Uslovi korišćenja

Vaš pristup i korišćenje imi-hydronic.com ili bilo koje druge veb stranice („Sajt“) u vlasništvu i kojom upravlja IMI Hydronic Engineering International SA („IMI Hydronic Engineering SA“ „nas“ ili „mi“) podleže pratećim odredbama i uslovima, našoj Politici privatnosti i drugim pravnim obaveštenjima i odricanjama odgovornosti sadržane na ovom sajtu („Uslovi korišćenja“). Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa uslovima korišćenja, kontaktirajte [email protected]​​

POSLEDNJE AŽURIRANJE: 14.05.2018

1. Prihvatanje Uslova

1.1. Korišćenjem Sajta pokazujete da u potpunosti prihvatate i saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ako ne prihvatite Uslove korišćenja, morate odmah prestati da koristite Sajt.

1.2. Saglasni ste da nećete koristiti Sajt u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena Uslovima korišćenja.

1.3. Sajt i usluge nisu namenjeni deci mlađoj od 18 godina („Maloletnici“) niti su usmereni na njih i mi ne prikupljamo svesno nikakve informacije o maloletnicima.

1.4. IMI Hydronic Engineering SA zadržava pravo da:

i. Promeni Uslove korišćenja u bilo kom trenutku: Ako ažuriramo ili promenimo Uslove korišćenja, ažurirana verzija će biti javno objavljena na stranici Uslovi korišćenja, što će predstavljati obaveštenje o takvoj promeni. Ažurirani datum Uslova korišćenja odražavaće datum najnovije verzije i postaće na snazi ​​i obavezujući narednog radnog dana nakon objavljivanja. Preporučujemo vam da povremeno pregledate Uslove korišćenja na mreži.

 

Vaše dalje korišćenje Sajta nakon takvih promena smatraće se da prihvatate takvu promenu;

ii. Promenite ili uklonite (bilo privremeno ili trajno) Sajt ili bilo koji njegov deo bez obaveštenja i potvrđujete da IMI Hydronic Engineering SA neće biti odgovoran prema vama za bilo kakvu takvu promenu ili uklanjanje.

2. Korišćenje sajta

2.1. Možete slobodno da pretražujete Sajt, ali možete pristupiti, preuzimati ili koristiti informacije sa ovog Sajta, uključujući bilo koji tekst, slike, audio i video („Informacije“) samo za sopstvenu nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da distribuirate, menjate, prenosite, ponovo koristite, ponovo postavljate ili koristite Informacije u komercijalne svrhe, bez naše pismene dozvole.

2.2. Ako prekršite bilo koju obavezu prema Uslovima korišćenja, IMI Hydronic Engineering SA će imati pravo da, po sopstvenom nahođenju:

i. Odmah obustavi Vaš pristup sajtu; i/ili

ii. Raskinite naš ugovor o pretplati sa vama iz razloga, ako ste korisnik IMI Hydronic Engineering SA.

2.3. Potvrđujete da IMI Hydronic Engineering SA može otkriti informacije o vašem korišćenju Sajta da bi se zadovoljio bilo koji zakon, propis, državni zahtev, sudski nalog, sudski poziv ili drugi pravni proces. Ako izvršimo ovu vrstu zahtevanog obelodanjivanja, obavestićemo vas, osim ako se od nas ne zahteva da to otkrivanje čuvamo u tajnosti. Dalje, svako takvo otkrivanje podleže našoj politici privatnosti.

2.4. IMI Hydronic Engineering SA nije u obavezi, ali može izabrati da ukloni sve zabranjene materijale i uskrati pristup bilo kojoj osobi koja krši Uslove korišćenja. Dalje zadržavamo sva ostala prava.

3. Žigovi/vlasnička prava

Trebali biste pretpostaviti da su svi nazivi proizvoda koji se pojavljuju na ovom sajtu, bez obzira da li se pojavljuju krupnim slovima, kurzivom ili simbolom zaštitnog znaka, zaštitni znaci IMI Hydronic Engineering SA.

3.1. Osim ako nemate našu izričitu prethodnu pismenu dozvolu, ne smete da koristite, uklanjate ili menjate bilo koje ime, logo, slogan ili drugu oznaku IMI Hydronic Engineering SA.

3.2. Sva autorska prava, žigovi i druga prava intelektualne svojine na Sajtu i njegovom sadržaju (uključujući bez ograničenja dizajn Sajta, tekst, grafiku i sav softver i izvorne kodove povezane sa Sajtom) su u vlasništvu ili licencirani za IMI Hydronic Engineering SA, ili ih Mi koristimo na drugi način, u skladu sa zakonom.

3.3. Pristupajući sajtu, saglasni ste da se nijedan sadržaj ne sme preuzimati, reprodukovati, prenositi, čuvati, prodavati ili na drugi način distribuirati bez prethodne pismene saglasnosti IMI Hydronic Engineering SA, kao nosioca autorskih prava. Ovo isključuje preuzimanje, kopiranje i/ili štampanje stranica sajta za isključivo ličnu i nekomercijalnu upotrebu.

4. Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

4.1. Sajt se pruža „KAKO JESTE“ i na osnovu „KAKO DOSTUPNO“, bez ikakvog predstavljanja, garancije ili odobrenja bilo koje vrste od strane IMI Hydronic Engineering SA, bilo izričitog ili implicitnog, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije zadovoljavajuće kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nekršenje, kompatibilnost, sigurnost i tačnost.

4.2. U meri dozvoljenoj zakonom, IMI Hydronic Engineering SA neće biti odgovoran za bilo kakav direktan, indirektan ili posledičan gubitak ili bilo kakvu štetu, uključujući bez ograničenja gubitak poslovanja, mogućnosti, podataka ili profita koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnost korišćenja ovog sajta, ili bilo kakve greške ili propuste u sadržaju sajta.

4.3 IMI Hydronic Engineering SA ne garantuje da će funkcionalnost Sajta biti neprekidna ili bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da Sajt ili server koji ga čini dostupnim ne sadrže viruse ili bilo šta drugo što može biti štetno ili destruktivno.

4.4. Ništa u Uslovima korišćenja neće se tumačiti tako da isključuje ili ograničava odgovornost IMI Hydronic Engineering SA ili njenih zaposlenih ili agenata na načine koji se ne mogu isključiti ili ograničiti zakonom, a posebno nijedno od isključenja i ograničenja u ovoj klauzuli ima za cilj da ograniči sva prava koja imate kao potrošač prema lokalnom zakonu ili druga zakonska prava koja se ne mogu isključiti, niti da na bilo koji način isključe ili ograniče odgovornost IMI Hydronic Engineering SA prema vama za smrt ili ličnu povredu koja je rezultat našeg nemar ili nemar naših zaposlenih ili agenata.

4.5. Sadržaj Sajta ne predstavlja savet i na njega se ne treba oslanjati u donošenju ili uzdržavanju od donošenja bilo kakve odluke.

5. Informacije koje nam dajete

osim informacija obuhvaćenih našom Politikom privatnosti, svaka komunikacija ili materijal koji pošaljete na Sajt elektronskom poštom ili na drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, je i biće tretiran kao nepoverljivi i ne-vlasnički. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo IMI Hydronic Engineering SA i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, otkrivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje i objavljivanje. Štaviše, IMI Hydronic Engineering SA može slobodno da koristi, bez nadoknade za vas, sve ideje, koncepte, znanje ili tehnike sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na Sajt u bilo koju svrhu uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koristeći takve informacije.

6. Veze ka ovom sajtu

Sajt može sadržati veze ka drugim veb lokacijama koje vode treće strane. Mi ne kontrolišemo, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili praksu ovih drugih veb lokacija. Naše pružanje ovih veza ne znači da podržavamo ove druge veb stranice, niti njihov sadržaj, vlasnike ili praksu, a vi prihvatate i slažete se da nismo odgovorni za sadržaj ili dostupnost bilo kojih takvih sajtova.

7. Veze ka drugim sajtovima

Veze ka sajtovima trećih strana mogu biti obezbeđene radi interesa ili pogodnosti posetilaca ovog sajta. Potrudićemo se da vas obavestimo kada napustite ovaj sajt da uslovi korišćenja i politika privatnosti sajta treće strane mogu biti drugačiji. Međutim, ne prihvatamo nikakvu odgovornost za naše veze ka drugima, a posebno nismo odgovorni za tačnost ili zakonitost njihovog sadržaja. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost koja proizilazi iz kršenja ili propusta u politici privatnosti trećih strana.

8. Ceo Ugovor

Uslovi korišćenja, uključujući pravna obaveštenja, odricanja odgovornosti i druge politike sadržane na ovom sajtu, čine ceo ugovor između IMI Hydronic Engineering SA i vas u vezi sa vašim korišćenjem sajta.

9. Revizije

U bilo kom trenutku možemo da revidiramo ove Uslove korišćenja ažuriranjem ove objave. Obavezuju vas sve takve revizije i stoga bi trebalo da povremeno posećujete ovu stranicu da biste pregledali tada aktuelne Uslove korišćenja na koje ste obavezani.

10. Merodavno pravo

Ovi Uslovi korišćenja podležu zakonima Engleske. Potrudićemo se da sve nesuglasice rešavamo brzo i efikasno. Svaki spor koji proiziđe iz Uslova korišćenja biće rešavan pred nadležnim sudom u Engleskoj.