​Kurser 2022

Här presenterar vi tid och plats för​ våra 1-dagars och 2-dagars kurser, 1/2-dags fördjupningskurs i hydroniska system och lunchutbildningar.

Våren 2022 kommer vi att hålla ett antal 2-dagars utbildningar i Stockholm, Mölndal och Malmö. Detta är förutsatt att läget med Covid-19 är stabilt och är i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

2 dagars utbildning i hydroniska system

Kursen vänder sig till som konstruerar, installerar, underhåller och driftsätter VVS-system och  som vill skaffa sig grundläggande kunskap om hydroniska system. ​

Längd: 2 dagar

Tider: Dag1: 08:30-16.30, Dag 2: 08.30 -16.30

Kurspris: 4000 kr/person inklusive lunch samt kursdokumentation


Kursinnehåll:

Grundkunskaper i hydroniska system

  • Injustering av manuella och dynamiska system
  • Tryckhållning
  • Avgasning

Deltagarantalet är max 8 personer per kurs. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid få anmälningar.
Anmälan är bindande. Vid förhinder kontakta kursledaren. Vid utebliven avanmälan debiteras kursavgiften.

 

TITLE
DATE
2 dagars utbildning i hydroniska system

​Stockholm 16-17 mars

2 dagars utbildning i hydroniska system

​Stockholm 16-17 mars

2 dagars utbildning i hydroniska system

Stockholm 30-31 mars

2 dagars utbildning i hydroniska system

Stockholm 30-31 mars

2 dagars utbildning i hydroniska system

Stockholm 10-11 maj

2 dagars utbildning i hydroniska system

Stockholm 10-11 maj

2 dagars utbildning i hydroniska system

Malmö 18-19 maj

2 dagars utbildning i hydroniska system

Malmö 18-19 maj

2 dagars utbildning i hydroniska system

​Stockholm 8-9 juni

2 dagars utbildning i hydroniska system

​Stockholm 8-9 juni