Przyczyniamy się do tworzenia lepszego świata

Zgodnie z naszym głównym założeniem, Breakthrough Engineering for a Better World, integrujemy zasady zrównoważonego rozwoju i ESG z naszą główną strategią. Angażujemy się i aktywnie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.   

Leading and Living it

Jesteśmy częścią IMI, firmy notowanej na FTSE 100 LSE i uznanej przez Financial Times za jednego z europejskich liderów ochrony środowiska w 2023 roku. Dlatego też, jako lider w branży HVAC, zdajemy sobie sprawę jak duży mamy wpływ na środowisko, świat i pracę naszych zespołów.

"Leading it and Living it" to motto, które odzwierciedla naszą filozofię ESG. Jesteśmy wiodącą firmą zaangażowaną w tworzenie bardziej ekologicznego świata dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom, które zmniejszają wpływ systemów HVAC na środowisko i zachęcają do zrównoważonego wykorzystania energii. Równolegle realizujemy nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad ESG, stosując zrównoważone praktyki produkcyjne i umożliwiając naszym zespołom tworzenie lepszego świata. 

 

enviromental protection Leading it, living it
Sustainable Innovations

Zrównoważone innowacje

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania i produkty, które zwiększają efektywność energetyczną systemów HVAC we wszystkich typach budynków, pomagając zmniejszyć ślad węglowy.
Sustainable Manufacturing

Zrównoważona produkcja

Aktywnie i konsekwentnie ulepszamy nasze praktyki produkcyjne, zmniejszając negatywny wpływ na otaczający nas świat, aby ograniczyć zmiany klimatyczne.
Empowering People

Wspieramy naszych pracowników

Dbamy o naszych pracowników, aby mogli skupić się na pozytywnych zmianach oraz tworzyć lepsze i zdrowsze środowisko pracy.

Leading it

Innowacje dla lepszego świata

Budynki zużywają 40% energii na świecie, z czego 50% przypada na systemy HVAC. 

Jako wiodący producent rozwiązań HVAC, jesteśmy zobowiązani do ciągłego udoskonalania rozwiązań stosowanych w budynkach i wytyczenia drogi do świadomej ekologicznie przyszłości.

Innowacyjne rozwiązania: Nasze produkty mogą zmniejszyć ślad węglowy budynku nawet o 30%, obniżyć koszty energii oraz ograniczyć emisję CO2. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe wytrwale dążą do doskonałych rozwiązań.

Adaptowalne rozwiązania: Naszym priorytetem jest opracowywanie produktów, które mogą być wykorzystane w projektach modernizacyjnych. Znacząco zmniejsza to ślad węglowy budynków, dzięki czemu optymalizacja i renowacja skutecznie wspiera naszych klientów w osiąganiu celów środowiskowych. 

Zrównoważona trwałość systemu: Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Znacznie zmniejsza to potrzebę częstych wymian lub modernizacji, jednocześnie zapewniając oszczędność energii.

Nasza strategia "Leading it" stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zużyciem energii przez systemy HVAC. Kierunek naszej podroży został obrany w stronę bardziej energooszczędnego i lepszego świata. 

Ta-Smart
IMI_Manufacturing for a better world

Living it

Produkcja dla lepszego świata

Realizujemy nasze zobowiązania do zrównoważonego rozwoju i budowania lepszego świata poprzez ciągłe doskonalenie naszego procesu produkcyjnego oraz pomaganie w budowaniu bardziej zrównoważonej branży HVAC. Aby osiągnąć nasze cele, koncentrujemy się na trzech kluczowych obszarach wpływu: 

Ślad węglowy: Dążymy do zmniejszenia śladu węglowego poprzez przejście na czystsze źródła energii i zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Naszym celem jest osiągnięcie statusu Zero Carbon do 2040 r., oraz uzyskanie pozycji lidera na drodze do bardziej ekologicznej przyszłości. 

Zrównoważona gospodarka wodna: Dążymy do odpowiedzialnego korzystania z wody, aktywnie zmniejszając jej zużycie. Naszym celem jest pozyskiwanie 40% wody z systemów recyklingu do 2040 roku. 

Redukcja odpadów: Dążymy do stosowania ekologicznych materiałów we wszystkich naszych opakowaniach i produktach, minimalizując ilość odpadów. Naszym celem jest wyeliminowanie składowania odpadów do 2025 roku. 

Działania w tych trzech obszarach stanowią podstawę naszej strategii "Living It" obejmującej nasze zaangażowanie we wspieraniu bardziej ekologicznego i odpowiedzialnego ekosystemu produkcyjnego.

Najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju

Przyczyniamy się do walki ze zmianami klimatycznymi ograniczając wpływ na środowisko we wszystkich obszarach naszego działania.

25.8% co2 emissions reduction

Całkowita redukcja emisji operacyjnych Co2 (10 866t CO2e w 2019r.)

22 tons of reduction

Redukcja zużycia plastiku o 22 tony

100%

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne mają wdrożone plany redukcji emisji CO2

EcoVadis2023

Brązowy medal EcoVadis

Wsparcie dla naszych pracowników

Mistrzostwo w tworzeniu lepszego środowiska pracy

Jesteśmy zaangażowani w poprawę warunków pracy naszych ludzi, wspieranie ich rozwoju i umożliwianie im wprowadzania pozytywnych zmian, ostatecznie kształtując bardziej obiecującą przyszłość. Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w dążeniu do tworzenia lepszego świata.

Rozwój talentów: Wspieramy rozwój osób utalentowanych, dokonując oceny wyników i potencjału oraz identyfikując pracowników pod kątem rozwoju. Rozszerzyliśmy proces oceny o międzysektorowe i funkcjonalne planowanie sukcesu oraz zainwestowaliśmy w globalny rozwój pracowników.

Strategia integracji i różnorodności: Promujemy procesy rekrutacyjne przeciwdziałające wyłączeniu społecznemu, eliminujemy uprzedzenia związane z rozwojem ludzi oraz wdrażamy skuteczne mechanizmy pomiaru i informacji zwrotnej. Wysiłki te mają na celu wspieranie bardziej zróżnicowanej i integracyjnej kultury pracy.

Dobre samopoczucie: Kładziemy silny nacisk na dobre samopoczucie pracowników w kompleksowym podejściu obejmującym psychologię, opiekę medyczną, aspekty finansowe i społeczne. Opracowaliśmy również program dobrego samopoczucia w naszych oddziałach, aby wspierać zdrowe środowisko pracy.

Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w realizacji naszego celu Breakthrough Engineering for a Better World, dlatego jesteśmy stale zaangażowani w pozyskiwanie i budowanie pozytywnych relacji z pracownikami.

empowering our people