Hydronic College

Tim HVAC stručnjaka sa ambicijom da podeli znanja  sa vama.

Hidronic College se sastoji od 40 visokokvalifikovanih HVAC stručnjaka, lociranih u 29 zemalja, koji imaju za cilj da obezbede pristupačne mogućnosti učenja i alate kroz seminare, obuke i vebinare.

Kome je namenjena obuka?

Naše obuke su otvorene za sve koji su zainteresovani da steknu više HVAC znanja i praktične informacije sa našim proizvodima. Bilo da ste projektant sistema ili izvođač mašinskih instalacija, teme seminara će vam pomoći da odredite koja vam je obuka zanimljivija.

Steknite uvid u oubičajenu obuku o proizvodu:

Želite da učestvujete?

Registrujte se da biste bili informisani o seminarima i obukama