Informacije O Proizvodima

  Jednostavno puštanje u rad

  Automatsko merenje i adaptacija prema hodu ventila kao i krajnji prekidači za isključenje pomažu u redukovanju vremena puštanja u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurnosna ručica za ručno pokretanje.

  Lakoća servisiranja

  Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promeniti na mestu instaliranja.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  24 VAC: Modulovana regulacija.
  230 VAC: 3-položajna regulacija.

  Sigurnosna funkcija:

  TA-MC100FSE: Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje
  TA-MC100FSR: Vreteno ventila se uvlači pri nestanku struje

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC ±15%
  230 VAC ±15%
  Frekvencija 50-60 Hz ±5%

  Potrošnja energije:

  24 V: 26 VA
  230 V: 30 VA

  Ulazni signal:

  24 V:
  0(2)-10 VDC 0,5 mA, Ri 20kΩ
  0(4)-20 mA
  Pravac i polazna tačka signala podesivi pomoću mikro prekidača.
  230 V:
  3-položajna regulacija.

  Izlazni signal:

  24 V:
  0(2)-10 VDC, max. 5 mA
  0(4)-20 mA. Ri 0,5 kΩ.
  230 V:
  0-10 VDC, max. 5 mA.

  Brzina kretanja:

  24 V: 2 s/mm
  230 V: 9 s/mm

  Brzina sigurnosne funkcije:

  24 V: 1,0 s/mm
  230 V: 1,2 s/mm

  Sila potiska:

  1000 N

  Režim rada:

  S3 - 50% ED c/h 1200, EN 60034-1

  Isključivanje u krajnjem položaju:

  U zavisnosti od opterećenja

  Temperatura:

  Max. temperatura radne okoline: 50°C
  Min. temperatura radne okoline: 0°C

  Nivo zaštite:

  IP54

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 60730)
  24V: III
  230V: I

  Hod:

  Max. 20 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Mrežni priključak:

  Pogon sa stezaljkama

  Priključak na ventil:

  Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka.
  Za neke tipove ventila potreban je adapter. Informacije o adapterima uključene su u dokumentaciji ventila.

  Boja:

  Crno kućište i crveni poklopac.

  Označavanje:

  IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

  Masa:

  2,8 kg

  Artikli

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje

  TA-MC100 FSE

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje

  Tip
  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Kataloški broj
  FSE
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA
  3831112512122
  61 100-101
  FSE
  230 VAC
  3-položajni
  3831112512139
  61 100-102


  Za neke tipove ventila je potreban adapter. Informacije o adapterima su uključene u dokumentaciju ventila.

  Vreteno ventila se uvlači pri nestanku struje

  TA-MC100 FSR

  Vreteno ventila se uvlači pri nestanku struje

  Tip
  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Kataloški broj
  FSR
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA
  3831112512146
  61 100-201
  FSR
  230 VAC
  3-položajni
  3831112512153
  61 100-202


  Za neke tipove ventila je potreban adapter. Informacije o adapterima su uključene u dokumentaciju ventila.

  Pribor

  Uključena osovina (produžetak) i produženi vijci.Temperaturni opseg do -10°C.Napon 24 VAC ±10%, 50/60Hz ±5%.Snaga PN približ. 30 W.Struja 1,4 A.Površinska temperatura maks. 50°C.

  Grejači vretena

  Uključena osovina (produžetak) i produženi vijci.
  Temperaturni opseg do -10°C.
  Napon 24 VAC ±10%, 50/60Hz ±5%.
  Snaga PN približ. 30 W.
  Struja 1,4 A.
  Površinska temperatura maks. 50°C.

  Ventil
  DN
  L
  H
  W
  D
  EAN
  Kataloški broj
  146
  49
  70
  30
  TA-Modulator
  65-80
  3831112534834
  322042-80010
  TA-FUSION
  32-50
  3831112533509
  322042-80901
  TA-FUSION
  65-150
  3831112533448
  322042-81400
  KTM 512
  15-50
  3831112533431
  322042-80900
  KTM 512
  65-125
  3831112533455
  322042-81401