Informacije O Proizvodima

  Jednostavno puštanje u rad

  Automatsko merenje i adaptacija prema hodu ventila kao i krajnji prekidači za isključenje pomažu u redukovanju vremena puštanja u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurnosna ručica za ručno pokretanje.

  Lakoća servisiranja

  Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promeniti na mestu instaliranja.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  TA-MC55Y: Modulovana regulacija.
  TA-MC55: 3-položajna regulacija.

  Napon električnog napajanja:

  TA-MC55Y: 24 VAC/VDC* ±10%
  TA-MC55/24: 24 VAC/VDC* ±10%
  TA-MC55/230: 230 VAC +6%/-10%
  TA-MC55/115: 115 VAC +6%/-10%
  Frekvencija 50-60 Hz ±5%

  *) DC – Jednosmerna struja ravnog napona.

  Potrošnja energije:

  24 V: 3,5 VA
  230 V: 7 VA
  115 V: 7 VA

  Ulazni signal:

  TA-MC55Y:
  0(2)-10 VDC 77 kΩ
  0(4)-20 mA 510 Ω
  Pravac i polazna tačka signala podesivi pomoću mikro prekidača.
  TA-MC55 (24/230/115 V):
  3-položajna regulacija.

  Izlazni signal:

  0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kΩ.

  Histerezis:

  0,3 V

  Rezolucija:

  Električna: 0,04 VDC
  Mehanička: 0,06 mm

  Brzina kretanja:

  9 ili 5 s/mm

  Sila potiska:

  600 N

  Režim rada:

  S3 - 50% ED c/h 1200, EN 60034-1

  Isključivanje u krajnjem položaju:

  U zavisnosti od opterećenja

  Temperatura:

  Max. temperatura radne okoline: 60°C
  Min. temperatura radne okoline: 0°C

  Nivo zaštite:

  Automatski rad: IP 54
  Ručni rad: IP 30

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 60730)
  24 V: III
  230 V: II
  115 V: II

  Hod:

  Max. 20 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Mrežni priključak:

  Pogon sa stezaljkama

  Priključak na ventil:

  Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka.
  Za neke tipove ventila potreban je adapter. Informacije o adapterima uključene su u dokumentaciji ventila.

  Boja:

  Crno kućište i crveni poklopac.

  Označavanje:

  IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

  Masa:

  1,5 kg

  Varijante pogona:

  - Adapter sa spojnicom, za proizvod drugog proizvođača


  Za varijante i pribor molimo kontaktirati IMI Hydronic Engineering.

  Artikli

  TA-MC55

  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Kataloški broj
  24 VAC
  3-položajni
  3831112527812
  61 055-001
  24 VDC*
  3-položajni
  5902276804403
  61 055-402
  230 VAC
  3-položajni
  3831112506503
  61 055-002
  115 VAC
  3-položajni
  5902276894329
  61 055-302

  *) DC – Jednosmerna struja ravnog napona.


  Za neke tipove ventila je potreban adapter. Informacije o adapterima su uključene u dokumentaciju ventila.

  TA-MC55Y

  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Kataloški broj
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA
  3831112506510
  61 055-003
  24 VDC*
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA
  5902276898686
  61 055-004

  *) DC – Jednosmerna struja ravnog napona.


  Za neke tipove ventila je potreban adapter. Informacije o adapterima su uključene u dokumentaciju ventila.

  Pribor

  Grejači vretena

  TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100, TA-MC160

  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  ACV 13
  24 VAC
  3831112512108
  68 013-015

  TA-MC55

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi

  2D3D