Hälsa, säkerhet och miljö

Alla inom IMI skall vara engagerade i att skydda vår personal, att minimera vår påverkan på miljön och det samhälle vi verkar i och vårt företag. Att vår personal är säker på arbetsplatsen är vår absoluta prioritet. Vi arbetar utifrån en hög standard för hälsa, säkerhet och miljö (HSE) och gör vårt absolut yttersta för att tillse att alla kan lämna arbetet efter arbetsdagen med god hälsa.

Vår HSE policy

Vår HSE policy är i grunden en livsåskådning som är inbäddat i IMI:s beteendekod, och som gäller för alla anställda och partners vi arbetar med.

Vår globala koncernledning investerar kontinuerligt i processer och kompetenser för HSE för att stötta oss alla i hur vi kan utföra rätt arbete, på rätt sätt, varje dag. Detta förstärks av ett engagemang för ledningen runtom I hela världen. Tillsammans arbetar vi för att bli absolut bäst på att hantera HSE.

Denna policy kräver efterlevnad från alla enheter och alla anställda. IMI:s exekutiva kommitté är ansvarig för att policyn är i kraft. IMI:s divisionsledning är ansvarig för företagsenheterna och den lokala Plastledningen för att policyn är fullt implementerad in den lokala verksamheten.

Läs vår HSE policy

HSE policy