Wykorzystaj potencjał swoich danych

TA-Smart jest połączonym zaworem regulacyjnym z możliwością pomiaru q, p, ΔT oraz P, zapewniającym najlepszą w swojej klasie dokładność regulacji, oszczędność energii, bezproblemową instalację i uruchomienie.

Obraz
TA Smart_New Sizes_Landing Page.jpg

Przełomowe rozwiązanie 2 w 1

Regulacja

Regulacja

Funkcja równoważenia i regulacji dynamicznie kompensuje wahania ciśnienia, zapewniając optymalny komfort w pomieszczeniach i wysoką efektywność energetyczną w każdych warunkach.

Pomiar

Pomiar

Ciągły pomiar przepływu, pozycji zaworu, różnicy temperatur i mocy z wyjątkową dokładnością w instalacjach wodnych oraz w mieszaninach woda-glikol w szerokim zakresie temperatur i ciśnień.

"Dane to potęga"

Najważniejsze cechy:

1.

Regulacja i pomiar

Wiodąca na rynku wydajność regulacji od 1% do 100% maksymalnego przepływu, dzięki doskonałej sterowalności i szybkiej reakcji zaworu. Bardzo dokładny pomiar przepływu za pomocą technologii ultradźwiękowej +/-3% dla zakresu przepływu od 4% do 100%, nawet w przypadku mieszanin woda-glikol.

 

Czy wiesz, że?

Systemy HVAC pracują przez 80% czasu przy obciążeniu mniejszym niż 50% ich obciążenia projektowego, co stanowi mniej niż 20% przepływu. Doskonałe możliwości regulacji i pomiaru TA-Smart przy niskich wartościach przepływu pozwalają na osiągnięcie optymalnego komfortu w pomieszczeniach przez cały rok.

2.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Ciągły dostęp do kluczowych parametrow obiegu: przepływu, pozycji zaworu, różnicy temperatur, mocy poprzez różnorodne tryby komunikacji, zarówno cyfrowe jak i analogowe. Dostęp może odbywać się lokalnie, a także za pomocą chmury.

3.

Udoskonalenie osiągów instalacji HVAC

Wiedza to potęga. Bezproblemowy dostęp do kluczowych parametrów obwodu i informacji o konfiguracji zaworu bezpośrednio przez smartfon, również bez magistrali BUS. Wyeliminuje to nieprzejrzystości systemu, obniża koszty eksploatacji i umożliwia sprawniejsze rozwiązywanie problemów i optymalizację zużycia energii.

4.

HyCloud

Połącz się ze swoimi zaworami TA-Smart

  • Użyj HyCloud, aby uzyskać informację o wydajności systemu
  • Łatwy dostęp do danych
  • Twórz projekty, w których możesz udostępniać dane swoim współpracownikom i interesariuszom
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

    Utwórz swoje konto HyCloud 

5.

Łatwa instalacja

Super kompaktowa konstrukcja - do 83% mniejszy niż podobne produkty. Pozwala na bezproblemowy montaż nawet w zastosowaniach modernizacyjnych. 
To rozwiązanie 2 w 1 eliminuje konieczność instalowania dodatkowych urządzeń w celu spełnienia wymagań pomiarowych wynikających z przepisów oraz certyfikacji.

6.

Przełomowa inżynieria mechatroniczna

Zawór w całości opracowany przez najlepszych inżynierów IMI Hydronic Engineering w celu osiągnięcia najlepszej w swojej klasie wydajności regulacji, dzięki opanowaniu zarówno technologii liczników energii, jak i wykorzystaniu doświadczenia w zakresie zaworów regulacyjnych. 

Korzyści na każdym etapie

Projekt

Komfort i efektywność energetyczna 

Najlepsza w swojej klasie funkcja zakres bez względu na reżim przepływu, nawet w warunkach obciążenia częściowego wynoszącego zaledwie 0,5% przepływu, zapewniająca komfort i oszczędność energii w każdych warunkach.

 

Spokój ducha

Wszechstronność trybów sterowania zaworem, działających w zależności od q, P i Δt. TA-Smart mierzy temperaturę, przepływ i moc, aby określić charakterystykę regulacji, która jest najlepiej dostosowana do odbiornika.

 

Oszczędność czasu

Pełna przejrzystość ustawień zaworu i łatwa konfiguracja może być dokonana poprzez zdalny dostęp w dowolnym momencie, nawet bez komunikacji BUS.

 

Spełnia wymagania przepisów

Połączenie funkcji regulacji i pomiaru w jednym rozwiązaniu eliminuje potrzebę instalowania dodatkowych elementów pomiarowych w celu spełnienia wymagań przepisów i certyfikacji.

Wykonawstwo

Oszczędność czasu

Połączenie funkcji kontrolnej i pomiarowej w jednym urządzeniu eliminuje konieczność instalowania dodatkowych komponentów.
TA-Smart został zaprojektowany by być najłatwiejszym do zainstalowania zaworem na rynku. Siłownik jest już fabrycznie zmontowany i wymaga jedynie dwóch elementów do zamontowania.

 

Spokój ducha 

Polegaj na automatycznym równoważeniu hydraulicznym jak w przypadku każdego innego zaworu PIBCV. Ten samooptymalizujący się dynamiczny zawór wyrównuje wahania ciśnienia i automatycznie równoważy instalację bez potrzeby wykonywania skomplikowanych obliczeń lub stosowania zaworów regulujących przepływ.

Uruchomienie

Wszechstronność

Elastyczne protokoły komunikacyjne i swobodny wybór sposobu sterowania (BACnet, Modbus, sygnał analogowy, praca w chmurze).

 

Spokój ducha

Wszystkie dane mogą być bezproblemowo przekazywane do chmury, co pozwala na wgląd w parametry instalacji oraz ich szybką analizę. Aplikacja internetowa pozwala na sprawdzenie i weryfikację wartości w dowolnym momencie, nawet zdalnie.

 

Oszczędność czasu

Nie potrzeba żadnego dodatkowego urządzenia (laptopa, klucza sprzętowego) poza smartfonem, aby uzyskać dostęp do danych z zaworu i obserwować ich zmiany w czasie. Ustawienia zaworu mogą być łatwo zmieniane nawet podczas jego pracy.

Eksploatacja

Komfort i oszczędność energii

TA-Smart w sposób ciągły monitoruje temperaturę, przepływ, położenie zaworu oraz moc i dostosowuje charakterystykę zaworu do wymagań systemu (charakterystyka obwodu lub charakterystyka odbiornika). Ciągły monitoring umożliwia szybki przegląd wydajności systemu w czasie. Dostosowuje się do zmian i gwarantuje optymalny komfort poprzez zapewnienie stabilnej regulacji w pełnym zakresie przepływów.

TA-Smart jest zaworem dynamicznym, który równoważy wahania ciśnienia i stabilizuje klimat w pomieszczeniach, co prowadzi do wysokiej wydajności i znacznej redukcji zużycia energii. Szybka reakcja zaworu i precyzja gwarantują dobrą regulację nawet przy wysokim dostępnym ciśnieniu różnicowym i niskich przepływach.

 

Spokój ducha

TA-Smart stale monitoruje wartości i zapisuje najważniejsze dane. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w łatwy sposób można sprawdzić, gdzie leży problem i natychmiast go usunąć. Nawet zmiany w użytkowaniu budynku lub rozbudowa instalacji nie stanowią problemu. Pozwala to na zagwarantowanie niezmiennie sprawnej eksploatacji w długim okresie czasu.

Modernizacja

Oszczędność czasu

Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację retro-fit, ograniczając konieczność stosowania dodatkowych elementów w celu podłączenia do istniejących rur. Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, dzięki mniejszym wymaganiom w zakresie wymaganych długości rur przed i za zaworem.

 

Komfort i efektywność energetyczna

Doskonałe funkcje regulacyjne bez względu na istniejący reżim przepływu, nawet w warunkach niskiego przepływu. TA-Smart wyjątkowo elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków systemowych w celu zapewnienia najwyższego komfortu w pomieszczeniach.

Komfort i efektywność energetyczna 

Najlepsza w swojej klasie funkcja zakres bez względu na reżim przepływu, nawet w warunkach obciążenia częściowego wynoszącego zaledwie 0,5% przepływu, zapewniająca komfort i oszczędność energii w każdych warunkach.

 

Spokój ducha

Wszechstronność trybów sterowania zaworem, działających w zależności od q, P i Δt. TA-Smart mierzy temperaturę, przepływ i moc, aby określić charakterystykę regulacji, która jest najlepiej dostosowana do odbiornika.

 

Oszczędność czasu

Pełna przejrzystość ustawień zaworu i łatwa konfiguracja może być dokonana poprzez zdalny dostęp w dowolnym momencie, nawet bez komunikacji BUS.

 

Spełnia wymagania przepisów

Połączenie funkcji regulacji i pomiaru w jednym rozwiązaniu eliminuje potrzebę instalowania dodatkowych elementów pomiarowych w celu spełnienia wymagań przepisów i certyfikacji.

Oszczędność czasu

Połączenie funkcji kontrolnej i pomiarowej w jednym urządzeniu eliminuje konieczność instalowania dodatkowych komponentów.
TA-Smart został zaprojektowany by być najłatwiejszym do zainstalowania zaworem na rynku. Siłownik jest już fabrycznie zmontowany i wymaga jedynie dwóch elementów do zamontowania.

 

Spokój ducha 

Polegaj na automatycznym równoważeniu hydraulicznym jak w przypadku każdego innego zaworu PIBCV. Ten samooptymalizujący się dynamiczny zawór wyrównuje wahania ciśnienia i automatycznie równoważy instalację bez potrzeby wykonywania skomplikowanych obliczeń lub stosowania zaworów regulujących przepływ.

Wszechstronność

Elastyczne protokoły komunikacyjne i swobodny wybór sposobu sterowania (BACnet, Modbus, sygnał analogowy, praca w chmurze).

 

Spokój ducha

Wszystkie dane mogą być bezproblemowo przekazywane do chmury, co pozwala na wgląd w parametry instalacji oraz ich szybką analizę. Aplikacja internetowa pozwala na sprawdzenie i weryfikację wartości w dowolnym momencie, nawet zdalnie.

 

Oszczędność czasu

Nie potrzeba żadnego dodatkowego urządzenia (laptopa, klucza sprzętowego) poza smartfonem, aby uzyskać dostęp do danych z zaworu i obserwować ich zmiany w czasie. Ustawienia zaworu mogą być łatwo zmieniane nawet podczas jego pracy.

Komfort i oszczędność energii

TA-Smart w sposób ciągły monitoruje temperaturę, przepływ, położenie zaworu oraz moc i dostosowuje charakterystykę zaworu do wymagań systemu (charakterystyka obwodu lub charakterystyka odbiornika). Ciągły monitoring umożliwia szybki przegląd wydajności systemu w czasie. Dostosowuje się do zmian i gwarantuje optymalny komfort poprzez zapewnienie stabilnej regulacji w pełnym zakresie przepływów.

TA-Smart jest zaworem dynamicznym, który równoważy wahania ciśnienia i stabilizuje klimat w pomieszczeniach, co prowadzi do wysokiej wydajności i znacznej redukcji zużycia energii. Szybka reakcja zaworu i precyzja gwarantują dobrą regulację nawet przy wysokim dostępnym ciśnieniu różnicowym i niskich przepływach.

 

Spokój ducha

TA-Smart stale monitoruje wartości i zapisuje najważniejsze dane. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w łatwy sposób można sprawdzić, gdzie leży problem i natychmiast go usunąć. Nawet zmiany w użytkowaniu budynku lub rozbudowa instalacji nie stanowią problemu. Pozwala to na zagwarantowanie niezmiennie sprawnej eksploatacji w długim okresie czasu.

Oszczędność czasu

Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację retro-fit, ograniczając konieczność stosowania dodatkowych elementów w celu podłączenia do istniejących rur. Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, dzięki mniejszym wymaganiom w zakresie wymaganych długości rur przed i za zaworem.

 

Komfort i efektywność energetyczna

Doskonałe funkcje regulacyjne bez względu na istniejący reżim przepływu, nawet w warunkach niskiego przepływu. TA-Smart wyjątkowo elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków systemowych w celu zapewnienia najwyższego komfortu w pomieszczeniach.