Technologia AFC

Jak bardzo dynamiczny jesteś? Niezawodne równoważenie hydrauliczne z Eclipse i Dynacon Eclipse. Zamontuj, ustaw i zapomij

Technologia AFC umożliwia łatwe osiągnięcie równoważenia hydraulicznego.

Ustawiając wymagany przepływ dla poszczególnych grzejników bezpośrednio na zaworze Eclipse, system jest niezawodnie zrównoważony.

Rozwiązania wykorzystujące technologię AFC zostały zaprojektowane tak, aby po ustawieniu zaworu na prawidłową wartość, żądane natężenie przepływu nie zostało przekroczone niezależnie od różnicy ciśnień. Nawet w przypadku nadpodaży m.in. ze względu na zamknięcie sąsiednich zaworów lub podczas porannej fazy nagrzewania, Eclipse automatycznie reguluje przepływ do ustawionej wartości. Złożone obliczenia do określenia wartości ustawień nie są konieczne.

Równoważenie hydrauliczne może być tak proste, jak ustawienie zaworu Eclipse - A to dzieje się na górze termostatu:

eclipse-cut

  • Nastawa do wartości obliczonej jest uzyskiwana poprzez obrót elementu z podziałką cyfrową do wymaganej pozycji za pomocą kluczyka nastawczego.
  • Jeśli przepływ przez zawór usiłuje wzrosnąć, to na wskutek wzrostu ciśnienia następuje ruch elementu regulacyjnego, który automatycznie zmniejsza prześwit zaworu, co pozwala utrzymać przepływ na stałym poziomie.
  • Jeśli przepływ spada, element regulacyjny cofa się zwiększając prześwit i w dalszym ciągu przepływ pozostaje na niezmienionym poziomie.

 

Łatwy rozruch

  • Prostota nastawy – skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego
  • Bezstopniowa nastawa w zakresie 1 do 15 (10 do 150 l/h). Raz ustawiony przepływ na zaworze nigdy nie będzie przekroczony
  • Nie występuje zjawisko interaktywności – zamykane sąsiednie zawory nie mają wpływu na przepływ
  • Sprawdzona technologia – ponad 7 lat doświadczenia na rynku
  • Wkładka może zostać wymieniona pod ciśnieniem
  • Zamontuj, ustaw i zapomnij!
  Eclipse Dynacon Eclipse installation

 

Zastosowanie - Idealne rozwiązanie dla modernizacji instalacji

Równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych może zarówno zwiększyć komfort, jak i obniżyć zużycie energii nawet o 35%. W praktyce jednak, równoważenie instalacji jest stosowane w nie więcej niż jednej czwartej wszystkich systemów wodnych. Wynika to głównie z faktu, że dla istniejących systemów, struktura orurowania jest często nieznana, co może utrudniać ustalanie niezbędnych parametrów instalacji. Innowacyjna technologia AFC (Automatic Flow Control) z automatyczną regulacją przepływu, zapewnia równoważenie instalacji centralnego ogrzewania nawet w trudnych do obliczeń warunkach.

Zawór kontroluje przepływ niezależnie od zmian ciśnienia rożnicowego. W konsekwencji zbędne są skomplikowane obliczenia spadków ciśnień w instalacji, które dla klasycznych zaworów są konieczne w celu ustalenia właściwych nastaw.

Szeroka gama produktów z technologią AFC ułatwi szybkie rozwiązywanie problemów.

 

System image