Egenskaper och fördelar

  Tryckoberoende styrning

  Den tryckoberoende styr- och injusteringsventilen TA-Modulator säkerställer noggrann styrning och tryckoberoende injustering av primärsidan.

  Noggrann temperaturreglering

  TA-Modulators unika EQM-karakteristik ger bästa möjliga modulerande styrning.

  Enkel injustering och god kompatibilitet

  Injusteringsventilen STAD säkerställer noggrann och enkel injustering av sekundärsidan.

  Enkel felsökning

  Mätpunkter möjliggör mätning av flöde, tillgängligt tryck samt tur- och returtemperatur för fullständig diagnostik över anläggningens prestanda och förutsättningar.

  Teknisk beskrivning

  Användningsområde:

  TA-PICL är avsedd för reglerkretsar med variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets.

  Funktion:

  Mätning (ΔH, t, q)
  Avstängning
  Avtappning

  Primärsida:
  Styrning (EQM)
  Förinställning (max. flöde)
  Differenstrycksreglering

  Sekundärsida:
  Injustering
  Förinställning

  Tryckklass:

  Samtliga ingående delar i reglerkretsen är klassade till minst PN 6.

  Dimensioner:

  DN 15-50

  Temperatur:

  Max arbetstemperatur: 90°C
  Min arbetstemperatur: -10°C
  OBS! Dessa temperaturbegränsningar gäller TA-PICL. Kontrollera begränsningar med vald cirkulationspump.

  Pumpanslutning:

  Lekande mutter med invändiga gängor ingår.
  DN 15-40: G1 1/2
  DN 50: G2

  Stängventiler:

  STS

  Injusteringsventil:

  STAD

  Reglerventil:

  TA-Modulator

  Ställdon:

  DN 15-32: TA-Slider 160 (24 VAC/VDC; 0(2)-10 VDC).
  DN 40-50: TA-Slider 500 (24 VAC/VDC; 0(2)-10 VDC).
  Alla ställdon har halogenfria kablar.


  Se separata datablad för mer information om ställdonen.

  Termometrar:

  Graderade 0 – +120°C för värme,
  -40 – +40°C för kyla.

  Isolering

  Värme: Obrännbar mineralull
  Kyla: Kondensisolering typ Armaflex

  Skyddslåda:

  Folielaminerad tunnplåt.

  Artiklar

  OBS: Pump ingår ej.

  Värme

  OBS: Pump ingår ej.

  Värme

  DN
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  15
  549 27 21
  7318794031005
  54 194-215
  20
  549 27 20
  7318794031104
  54 194-220
  25
  549 27 22
  7318794031203
  54 194-225
  32
  549 27 23
  7318794031302
  54 194-232
  40
  549 27 43
  7318794040809
  54 194-240
  50
  549 27 44
  7318794040908
  54 194-250

  P = Primärsida
  S = Sekundärsida

  OBS: Pump ingår ej.

  Kyla

  OBS: Pump ingår ej.

  DN
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  15
  549 27 24
  7318794031401
  54 194-315
  20
  549 27 25
  7318794031500
  54 194-320
  25
  549 27 26
  7318794031609
  54 194-325
  32
  549 27 27
  7318794031708
  54 194-332
  40
  549 27 45
  7318794041004
  54 194-340
  50
  549 27 46
  7318794041103
  54 194-350

  P = Primärsida
  S = Sekundärsida

  54194215

  Välj ett format Ladda ner

  54194220

  Välj ett format Ladda ner

  54194340

  Välj ett format Ladda ner

  TA-PICL

  Välj ett format Ladda ner

  54194325

  Välj ett format Ladda ner

  54194225

  Välj ett format Ladda ner

  TA-PICL_left_persp

  Välj ett format Ladda ner

  54194315

  Välj ett format Ladda ner

  54194320

  Välj ett format Ladda ner

  54194240

  Välj ett format Ladda ner

  54194332

  Välj ett format Ladda ner

  TA-PICL_right_persp

  Välj ett format Ladda ner

  54194350

  Välj ett format Ladda ner

  54194232

  Välj ett format Ladda ner

  54194250

  Välj ett format Ladda ner

  Ritningar