For å oppnå optimal drift må HVAC-systemer beskyttes mot gasser.

HVAC-systemers levetid og effektivitet kan i sterk grad bli påvirket av luft som er fanget inne i systemet.  Effektiv fjerning av luft reduserer denne risikoen og beskytter kritiske deler som pumper og kjeler. 

Fordelene med effektiv fjerning av gasser i HVAC-systemer er: 
• Optimert energibruk
• Lengre levetid for systemet
• Stillegående drift
• Ingen nedetid
• Redusert risiko for korrosjon

Oppdag den nye Air & Dirt håndboken

Avslør en verden av trykksetting og vannkvalitet

Utforsk den banebrytende Air & Dirt Handbook, en omfattende ressurs som gir dyp innsikt i trykksetting og vannkvalitet.

 

Finn ut mer om avgassingsteknologier og avanserte filtreringssystemer for å ligge i forkant i HVAC-verdenen.

Air in systems comes in many forms each requiring its own solution

The air that is trapped inside HVAC systems is one of the main causes of system failures and inefficiencies. Please check into our movie to find out more about the different forms that air can take inside of a system as well as the types of products required to remove it from the system 

 Luft i systemer opptrer i mange former og det kreves en egen løsning for hvert tilfelle.

Luften som er fanget inne i HVAC-systemer, er en av hovedårsakene til systemsvikt og ineffektivitet. Se vår film for å finne ut mer om de ulike formene som luft kan anta inne i et system samt hvilke typer produkter som kreves for å fjerne den fra systemet.

 

Finn den rette avgassingsløsningen for ditt system.

Vento Connect fra IMI Pneumatex er en løsning som gir minst 50 % mer effektiv avgassing takket være en teknologi med vakuumavgassing.
Det brede utvalget av produkter gjør at det finnes en løsning for så å si enhver bygning, fra liten til stor. Se filmen for å finne ut mer om utvalget og anvendelsene.

For et HVAC-system skal fungere bra må oppløste gasser fjernes.

De oppløste gassene som finnes i vann, hovedsakelig oksygen, nitrogen og karbondioksid, vil påvirke vannkvaliteten negativt. Det er viktig at de blir eliminert raskt og effektivt. 

Våre løsninger