Hälso- och sjukvård

Säkerställ patienternas och personalens välmående med rätt temperatur i alla delar av sjukhuset dygnet runt med ett korrekt injusterat VVS-system.

Läs mer
Bostäder

Tänker du göra din bostad mer energieffektiv? Spara mer och få bättre komfort med våra bostadslösningar!

Läs mer
Hotell

Optimal komfort för gästerna och effektivare personal är några av fördelarna ett korrekt injusterat VVS-system på ditt hotell kan ge.

Bostäder

Tänker du göra din bostad mer energieffektiv? Spara mer och få bättre komfort med våra bostadslösningar!

Läs mer
Shoppingcenter

Ge kunderna en trevligare shoppingupplevelse med behaglig luftkvalitet och inomhuskomfort.

Utbildning

Skapa en säker och bekväm studiemiljö för elever, lärare och annan personal med ett driftsäkert VVS-system

Tillverkning

Säkerställ driftsäkerheten för produktion med ett effektivt VVS-system

Serverhallar

Skydda elkomponenterna från överhettning och undvik systemfel med ett driftsäkert och effektivt VVS-system i din serverhall.

Kontor och kommersiella fastigheter

Säkerställ trygg och bekväm arbetsmiljö där dina medarbetare mår bra med ett effektivt VVS-system.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Vi hjälper dig gärna med energiförsörjningen 365 dagar om året, du kan räkna med bästa tänkbara tekniska support vid ett eventuellt systemfel.

Utforska vår Hydronic City genom att hovra över byggnaderna!

Med mer än 300 års sammantagen erfarenhet från värme- och kylsystem kan vi tillhandahålla skräddarsydda lösningar till alla typer av byggnader.

300
års gemensam erfarenhet
100'000
projekt levererarde över hela världen
35%
energibesparing möjlig