O IMI plc

IMI plc jest globalną grupą inżynierską, która koncentruje się na precyzyjnej inżynierii płynów. IMI plc składa się z trzech działów, z których każdy pracuje nad urzeczywistnieniem swojej wizji  – IMI Hydronic, Norgren i IMI Critical

Wizją IMI plc jest tworzenie ogromnej wartości poprzez rozwiązywanie krytycznych problemów przemysłowych na atrakcyjnych rynkach i współpracę z najlepszymi. Podejmowanie największych wyzwań związanych z inżynierią płynów w najbardziej ekscytujących branżach. Poznawać nowe technologie i nowe sposoby myślenia, aby wciąż ulepszać codzienne życie. Przełomowa inżynieria dla lepszego świata.

IMI plc zatrudnia około 10.000 pracowników w ponad 50 krajach, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to globalna społeczność ekspertów i inżynierów pracujących na najwyższych obrotach.

„Nasz cel — Przełomowa inżynieria dla lepszego świata”

Obraz
IMI plc - Ambition

KIM JESTEŚMY — NASZE AMBICJE

Cel IMI leży u podstaw wszystkiego, co robimy, jest powodem naszego istnienia. Dążymy do osiągnięcia rentownego wzrostu w długiej perspektywie czasowej, tworząc lepszy świat dla wszystkich, z którymi współpracujemy — naszych Klientów, Pracowników, społeczności, którym służymy i w których działamy oraz naszych Akcjonariuszy.

Nasze wartości są ważną częścią tego, kim jesteśmy, ponieważ tworzą kulturę i wspólny sposób myślenia dla całej naszej organizacji.  Wartości te — bliskość z klientem, jeden wielki zespół, gra o zwycięstwo i uczciwość — leżą u podstaw wszystkiego, co robimy i zapewniają utrzymanie fundamentów, które umożliwiły IMI osiągnięcie sukcesu w ciągu 150 lat istnienia firmy.

GDZIE GRAMY — NASZE PRIORYTETY

Koncentrujemy się na obsłudze tych rynków, które charakteryzują się trwałym wzrostem i na których nasza sprawdzona wiedza inżynierska pozwala nam opracowywać rozwiązania dla najbardziej palących problemów przemysłowych.  To zapewnia nam platformę do długoterminowego wzrostu zysków, ponieważ pomagamy naszym klientom stać się bezpieczniejszymi, bardziej zrównoważonymi i wydajniejszymi.

Koncentrujemy się na tych zastosowaniach sterowania płynami i ruchem, w których nasze doświadczenie jest najbardziej cenione. W ramach IMI Precision obejmuje to automatykę przemysłową, transport, nauki przyrodnicze i przemysł przetwórczy. IMI Critical ma ugruntowaną pozycję lidera w najbardziej wymagających zastosowaniach procesowych w przemyśle energetycznym oraz naftowym i gazowym, co nadal generuje znaczące możliwości na rynku wtórnym poprzez części, serwis i rozwiązania modernizacyjne.  Biorąc pod uwagę długoterminowe wyzwania na tych rynkach, IMI Critical coraz bardziej rozwija i zwiększa swoją obecność na rynkach o większym potencjale wzrostu, takich jak marynarka wojenna, farmaceutyka i szybko rozwijająca się gospodarka wodorowa.  Wreszcie, IMI Hydronic ma ugruntowaną gamę produktów obsługujących rynki ogrzewania i chłodzenia hydraulicznego, umożliwiając klientom na całym świecie poprawę efektywności energetycznej i komfortu w budynkach.

Na wszystkich tych wybranych rynkach i we wszystkich zastosowaniach nasze produkty i usługi w coraz większym stopniu wykorzystują rozwiązania cyfrowe.  Rozwiązania te często zwiększają inteligencję operacyjną, dzięki czemu klienci mogą zwiększyć wydajność, lub poprawiają kontakty IMI z klientami, aby poprawić poziom usług i umożliwić szybsze wprowadzanie innowacji w najbardziej palących kwestiach.

Obraz
IMI plc - Priorities

JAK WYGRYWAMY — CO NAS ‏RÓŻNICUJE

IMI plc differentiators

We wszystkich naszych branżach i na wszystkich rynkach końcowych, wspólnym mianownikiem sukcesu IMI jest dogłębna wiedza inżynierska i doświadczenie w zakresie zastosowań, rozwijane przez dziesięciolecia wspierania naszych klientów i rynków końcowych.  Dzięki temu zbudowaliśmy markę i pozycję na rynku, z którą nie mogą się równać nasi rówieśnicy.  Nasi klienci ufają IMI w zakresie obsługi ich najtrudniejszych procesów związanych z płynami i ruchem, co w coraz większym stopniu prowadzi do opracowywania pełnych rozwiązań systemowych zamiast sprzedaży pojedynczych produktów.  W ten sposób w pełni wykorzystujemy naszą wiedzę inżynierską, budujemy jeszcze silniejsze więzi z klientami i zwiększamy możliwości przyszłej sprzedaży do zainstalowanej bazy.

Dostarczamy „Wartość Dzisiaj” poprzez ciągłe doskonalenie sposobu obsługi naszych klientów, pielęgnowanie fantastycznych relacji, które zwiększają zaufanie oraz upraszczanie sposobu organizacji i prowadzenia działalności.

Tworzymy „Wartość Jutra”, koncentrując naszą energię na największych wyzwaniach, przed którymi staną nasi klienci i społeczeństwo, opracowując w szybkim tempie kreatywne i innowacyjne rozwiązania. Obejmuje to rozwój i inwestycje w nasze możliwości cyfrowe.

Kontynuując obsługę i rozwój naszych dobrze ugruntowanych rynków, IMI będzie wykorzystywać naszą głęboką wiedzę na nowych rynkach, szczególnie w tych branżach i zastosowaniach, które przyczyniają się do tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego świata. Obszary takie jak produkcja i dystrybucja wodoru, spersonalizowane leki oraz  automatyzacja narzędzi montowanych na końcu ramienia robota (End-of-Arm Tooling, EoAT) to tylko niektóre przykłady, w których nasza wiedza i doświadczenie mogą przyspieszyć poprawę jakości życia nas wszystkich.  Jesteśmy w pełni przekonani, że dzięki temu nasza wiedza inżynierska będzie miała jeszcze większy pozytywny wpływ na społeczeństwo, zbudujemy bardziej zrównoważoną i rentowną firmę, a ostatecznie pomożemy IMI spełnić swój cel: Przełomowa inżynieria dla Lepszego Świata.

„Ponieważ nasz świat nadal szybko się zmienia, a zapotrzebowanie na czystsze, bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne zasoby stale rośnie, klienci potrzebują naszej wiedzy bardziej niż kiedykolwiek” — Roy Twite, Dyrektor Generalny