Primena podataka u svakodnevnom životu

TA-Smart je kontrolni ventil sa mogućnošću merenja koji obezbeđuje najbolje performanse regulacije u ​​klasi, uštedu energije, laku instalaciju i skraćeno vreme puštanja u rad.

Image
TA Smart_New Sizes_Landing Page.jpg

Revolucionarno 2 u 1 rešenje

Regulacija

Regulacija

Funkcija balansiranja i regulacije dinamički kompenzuje promene pritiska i pruža optimalnu udobnost u prostoriji kao i visok nivo energetske efikasnosti u svim uslovima.

Merenje

Merenje

Kontinuirano merenje protoka, pozicije ventila, temperaturnih razlika i snage sa izvanrednom preciznošću u vodi / smešama vode i glikola u velikim rasponima temperature i pritiska.

„Merenje je znanje“

Glavne karakteristike

1.

Regulacija i merenje

Najbolje regulacione performanse na tržištu, od 1% do 100% maksimalnog protoka, zahvaljujući odličnoj kontrolabilnosti ventila i kratkom vremenu odziva. Izuzetno precizno merenje protoka ultrazvučnom tehnologijom, čak +/-3% za 4% do 100% protoka, čak i u smešama vode i glikola.

 

Da li ste znali?

HVAC sistemi funkcionišu 80% vremena na manje od 50% proračunskog opterećenja, koje je ispod 20% protoka. Odlična regulacija i merenje TA-Smart ventila na malim protocima, omogućava Vam da postignete optimalnu udobnost u prostorijama tokom cele godine. Saznajte više

2.

Kontinuirano evidentiranje podataka u realnom vremenu

Kontinuirano evidentiranje lokalnih ili podataka sa cloud-a o ključnim parametrima kao što su: protok, pozicija ventila, temperaturna razlika, snaga i vrsta fluida, preko svestranih režima komunikacije, kako digitalnih, tako i analognih.

3.

Pametnije performanse zgrade

Merenje je znanje. Jednostavan pristup kritičnim parametrima kruga i informacijama o konfiguraciji ventila, moguć je direktno preko vašeg pametnog telefona, čak i bez BUS komunikacije. Eliminišite nepredvidivost sistema, smanjite troškove rada i omogućite efikasnije otklanjanje kvarova i optimizaciju.

4.

HyCloud

Povežite se sa svojim TA-Smart ventilima

  • Koristite HyCloud da dobijete pregled rada vašeg sistema
  • Jednostavan pristup podacima
  • Stvorite projekte u kojem možete deliti podatke sa svojim kolegama i saradnicima
  • Najviši nivo sigurnosti podataka

    Kreirajte svoj HyCloud nalog

5.

Laka instalacija

Kompaktna veličina ventila - do 83% manji od konkurentskih proizvoda - omogućava jednostavnu montažu čak i kod naknadne ugradnje. Ovo 2 u 1 rešenje otklanja potrebu za ugradnjom dodatnih uređaja kako bi se ispunila usklađenost sa zahtevima za merenje koje predviđaju propisi i sertifikati. 

6.

Izvanredan mehatronički inženjering

Ventili su u potpunosti razvijeni od strane naših timova za istraživanje i razvoj, kako bi se postigle najbolje performanse regulacije u klasi, i to kroz  usavršavanje tehnologije merača električne energije i stručno znanje o kontrolnim ventilima.

Pogodnosti u svakoj fazi

Dizajn

Komfor i energetska efikasnost
Najbolja funkcija regulacije u klasi bez obzira na režim protoka, čak i u uslovima delimičnog opterećenja od samo 0,5% protoka, pruža udobnost i uštedu energije u svim okolnostima.

Sigurnost
Raznovrsnost režima regulacije ventila, u skladu sa q, P, i Δt. TA-Smart ventil meri temperaturu, protok i snagu, kako bi utvrdio koje svojstvo regulacije najbolje odgovara terminalnoj jedinici.

Ušteda vremena
Potpuna transparentnost podešavanja ventila, a prilagođavanja se mogu vršiti jednostavno, putem daljinskog pristupa, u svakom trenutku, čak i bez BUS komunikacije.

Usklađenost sa propisima
Kombinovana funkcija regulacije i merenja u jednom rešenju, eliminiše potrebu za ugradnjom dodatnih komponenti za merenje kako bi se ispunili zahtevi propisa i sertifikata.

Instalacija

Ušteda vremena
Kombinovana funkcija regulacije i merenja u jednom rešenju, eliminiše potrebu za ugradnjom dodatnih komponenti.
TA-Smart je dizajniran tako da bude najlakši ventil za ugradnju na tržištu. Pogon ventila je unapred sastavljen i ima samo dve komponente za montažu.

Sigurnost
Oslonite se na automatsko hidronično balansiranje kao što biste to učinili sa PIBCV ventilom. Ovaj samooptimizujući dinamički ventil balansira promene pritiska i automatski balansira sistem, bez potrebe za složenim proračunima ili ventilima za regulaciju protoka.

Puštanje u rad

Svestranost
Prilagodljivi komunikacioni protokoli i slobodan izbor regulacije (BACnet, Modbus, analogni signal).

Sigurnost
Svi podaci se nesmetano prenose na cloud obezbeđujući potpunu transparentnost sistema i analizu na osnovu podataka. Veb aplikacija Vam omogućava da proverite i verifikujete vrednosti u svakom trenutku, čak i daljinskim putem.

Ušteda vremena
Da biste pristupili ventilu i videli promene u sistemu, nisu Vam potrebni dodatni uređaji (laptop, dongl), osim pametnog telefona. Podešavanja ventila se mogu jednostavno izmeniti tokom rada.

Rad

Komfor i energetska efikasnost
TA-Smart neprestano prati temperaturu, protok, položaj ventila i snagu - i prilagođava karakteristike ventila zahtevima sistema (karakteristikama kruga ili karakteristikama terminalne jedinice). Kontinuirano praćenje daje brz pregled performansi sistema tokom vremena. Ventil će se prilagoditi promenama potreba sistema i garantuje ekonomičan komfor, obezbeđujući stabilnu kontrolu nad punim opsegom protoka.

TA-Smart je dinamički ventil koji balansira promene pritiska i stabilizuje unutrašnju klimu - čime se ostvaruje visok nivo energetske efikasnosti i značajno smanjuje potrošnja energije. Kratko vreme odziva ventila i njegova upravljivost garantuju dobru regulaciju čak i kada je veliki raspoloživi diferencijalni pritisak ili mali protok.

Sigurnost
TA-Smart kontinuirano prati vrednosti i evidentira kritične podatke. Ukoliko se jave bilo kakve nepravilnosti, možete proveriti gde je problem nastao i odmah ga ispraviti. Čak ni promene namene zgrade ili proširenja postrojenja nisu problem. Konzistentan, nesmetan i dugoročan rad su zagarantovani.

 

Renovacija

Ušteda vremena
Kompaktna veličina omogućava naknadnu instalaciju, čime se smanjuje potreba za dodatnim spojnim komponentama za montažu na postojeće cevi. Zahteva manje prostora zahvaljujući smanjenim zahtevima za dužinu ulaznih i izlaznih cevi.

Komfor i energetska efikasnost
Odlična funkcija regulacije bez obzira na postojeći režim protoka, čak i u uslovima malog protoka. Veoma se dobro prilagođava uslovima u postojećem sistemu i donosi vrhunski komfor u prostorije.

 

Komfor i energetska efikasnost
Najbolja funkcija regulacije u klasi bez obzira na režim protoka, čak i u uslovima delimičnog opterećenja od samo 0,5% protoka, pruža udobnost i uštedu energije u svim okolnostima.

Sigurnost
Raznovrsnost režima regulacije ventila, u skladu sa q, P, i Δt. TA-Smart ventil meri temperaturu, protok i snagu, kako bi utvrdio koje svojstvo regulacije najbolje odgovara terminalnoj jedinici.

Ušteda vremena
Potpuna transparentnost podešavanja ventila, a prilagođavanja se mogu vršiti jednostavno, putem daljinskog pristupa, u svakom trenutku, čak i bez BUS komunikacije.

Usklađenost sa propisima
Kombinovana funkcija regulacije i merenja u jednom rešenju, eliminiše potrebu za ugradnjom dodatnih komponenti za merenje kako bi se ispunili zahtevi propisa i sertifikata.

Ušteda vremena
Kombinovana funkcija regulacije i merenja u jednom rešenju, eliminiše potrebu za ugradnjom dodatnih komponenti.
TA-Smart je dizajniran tako da bude najlakši ventil za ugradnju na tržištu. Pogon ventila je unapred sastavljen i ima samo dve komponente za montažu.

Sigurnost
Oslonite se na automatsko hidronično balansiranje kao što biste to učinili sa PIBCV ventilom. Ovaj samooptimizujući dinamički ventil balansira promene pritiska i automatski balansira sistem, bez potrebe za složenim proračunima ili ventilima za regulaciju protoka.

Svestranost
Prilagodljivi komunikacioni protokoli i slobodan izbor regulacije (BACnet, Modbus, analogni signal).

Sigurnost
Svi podaci se nesmetano prenose na cloud obezbeđujući potpunu transparentnost sistema i analizu na osnovu podataka. Veb aplikacija Vam omogućava da proverite i verifikujete vrednosti u svakom trenutku, čak i daljinskim putem.

Ušteda vremena
Da biste pristupili ventilu i videli promene u sistemu, nisu Vam potrebni dodatni uređaji (laptop, dongl), osim pametnog telefona. Podešavanja ventila se mogu jednostavno izmeniti tokom rada.

Komfor i energetska efikasnost
TA-Smart neprestano prati temperaturu, protok, položaj ventila i snagu - i prilagođava karakteristike ventila zahtevima sistema (karakteristikama kruga ili karakteristikama terminalne jedinice). Kontinuirano praćenje daje brz pregled performansi sistema tokom vremena. Ventil će se prilagoditi promenama potreba sistema i garantuje ekonomičan komfor, obezbeđujući stabilnu kontrolu nad punim opsegom protoka.

TA-Smart je dinamički ventil koji balansira promene pritiska i stabilizuje unutrašnju klimu - čime se ostvaruje visok nivo energetske efikasnosti i značajno smanjuje potrošnja energije. Kratko vreme odziva ventila i njegova upravljivost garantuju dobru regulaciju čak i kada je veliki raspoloživi diferencijalni pritisak ili mali protok.

Sigurnost
TA-Smart kontinuirano prati vrednosti i evidentira kritične podatke. Ukoliko se jave bilo kakve nepravilnosti, možete proveriti gde je problem nastao i odmah ga ispraviti. Čak ni promene namene zgrade ili proširenja postrojenja nisu problem. Konzistentan, nesmetan i dugoročan rad su zagarantovani.

 

Ušteda vremena
Kompaktna veličina omogućava naknadnu instalaciju, čime se smanjuje potreba za dodatnim spojnim komponentama za montažu na postojeće cevi. Zahteva manje prostora zahvaljujući smanjenim zahtevima za dužinu ulaznih i izlaznih cevi.

Komfor i energetska efikasnost
Odlična funkcija regulacije bez obzira na postojeći režim protoka, čak i u uslovima malog protoka. Veoma se dobro prilagođava uslovima u postojećem sistemu i donosi vrhunski komfor u prostorije.