2 dagars utbildning i hydroniska system

Jobbar du med att konstruera, installera, underhålla och driftsätta VVS-system och vill lära dig allt om hur hydroniska system fungerar och optimeras. Då är vår två dagars kurs i hydroniska system rätt för dig. 

"Bra balans mellan teori och praktik. Bra överblick över möjliga lösningar"

Allt du behöver veta om kursen

För att få VVS-system att fungera optimalt och leverera det inomhusklimat vi önskar till minimal energiförbrukning behöver vi ha kunskap om systemets alla delar. Kursen tar dig genom hela det hydroniska systemet från tryckhållning till styrning i rummet. 

Efter avslutad kurs får du verktygen som behövs för att:

 • Förstå grunderna om hydroniska system
 • Dimensionera, injustera och driftsätta manuella och dynamiska system
 • Dimensionera tryckhållning, avgasning och smutsavskiljning

Längd: 2 dagar

Plats: På våra utbildningscenter i Mölndal, Stockholm, Ljung* samt på utvalda orter i norra Sverige

Tider: 
Mölndal och Stockholm
Dag1: 09:00-16.00
Dag 2: 09.00 -16.00

Ljung
Dag 1: 08:30 - 16.30
Dag 2: 08:30-16:30

Kurspris: 5000 kr/person inklusive lunch samt kursdokumentation

Kursinnehåll:

 • Grundkunskaper i hydroniska system och de fem hydroniska nycklarna
 • Kyl- och effektbehövsberäkning
 • Media och tryckhållning
 • Smutsavskiljning
 • Injustering av manuella och dynamiska system
 • Tryckhållning och avgasning
 • Kv-värden, ventildimensionering och systemuppbyggnad
 • Flödesberäkning
 • Injusteringsmetoder - teoretiskt och praktiskt
 • Pumpoptimering och pumpstyrning
 • Dynamiska system - teoretiskt och praktiskt
 • PIBCV ventiler
 • HySelect och HyTools - hydronisk mjukvara och app

Deltagarantalet är max 8 personer per kurs. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid få anmälningar. Anmälan är bindande. 

*För dig som går kursen i Ljung
I Ljung ligger IMI Hydronics svenska produktionsanläggning. Ljung ligger i Herrljunga kommun, ca 35km norr om Borås. Väljer du att gå vår tvådagars utbildning här kommer du även att få se vår produktion och besöka vårt innovationscenter.