VVS-system behöver skyddas från luft för att fungera normalt

VVS-systemets livslängd och effektivitet påverkas kraftigt av luft inne i systemet.  Effektiv avluftning ger lägre risker och skyddar viktiga komponenter såsom pumpar och pannor. 

Fördelarna med kontroll av luften i VVS-system är: 
• Optimerad energianvändning
• Systemet får längre livslängd
• Tyst drift
• Ingen stilleståndstid
• Mindre risk för korrosion

Luft förekommer i systemet av många olika orsaker - var och en kräver sin egen lösning.

Den luft som finns inne i VVS-systemet är en av de vanligaste orsakerna till fel och brister i systemet. Titta gärna på vår video för att lära dig mer om olika sätt luft kan komma in i systemet på, men också om vilken typ av produkter som krävs för att avlägsna den från systemet.

Det är avgörande för VVS-systemets tillstånd att gaser som lösts i vätskan avlägsnas

De gaser som finns i vattnet, huvudsakligen syre, kväve och koldioxid, påverkar vattnets kvalitet negativt. Dessa gaser måste därför avlägsnas snabbt och effektivt. 
Regelbunden påfyllning av färskvatten i systemet ger ett kontinuerligt tillskott av mer löst gas i systemet. Detta kan åtgärdas med cyklonisk avgasning, som är en mycket effektiv metod för att snabbt separera ut gasen från vattnet. I bifogade video förklaras hur cyklonisk vakuumavgasning fungerar. 

Hitta rätt avgasningslösning för ditt system

Vento Connect från IMI Pneumatex är lösningen för åtminstone 50 % effektivare avgasning tack vare cyklontekniken.
Det breda sortimentet av produkter har en lösning för nästan alla typer av byggnader, från stora till små. Titta på videon för att se mer om sortimentet och användningsområdena

Det är avgörande för VVS-systemets tillstånd att gaser som lösts i vätskan avlägsnas

De gaser som finns i vattnet, huvudsakligen syre, kväve och koldioxid, påverkar vattnets kvalitet negativt. Dessa gaser måste därför avlägsnas snabbt och effektivt. 
Regelbunden påfyllning av färskvatten i systemet ger ett kontinuerligt tillskott av mer löst gas i systemet. Detta kan åtgärdas med cyklonisk avgasning, som är en mycket effektiv metod för att snabbt separera ut gasen från vattnet. I bifogade video förklaras hur cyklonisk vakuumavgasning fungerar.