Efektiivne mustuse eraldamise tehnoloogia

Tõsta oma KVJ süsteemi jõudludt meie eraldamise tehnoloogiaga 

 

Voolu müra, mulisev radiaator ja vähenenud soojusväljastus jäävad tänu tõhusale eraldustehnoloogiale minevikku

Elamutest kuni laia valiku kommerts paigaldisteni, meil on olemas õige lahendus teie vee kvaliteedi tagamiseks!

Helistill tehnoloogia

Mida madalam on kiirus seda suurem on efektiivsus!

 

Kõrgeima eraldusefektiivsuseväikese voolukiiruse puhul saavutame tänu Helistill tehnoloogiale.

 

Kuidas see töötab?

Settimiprotsessi käigus Zeparo kambrisse koos mustuseosaksetega siseneva vee kiirus aeglustub. Mõned osakesedhakkavad tänu gravitatsioonile langema ning ülejäänud põrkavad vastu Helistilli ja langevad sellest tulenevalt ka alla.

Image
Helistill technology
Image
Cyclonic technology

Tsüklon tehnoloogia

Mida suurem on kiirus seda suurem on efetiivsus!

 

Tsükloonilise eraldamise efektiivsuv on silmapaistev suurema vooluhulgaga süsteemides. 

 

Kuidas see töötab?

Veekeerises tekkiv tsentrifugaaljõud surub mustuseosakesed vastu separaatori välisseina. Madalam kiirus tsükloni servas võimaldab osakestel grafitatsiooni mõjul separaatori põhja langeda.

 

360˚ pööratav

 

360 kraadi pööratava konstruktsiooniga Zeparo ZT turnable on paigaldatav nii verikaalsele kui horisontaalsele torule.

Lisaks saab eralduskmbri täielikult eemaldada, võimaldades paigaldamist kitsastes tingimustes.

 

Image
360 rotation easy to install