HyTools App: Glavna nadogradnja

Naša Hytools aplikacija sada ima i izbor sistema za održavanje pritiska. Preuzmite novu aplikaciju HyTools sa App Store ili Google Play.

HyTools aplikacija sadrži sve što Vam je potrebno da pojednostavite složene hidronične kalkulacije kao što su izbor opreme i cevovoda, proračun protoka, Dp, snage i poziciju predpodešavanja ventila.

HyTools App: Glavna nadogradnja

HyTools aplikacija sadrži sve što Vam je potrebno da pojednostavite složene hidronične kalkulacije kao što su izbor opreme i cevovoda, proračun protoka, Dp, snage i poziciju predpodešavanja ventila.

Zahvačjujući novoj nadogradnji, HyTools aplikacija Vam sada omogućava izbor različitih sistema za održđavanje pritiska Statico, Compresso, Transfero i Vento bilo da se radi o instalacijama grejanja, hlađenja ili solarnim sistemima.

Novu aplikaciju HyTools možete preuzeti sa App Store ili Google Play.

HyTools