Om IMI plc

IMI plc er et globalt industrikonsern som fokuserer på væsketeknikk og optimering av vannbårne anlegg. IMI plc består av tre divisjoner – IMI Hydronic, Norgren og IMI Critical – som samtlige arbeider for å realisere konsernets visjon. 

IMI plc’ visjon er å skape enorm verdi ved å løse kritiske industrirelaterte problemer i attraktive markeder, å samarbeide med de beste, å engasjere seg i spennende industrier for å finne løsninger på de største utfordringene innen væsketeknikk og å utforske ny teknologi og nye tenkemåter for en enda bedre hverdag. Banebrytende teknikk for en bedre verden.

IMI plc opererer i over 50 land og har rundt 10 000 ansatte på tvers av sine tre divisjoner. Disse deler alle sin kunnskap og ekspertise, og danner et globalt nettverk av spesialister og ingeniører som er de beste innen sine fagfelt.

«Vår målsetning – banebrytende teknikk for en bedre verden»

Bilde
IMI plc - Ambition

HVEM VI ER – VÅR AMBISJON

IMIs målsetning er selve kjernen i alt vi gjør – den danner grunnlaget for vår eksistens. Vi forplikter oss til å oppnå lønnsom vekst på en langsiktig, bærekraftig basis mens vi skaper en bedre verden for alle vi kommer i kontakt med – våre kunder, våre ansatte, lokalsamfunn der vi driver virksomhet og våre aksjonærer.

Våre verdier er en viktig del av hvem vi er da de gir en kultur og en felles tenkemåte for hele organisasjonen.  Disse verdiene – kundenærhet, et stort team, vinnerholdning og integritet – underbygger alt vi gjør, og sikrer at vi tar vare på de pilarene som IMIs suksess gjennom 150 år er bygget på.

HVOR VI OPERERER – VÅRE PRIORITETER

Vi fokuserer på de markedene som kjennetegnes av bærekraftig vekst, og der vår velprøvde tekniske ekspertise kan utvikle løsninger for de mest akutte problemene innen industrien. Dette gir oss en plattform for langsiktig, lønnsom vekst da vi hjelper våre kunder med å øke sikkerheten, bli mer bærekraftige og oppnå høyere produktivitet.

Målet er de bruksområdene innen væsketeknikk der vår ekspertise er mest verdsatt. For IMI Precision omfatter dette industriell automasjon, transport, biovitenskap og foredlingsindustri. IMI Critical har etablert seg som ledende innen det mest krevende av bruksområder i energisektoren og olje- & gassindustrien, noe som fortsetter å gi betydelige ettermarkedsmuligheter gjennom deler, service og oppgraderingsløsninger.  Tatt i betraktning utfordringene i disse markedene på lengre sikt fortsetter IMI Critical å utvide og styrke sin tilstedeværelse i markeder med større vekstpotensial, inkludert marinen, legemiddelindustrien og den hurtigvoksende hydrogenøkonomien. IMI Hydronic har etablert et produktspekter for markeder for vannbårne varme- og kjøleanlegg, og gjør det mulig for kunder over hele verden å oppnå forbedret energieffektivitet og økt komfort i bygninger.

På tvers av alle disse markedene og bruksområdene leverer vi nå i økende grad produkter med forbedret digital teknologi. Dette er ofte løsninger som gir mer intelligent drift slik at kundene kan øke sin produktivitet, eller løsninger som styrker forbindelsen med kundene slik at IMI kan forbedre servicenivået og raskere adressere de mest akutte problemstillingene.

Bilde
IMI plc - Priorities

HVORDAN VI VINNER – HVA SOM SKILLER OSS FRA RESTEN

IMI plc differentiators

Fellesnevneren for IMIs suksess på tvers av våre virksomheter og markeder er den inngående tekniske kompetansen og kunnskapen om bruksområder utviklet over årtier med kundestøtte og markedstilpasning. Dette har skapt et merke, et omdømme og en markedsposisjon som våre konkurrenter vanskelig kan matche.  Kundene våre stoler på IMIs støtte i de mest utfordrende av væsketekniske problemstillinger, noe som i økende grad har ført til utvikling av komplette systemløsninger vs. salg av individuelle produkter.  Dette gjør full bruk av vår tekniske ekspertise, bygger enda sterkere kundeforbindelser og øker mulighetene for fremtidige salg i forbindelse med installerte anlegg.

Vi skaper «verdi i nåtid» ved å kontinuerlig forbedre vår kundeservice, ved å ivareta fantastiske relasjoner som fremmer tillit og ved å forenkle hvordan vi organiserer og driver virksomheten vår.

Vi skaper «verdi i nåtid» ved å fokusere på de største utfordringene som våre kunder og samfunnet vil møte, og å utvikle kreative og innovative løsninger i høyt tempo. Dette innbefatter å styrke og investere i vår digitale kompetanse.

Samtidig som vi fortsetter å ivareta og satse på våre veletablerte markeder, vil IMI ta sin ekspertise til nye markeder og da særlig innen industrier og bruksområder som bidrar til å skape en bedre og mer bærekraftig verden. Hydrogenproduksjon og -distribusjon, personlig tilpassede legemidler og automatisering som f.eks. robothåndledd er kun noen av eksempler på områder der vår kunnskap og ekspertise kan bidra til økt livskvalitet for oss alle. Vi er overbevist om at vår tekniske ekspertise gjennom dette vil bidra positivt til samfunnet i enda større grad, vil bygge en mer bærekraftig og lønnsom virksomhet og vil bidra til at IMI realiserer sitt mål: Banebrytende teknikk for en bedre verden.

«Ettersom verden fortsetter å endre seg i raskt tempo og etterspørselen etter renere, sikrere og mer energieffektive ressurser fortsetter å vokse, trenger kundene vår ekspertise mer enn noen gang tidligere.» – Roy Twite, Chief Executive