Egenskaper och fördelar

  Differenstrycksstyrning

  Ger stabilt differenstryck och garanterar noggrann injustering och reglering och kan väljas som tillägg för 2-vägsreglerkretsar.

  Enkel injustering och god kompatibilitet

  Returledningar i primära och sekundära kretsar är försedda med TAs injusteringsventiler.

  Flexibilitet

  Valfria styrventiler och pumpar kan monteras enligt kundens specifikationer. Reglerkretsens röranslutningar kan beställas projektunikt.

  Teknisk beskrivning

  Användningsområde:

  TA-SHUNT tillverkas för följande typer av reglerkretsar:
  1. Konstant flöde i primär- och sekundärkrets.
  2. Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets för anläggning med huvudpump.
  4. Konstant flöde i primär- och sekundärkrets och där styrventilen belastar sekundärsidan, s k Norsk koppling.
  5. Vattenburen värmeåtervinning med variabelt flöde i tilluftskrets och konstant flöde i frånluftskrets.
  7. Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Differenstrycksstabilisering över styrventilen.
  TA-SHUNT kan användas i system med upp till 50% glykolhalt.

  Tryckklass:

  PN 6
  Samtliga ingående delar i reglerkretsen är klassade till minst PN 6. Vid behov av PN 10 anges detta vid beställning.

  Temperatur:

  Max medietemperatur: 95°C
  Min medietemperatur: -10°C
  Vissa pumpar kräver specialutförande.

  Anslutningsdimension:

  DN 20 - 100

  Stängventiler:

  DN 20-50: Globo H Kulventil
  DN 65-100: Skjutventil TA 60 eller vridspjällsventiler.

  Injusteringsventiler:

  DN 10-50: STAD
  DN 65-100: STAF
  DN 15-100: STAP

  Styrventiler:

  TA-SHUNT kan utrustas med styrventiler från Schneider Electric (tac), Siemens m fl. TA-SHUNT kan även beställas med KTM 512. Kontakta närmaste TA Hydronics-kontor.

  Kvs styrventil:

  0,25 - 160 enligt Reynard-serien.

  Rörpaket:

  DN 20-50 enligt SMS 326, t ex Wirsbo blåa.
  DN 65-100 tryckkärlsrör, sömlösa
  Rörpaket av rostfritt stål eller koppar offereras på begäran.

  Termometrar:

  Graderade 0-120°C för värme.
  -40°C - +40°C för kyla/värmeåtervinning.

  Isolering:

  Värme: Obrännbar mineralull
  Kyla: Kondensisolering typ Armaflex

  Skyddslåda:

  DN 20-100: Plastbelagd plåtlåda.

  Cirkulationspump:

  TA-SHUNT kan standardutrustas med pump från Grundfos, WILO, Flygt m fl.

  Backventil:

  Med fjäderbelastad kägla.

  Artiklar

  TA-Shunt_persp_w_path

  Välj ett format Ladda ner

  TA-Shunt

  Välj ett format Ladda ner

  TA-Shunt_persp

  Välj ett format Ladda ner