Informacije O Proizvodima

  Jednostavan dizajn okrenut korisniku

  Ergonomski i korisniku prilagođen interfejs omogućava jednostavno i komforno balansiranje.

  Interaktivni softver

  Korak po korak prikazi softvera za merenje, balansiranje i rešavanje problema omogućavaju brz postupak puštanja u rad.

  Bežična komunikacija

  Za pouzdano balansiranje, potpuno napunjen TA-SCOPE pruža tri dana bežične komunikacije bez uštede energije.

  DpS-Visio

  Dp Senzor ima OLED displej za prikaz Dp, temperature i statusa. Takođe ima funkciju automatskog ispiranja i kalibracije.

  Tehnicki opis

  Funkcija:

  TA-SCOPE je balansni instrument za merenje i dokumentovanje diferencijalnog pritiska (Δp), protoka, temperature i snage u hidroničnom sistemu.

  TA-SCOPE se sastoji od dve glavne komponente:
  Ručna jedinica – na komjuterskoj osnovi programirana sa TA karakteristikama ventila. Jednostavne funkcije sa lako sledljivim uputsvima na ekranu u boji.
  Senzorska jedinica diferencijalnog pritiska – DpS-Visio komunicira bežično sa ručnom jedinicom i ima OLED ekran za prikaz statusa, merenih podataka i drugih informacija.

  TA-SCOPE automatksi izvršava kalibraciju kada je to potrebno. Konstrukcija senzorske jedinice i mali prolaz protoka pri kalibraciji eliminiše greške merenja koje nastaju zbog nedovoljnog odzračivanja mernog uređaja.

  Merni opseg:

  Ukupni pritisak:
  TA-SCOPE max. 1 600 kPa
  TA-SCOPE HP max. 2 500 kPa
  Diferencijalni pritisak:
  TA-SCOPE 0 - 500 kPa
  TA-SCOPE HP 0 - 1 000 kPa
  Preporučeni opseg pritiska za vreme merenja protoka:
  TA-SCOPE 1 - 500 kPa
  TA-SCOPE HP 3 - 1 000 kPa

  Devijacija merenja:

  Diferencijalni pritisak:
  TA-SCOPE 0.1 kPa ili 1% od očitavanja, koji je najviši
  TA-SCOPE HP 0.2 kPa ili 1% of od očitavanja, koji je najviši
  Protok: kao za diferencijalni pritisak + devijacija ventila
  Temperatura: <0.2°C

  Temperatura:

  Merenje temperature tečnog medijuma: -20°C – +120°C
  Ambijentalna temperatura za instrument:
  Za vreme rada i punjenja: 0°C – +40°C
  Tokom skladištenja*: -20°C – +60°C
  *) Ne ostavljajte vodu u senzoru kada postoji rizik od smrzavanja.

  Vlažnost:

  Ambijentalna vlažnost: maks. 90%RH

  Kapacitet baterije, radno i vreme punjenja:

  Ručna jedinica:
  - kapacitet baterije: 4 400 mAh
  - radno vreme (sa uključenim osvetljenjem ekrana): >25 h
  - vreme punjenja do potpunog kapaciteta: 6-7 h

  DpS-Visio (Dp senzorska jedinica):
  - kapacitet baterije: 1 400 mAh
  - radno vreme (kontinualno merenje): >25 h
  - vreme punjenja do potpunog kapaciteta: 2.5 h
  Vreme logovanja (u modu spavanja): >100 dana

  Nivo zaštite:

  Ručna jedinica (u bežičnom modu): IP64
  Dp senzorska jedinica (u bežičnom modu): IP64
  Sigurnosne sonde za pritisak i temperaturu: IP65
  Digitalni temperaturski senzor: IP65

  Punjač:

  Ulazni napon: 100-240 VAC
  Ulazna frekvencija: 50-60 Hz
  Konekcija: EU, UK, US, AU/NZ

  Dimenzije kofera:

  TA-SCOPE Premium:
  LxWxH = 426x290x159 mm
  TA-SCOPE:
  LxWxH = 335x290x150 mm

  TA-SCOPE Premium / TA-SCOPE HP Premium

  TA-SCOPE HP Premium

  Dimenzija kofera: LxWxH = 426x290x159 mm

  Verzija*
  EAN
  Kataloški broj
  AT/DE
  Austrija/Nemačka
  7318793987709
  52 199-106
  AU/NZ
  Australija/Novi Zeland
  7318793989406
  52 199-123
  BE
  Belgija
  7318793989505
  52 199-124
  CEE/CS
  Centralno Istočna Evropa
  7318793988102
  52 199-110
  CEE/PL
  Centralno Istočna Evropa
  7318793988201
  52 199-111
  CEE/RU
  Centralno Istočna Evropa
  7318793988300
  52 199-112
  CEE/HU
  Centralno Istočna Evropa
  7318793988409
  52 199-113
  CEE/EN
  Centralno Istočna Evropa
  7318793989604
  52 199-125
  CH
  Švajcarska
  7318793989307
  52 199-122
  DK
  Danska
  7318793987402
  52 199-103
  ES
  Španija
  7318793988003
  52 199-109
  FI
  Finska
  7318793987600
  52 199-105
  FR
  Francuska
  7318793987808
  52 199-107
  GB
  Velika Britanija
  7318793988607
  52 199-115
  INT
  Internacionalna verzija
  7318793986900
  52 199-102
  IT
  Italija
  7318793989208
  52 199-121
  JP
  Japan
  7318793988706
  52 199-116
  KR
  Koreja
  7318793999702
  52 199-126
  LAM
  Latinska Amerika
  7318793988904
  52 199-118
  MEA
  Srednji Istok
  7318793988805
  52 199-117
  NL
  Holandija
  7318793987907
  52 199-108
  NO
  Norveška
  7318793987501
  52 199-104
  SAS
  Južna Azija
  7318793989000
  52 199-119
  SE
  Švedska
  7318793987303
  52 199-101
  TR
  Turska
  7318793999900
  52 199-127
  US
  USA
  7318793988508
  52 199-114
  zh-CN
  Kina
  7318793989109
  52 199-120

  *) Verzija = Tržišna verzija proizvodnog programa. Sve verzije instrumenta uključuju sve gore navedene jezike.
  Uključeno je kratko uputstvo. Korisničko uputstvo je dostupno na USB stiku.

  TA-SCOPE Premium

  Dimenzija kofera: LxWxH = 426x290x159 mm

  Verzija*
  EAN
  Kataloški broj
  AT/DE
  Austrija/Nemačka
  7318793982605
  52 199-006
  AU/NZ
  Australija/Novi Zeland
  7318793986603
  52 199-023
  BE
  Belgija
  7318793986702
  52 199-024
  CEE/CS
  Centralno Istočna Evropa
  7318793982803
  52 199-010
  CEE/PL
  Centralno Istočna Evropa
  7318793984609
  52 199-011
  CEE/RU
  Centralno Istočna Evropa
  7318793984708
  52 199-012
  CEE/HU
  Centralno Istočna Evropa
  7318793984807
  52 199-013
  CEE/EN
  Centralno Istočna Evropa
  7318793986801
  52 199-025
  CH
  Švajcarska
  7318793985309
  52 199-022
  DK
  Danska
  7318793984104
  52 199-003
  ES
  Španija
  7318793984500
  52 199-009
  FI
  Finska
  7318793984302
  52 199-005
  FR
  Francuska
  7318793982704
  52 199-007
  GB
  Velika Britanija
  7318793985002
  52 199-015
  INT
  Internacionalna verzija
  7318793982506
  52 199-002
  IT
  Italija
  7318793985200
  52 199-021
  JP
  Japan
  7318793986207
  52 199-016
  KR
  Koreja
  7318793999603
  52 199-026
  LAM
  Latinska Amerika
  7318793986405
  52 199-018
  MEA
  Srednji Istok
  7318793986306
  52 199-017
  NL
  Holandija
  7318793984401
  52 199-008
  NO
  Norveška
  7318793984203
  52 199-004
  SAS
  Južna Azija
  7318793986504
  52 199-019
  SE
  Švedska
  7318793982407
  52 199-001
  TR
  Turska
  7318793999801
  52 199-027
  US
  USA
  7318793984906
  52 199-014
  zh-CN
  Kina
  7318793985101
  52 199-020
  zh-TW
  Tajvan (tradicionalni Kineski)
  7318794001206
  52 199-029

  *) Verzija = Tržišna verzija proizvodnog programa. Sve verzije instrumenta uključuju sve gore navedene jezike.
  Uključeno je kratko uputstvo. Korisničko uputstvo je dostupno na USB stiku.

  TA-SCOPE / TA-SCOPE HP

  TA-SCOPE HP

  Dimenzija kofera: LxWxH = 335x290x150 mm

  Verzija*
  EAN
  Kataloški broj
  AT/DE
  Austrija/Nemačka
  7318794007802
  52 199-306
  AU/NZ
  Australija/Novi Zeland
  7318794011601
  52 199-323
  BE
  Belgija
  7318794011700
  52 199-324
  CEE/CS
  Centralno Istočna Evropa
  7318794008205
  52 199-310
  CEE/PL
  Centralno Istočna Evropa
  7318794010406
  52 199-311
  CEE/RU
  Centralno Istočna Evropa
  7318794010505
  52 199-312
  CEE/HU
  Centralno Istočna Evropa
  7318794010604
  52 199-313
  CEE/EN
  Centralno Istočna Evropa
  7318794011809
  52 199-325
  CH
  Švajcarska
  7318794011502
  52 199-322
  DK
  Danska
  7318794007505
  52 199-303
  ES
  Španija
  7318794008106
  52 199-309
  FI
  Finska
  7318794007703
  52 199-305
  FR
  Francuska
  7318794007901
  52 199-307
  GB
  Velika Britanija
  7318794010802
  52 199-315
  INT
  Internacionalna verzija
  7318794007406
  52 199-302
  IT
  Italija
  7318794011403
  52 199-321
  JP
  Japan
  7318794010901
  52 199-316
  KR
  Koreja
  7318794011908
  52 199-326
  LAM
  Latinska Amerika
  7318794011106
  52 199-318
  MEA
  Srednji Istok
  7318794011007
  52 199-317
  NL
  Holandija
  7318794008007
  52 199-308
  NO
  Norveška
  7318794007604
  52 199-304
  SAS
  Južna Azija
  7318794011205
  52 199-319
  SE
  Švedska
  7318794007307
  52 199-301
  TR
  Turska
  7318794012004
  52 199-327
  US
  USA
  7318794010703
  52 199-314
  zh-CN
  Kina
  7318794011304
  52 199-320
  zh-TW
  Tajvan (tradicionalni Kineski)
  7318794012103
  52 199-329

  *) Verzija = Tržišna verzija proizvodnog programa. Sve verzije instrumenta uključuju sve gore navedene jezike.  Uključeno je kratko uputstvo. Korisničko uputstvo je dostupno na www.imi-hydronic.com
  .

  TA-SCOPE

  Dimenzija kofera: LxWxH = 335x290x150 mm

  Verzija*
  EAN
  Kataloški broj
  AT/DE
  Austrija/Nemačka
  7318794006805
  52 199-206
  AU/NZ
  Australija/Novi Zeland
  7318794009806
  52 199-223
  BE
  Belgija
  7318794009905
  52 199-224
  CEE/CS
  Centralno Istočna Evropa
  7318794007208
  52 199-210
  CEE/PL
  Centralno Istočna Evropa
  7318794008601
  52 199-211
  CEE/RU
  Centralno Istočna Evropa
  7318794008700
  52 199-212
  CEE/HU
  Centralno Istočna Evropa
  7318794008809
  52 199-213
  CEE/EN
  Centralno Istočna Evropa
  7318794010000
  52 199-225
  CH
  Švajcarska
  7318794009707
  52 199-222
  DK
  Danska
  7318794006508
  52 199-203
  ES
  Španija
  7318794007109
  52 199-209
  FI
  Finska
  7318794006706
  52 199-205
  FR
  Francuska
  7318794006904
  52 199-207
  GB
  Velika Britanija
  7318794009004
  52 199-215
  INT
  Internacionalna verzija
  7318794006409
  52 199-202
  IT
  Italija
  7318794009608
  52 199-221
  JP
  Japan
  7318794009103
  52 199-216
  KR
  Koreja
  7318794010109
  52 199-226
  LAM
  Latinska Amerika
  7318794009301
  52 199-218
  MEA
  Srednji Istok
  7318794009202
  52 199-217
  NL
  Holandija
  7318794007000
  52 199-208
  NO
  Norveška
  7318794006607
  52 199-204
  SAS
  Južna Azija
  7318794009400
  52 199-219
  SE
  Švedska
  7318794006300
  52 199-201
  TR
  Turska
  7318794010208
  52 199-227
  US
  USA
  7318794008908
  52 199-214
  zh-CN
  Kina
  7318794009509
  52 199-220
  zh-TW
  Tajvan (tradicionalni Kineski)
  7318794010307
  52 199-229

  *) Verzija = Tržišna verzija proizvodnog programa. Sve verzije instrumenta uključuju sve gore navedene jezike.  Uključeno je kratko uputstvo. Korisničko uputstvo je dostupno na www.imi-hydronic.com
  .

  Dodatna oprema

  Za korišćenje sa SPP i SPTP

  Merna creva

  Za korišćenje sa SPP i SPTP

  Dužina [mm]
  EAN
  Kataloški broj
  500
  Crvena
  7318793998507
  52 199-953
  500
  Plava
  7318793998606
  52 199-954

  Merna creva sa dvostrukom iglom

  Dužina [mm]
  EAN
  Kataloški broj
  150
  7318793985903
  52 199-999

  Kako bi zadrželi SPTP kabl i crevo zajedno

  Omotač kabla

  Kako bi zadrželi SPTP kabl i crevo zajedno

  EAN
  Kataloški broj
  7640161635791
  310 355-01

  Digitalni temperaturski senzor (DTS)

  EAN
  Kataloški broj
  7318793983503
  52 199-941

  Ručna jedinica (Hh) može da komunicira sa nekoliko Dp senzorskih jedinica (DpS-Visio). Uspostaviti komunikaciju sa povezujućim kablom (uključen u kofer TA-SCOPE) između ručne jedinice i Dp senzorske jedinice.Uključeno: 2 merna creva 500 mm, 2 identifikaciona prstena, 2 sigurnosne sonde za pritisak (SPP) i 1 kabl za punjenje.

  Dp senzorska jedinica (DpS-Visio)

  Ručna jedinica (Hh) može da komunicira sa nekoliko Dp senzorskih jedinica (DpS-Visio). Uspostaviti komunikaciju sa povezujućim kablom (uključen u kofer TA-SCOPE) između ručne jedinice i Dp senzorske jedinice.
  Uključeno: 2 merna creva 500 mm, 2 identifikaciona prstena, 2 sigurnosne sonde za pritisak (SPP) i 1 kabl za punjenje.

  Verzija
  EAN
  Kataloški broj
  Standard
  0-500 kPa
  7318794034204
  52 199-971
  HP (visok pritisak)
  0-1000 kPa
  7318794034303
  52 199-972

  Sigurnosne pritisne i temperaturske sonde (SPTP)

  Za korišćenje sa mernim crevima 52 199-953/-954 i produžetkom creva 52 199-997/-998.

  EAN
  Kataloški broj
  7318793998408
  52 199-952

  Sigurnosne pritisne sonde (SPP)

  Za korišćenje sa mernim crevima 52 199-953/-954 i produžetkom creva 52 199-997/-998.

  EAN
  Kataloški broj
  7318793998309
  52 199-951
  Pribor

  Sa pregradnim ventilom

  Merno crevo

  Sa pregradnim ventilom

  Dužina [m]
  EAN
  Kataloški broj
  0.5
  Crvena
  7318793985507
  52 199-995
  0.5
  Plava
  7318793985606
  52 199-996
  3
  Crvena
  7318793985705
  52 199-997
  3
  Plava
  7318793985804
  52 199-998

  "DpS 1" i "DpS 2" za obeležavanje DpS-Visio kada koristimo TA-Wireless. Postavljaju se na merna creva.

  Identifikacioni prstenovi

  "DpS 1" i "DpS 2" za obeležavanje DpS-Visio kada koristimo TA-Wireless.
  Postavljaju se na merna creva.

  EAN
  Kataloški broj
  DpS 1
  7640161635807
  310 399-01
  DpS 2
  7640161635814
  310 399-02

  Produžni kabl za digitalni temperaturski senzor

  Dužina [m]
  EAN
  Kataloški broj
  5
  7318793985408
  52 199-994

  Merna igla, ugaona

  EAN
  Kataloški broj
  7318793787507
  307 635-62

  Sa 4 USB priključka.Ne uključuje kablove za punjenje.

  Multi-punjač

  Sa 4 USB priključka.
  Ne uključuje kablove za punjenje.

  EAN
  Kataloški broj
  EU, UK, US, AU/NZ
  311 100-01

  Za starije verzije ventila i TA-BVS

  Priključak

  Za starije verzije ventila i TA-BVS

  EAN
  Kataloški broj
  Crvena
  7318793786609
  309 748-60
  Plava
  7318793786708
  309 748-61

  Za povezivanje ili punjenje različitih uređaja.

  Kablovi

  Za povezivanje ili punjenje različitih uređaja.

  EAN
  Kataloški broj
  Kabl A
  Ručna jedinica - Multi-punjač
  310 397-02
  Kabl B
  Ručna jedinica - DpS-Visio /
  PC - DpS-Visio /
  DpS-Visio - Multi-punjač
  7318794045101
  310 278-02
  Kabl C
  Ručna jedinica - PC / Ručna jedinica - DpS (up to 08.2017)
  7318793996305
  310 278-01

  Navoja veza G1/2 i G3/4

  Merni niplovi

  Navoja veza G1/2 i G3/4

  EAN
  Kataloški broj
  G1/2
  7318793536808
  52 197-303
  G3/4
  7318793536907
  52 197-304

  Može se instalirati bez pražnjenja instalacije.AMETAL®/Nerđajuci čelik/EPDM

  Nastavak mernog priključa, ekstenzija 60 mm

  Može se instalirati bez pražnjenja instalacije.
  AMETAL®/Nerđajuci čelik/EPDM

  L
  EAN
  Kataloški broj
  60
  7318792812804
  52 179-006

  Crevo i igla se ne mogu isključiti.

  Merno crevo sa mernom iglom, ugaone

  Crevo i igla se ne mogu isključiti.

  Dužina [m]
  EAN
  Kataloški broj
  0.5
  Crvena
  7318794044906
  311 074-61
  0.5
  Plava
  7318794045002
  311 074-60

  Rezervni deo za merna creva

  Filter

  Rezervni deo za merna creva

  EAN
  Kataloški broj
  → 09.2018
  1 komad
  7318793741301
  309 206-01
  10.2018 →
  4 komada
  7318794044807
  311 062-62

  30595301

  Izaberite format PRUZMITE

  DpS-Visio_back

  Izaberite format PRUZMITE

  52199995

  Izaberite format PRUZMITE

  52187105

  Izaberite format PRUZMITE

  31028701

  Izaberite format PRUZMITE

  31028401

  Izaberite format PRUZMITE

  31027801

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-SCOPE_Premium_DpS-Visio_case_open

  Izaberite format PRUZMITE

  52199952

  Izaberite format PRUZMITE

  DpS-Visio_front

  Izaberite format PRUZMITE

  30974860

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-SCOPE_Hh

  Izaberite format PRUZMITE

  31035501

  Izaberite format PRUZMITE

  52133100

  Izaberite format PRUZMITE

  31106262

  Izaberite format PRUZMITE

  30763562

  Izaberite format PRUZMITE

  52199998

  Izaberite format PRUZMITE

  52199999

  Izaberite format PRUZMITE

  52199994

  Izaberite format PRUZMITE

  30920601

  Izaberite format PRUZMITE

  31027802

  Izaberite format PRUZMITE

  31028501

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-SCOPE_DpS-Visio_case_open

  Izaberite format PRUZMITE

  52197303

  Izaberite format PRUZMITE

  31107460

  Izaberite format PRUZMITE

  DpS-Visio_left

  Izaberite format PRUZMITE

  30762401

  Izaberite format PRUZMITE

  30974861

  Izaberite format PRUZMITE

  31110001

  Izaberite format PRUZMITE

  31107461

  Izaberite format PRUZMITE

  52199941

  Izaberite format PRUZMITE

  31039902

  Izaberite format PRUZMITE

  52187103

  Izaberite format PRUZMITE

  52199954

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-SCOPE_Hh_DpS-Visio_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  52199953

  Izaberite format PRUZMITE

  DpS-Visio_right

  Izaberite format PRUZMITE

  52199996

  Izaberite format PRUZMITE

  52187103_52187105

  Izaberite format PRUZMITE

  30974861_30974860

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-SCOPE_Hh_DpS-Visio

  Izaberite format PRUZMITE

  52199951

  Izaberite format PRUZMITE

  31039901

  Izaberite format PRUZMITE

  31039702

  Izaberite format PRUZMITE

  52199997

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi