

  Električno opterećenje:

  Pogledajte deo Artikli.

  Zaštita:

  IP 22 prema EN 60529

  Nivo buke:

  59 dB(A) /1bar

  Mehaničko povezivanje:

  Povezivanje na sistem S: G1/2"
  Ulaz vode za dopunu Swm: G3/4"

  Materijal:

  Uopšteno: čelik, mesing i aluminijum

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
  EMC-D. 2014/30/EU

  Ekspanziona posuda:

  Primarna posuda je uključena u TecBox. Za više informacija pogledati Tehnički opis – Ekspanzione posude.

  Tehnički opis – Ekspanzione posude

  Namena:

  Primarna posuda je deo kontrolne jedinice TecBox. Opcionalne sekundarne posude samo sa kontrolnom jedinicom TecBox.
  Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Antifriz na bazi etilen ili propilen glikola do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: 4 bar

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
  Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
  Za PED namenu:
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

  Materijal:

  Čelik. Boja berilijum.
  Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

  Garantni period:

  Compresso CD, CD...E: 5 godina garancije na posudu.

  Kontrolna jedinica TecBox, Simply Compresso 4 C2.1-80

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar, ECO-noćna funkcionalnost.1 kompresor, 1 prestrujni ventil, 1 primarna posuda.1 vodomer i 1 solenoidni ventil za dopunu vode.

  Simply Compresso 4 C2.1-80 SWM

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar, ECO-noćna funkcionalnost.
  1 kompresor, 1 prestrujni ventil, 1 primarna posuda.
  1 vodomer i 1 solenoidni ventil za dopunu vode.

  Tip
  PS
  [bar]
  max. dpu
  [bar]
  VN
  [l]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  4 C2.1-80-SWM
  4
  3,5
  80
  603
  1107
  481
  41
  0,3
  7640161645844
  301021-41012

  VN = Nominalna zapremina

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar, ECO-noćna funkcionalnost.1 kompresor, 1 prestrujni ventil, 1 primarna posuda.

  Simply Compresso 4 C2.1-80 S

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar, ECO-noćna funkcionalnost.
  1 kompresor, 1 prestrujni ventil, 1 primarna posuda.

  Tip
  PS
  [bar]
  max. dpu
  [bar]
  VN
  [l]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  4 C2.1-80 S
  4
  3,5
  80
  603
  1107
  481
  39
  0,3
  7640161645837
  301021-41011

  VN = Nominalna zapremina

  Ekspanziona posuda

  Sekundarna posuda. Uključuje fleksibilnu cev za priključak na vodenu stranu Simply Compresso TecBox-a, povezujući set za povezivanje na vazdušnoj strani sa Simply Compresso TecBox-om.

  Compresso CD...E

  Sekundarna posuda. Uključuje fleksibilnu cev za priključak na vodenu stranu Simply Compresso TecBox-a, povezujući set za povezivanje na vazdušnoj strani sa Simply Compresso TecBox-om.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H
  m
  [kg]
  S
  EAN
  Kataloški broj
  4 bar (PS)
  CD 80.4 E
  80
  636
  346 **)
  16
  R3/4
  7640161637450
  301021-41003

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0 /+35

  media:m_product_photo:8e888577-f8f6-4ad3-afd5-9d18c94a6361

  Izaberite format PRUZMITE

  simply_compresso_frontpage

  Izaberite format PRUZMITE