Effektiv smuts-avskiljning

Höj prestandan på VVS-systemet med våra smutsavskiljare 

 

Oljud, kluckande radiatorer och sämre värmeöverföring som är vanliga problem orsakade av smuts och slampartiklar. Med våra smutsavskiljare är de ett minne blott!

Allt från bostäder till stora kommersiella byggnader, vi har lösningarna för att hålla smuts och slampartiklar borta från ditt system.

Helistilltekniken

Ju lägre hastighet desto högre effektivitet! 

 

Få högsta avskiljningseffektivitet även vid låga flöden med Helistill tekniken.

 

Hur fungerar den?

Helistil är en optimal kombination av alla kända avskiljningsprinciper, lägre flödeshastighet, baffel och centrifugaleffekt.

Med bafflar arrangerade i en uppåtriktad spiral ger insatsen en effektiv yta mot vilken smutspartiklar kan kollidera och därmed tappa rörelseenergi. Då kan dom effektivt separeras från vattnet och sedan samlas in i en behållare, skyddad från flödesturbulens.

Bild
Helistill technology
Bild
Cyclonic technology

Cyklontekniken

Ju högre hastighet desto högre effektivitet! 

 

Cyklonteknikens effektivitet sticker ut i applikationer med höga flöden! 

 

Hur fungerar den?

Principen bygger på en kombinationen av gravitations- och centrifugalkrafter och ger mycket hög effektivitet. Eftersom smutspartiklarna har högre densitet än vattnet pressas smutspartiklarna ut mot ytterväggen i Zeparo. Den nedåtriktade rörelse som skapas i Zeparo styr smutspartiklarna mot bottnen och därefter till smutsuppsamlingskammaren, varifrån smutsen enkelt kan spolas ut.

360˚ vridbarhet

 

Zeparo ZT kan vridas 360 grader och installeras horisontellt eller vertikalt.

Dessutom, om det är ont om utrymme, kan klämman som håller separatorn och den vridbara anslutningen lossas för att sedan monteras och fixeras igen den gängande delen är ansluten på röret. Visst är det bra!

 

Bild
360 rotation easy to install

Våra lösningar