Termeni de Utilizare

Accesul la și utilizarea site-ului imi-hydronic.com sau a oricărui alt site ("Site-ul") deținut și exploatat de IMI Hydronic Engineering International SA ("IMI Hydronic Engineering SA"

Accesul la și utilizarea site-ului imi-hydronic.com sau a oricărui alt site ("Site-ul") deținut și exploatat de IMI Hydronic Engineering International SA ("IMI Hydronic Engineering SA", "noi" ") este supus următorilor termeni și condiții, Politica noastră de confidențialitate, precum și celelalte anunțuri legale și clauze de declinare a responsabilității conținute pe acest site ("Termeni de utilizare").

Dacă aveți întrebări privind Termenii de utilizare, contactați [email protected]

Ultima actualizare: 14 Mai 2018

1. Acceptarea termenilor

1.1 Utilizând Site-ul, indicați că acceptați și sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare. Dacă nu acceptați Termenii de utilizare, trebuie să opriți imediat utilizarea site-ului.

1.2. Sunteți de acord că nu veți folosi Site-ul pentru niciun scop care este ilegal sau interzis de Termenii de utilizare.

1.3 Site-ul și serviciile nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 18 ani ("Minori") și nu colectăm cu bună știință nicio informație despre minori.

1.4 IMI Hydronic Engineering SA își rezervă dreptul de a:
    i. Modifica Termenii de utilizare în orice moment: dacă actualizăm sau modificăm Termenii de utilizare, versiunea actualizată va fi postată public în pagina Termeni de utilizare, care va constitui o notificare a unei astfel de modificări. Data actualizată a Termenilor de utilizare va reflecta data celei mai recente versiuni și va intra în vigoare și va fi obligatorie în următoarea zi lucrătoare după ce a fost trimisă. Vă încurajăm să examinați periodic Termenii de utilizare online.
Utilizarea continuă de către dvs. a site-ului în urma oricăror astfel de modificări va fi considerată a fi acceptarea de către dvs. a unei astfel de modificări;
    ii. Modifica sau elimina (temporar sau permanent) site-ul sau orice parte a acestuia fără notificare și dvs. confirmați că IMI Hydronic Engineering SA nu este răspunzător pentru nicio astfel de modificare sau eliminare.

2. Utilizarea Site-ului

2.1 Puteți naviga gratuit pe Site, dar puteți accesa, descărca sau utiliza doar informații de pe acest site, inclusiv orice text, imagini, audio și video ("Informații") pentru propria dvs. utilizare necomercială. Nu puteți să distribuiți, modificați, transmiteți, reutilizați, republicați sau utilizați informațiile în scopuri comerciale, fără permisiunea noastră scrisă.

2.2 În cazul încălcării oricărei obligații conform Termenilor de utilizare, IMI Hydronic Engineering SA va avea dreptul, la propria discreție:
    i. Să suspende accesul dvs. la Site; și / sau
    ii. Să încheie acordul de abonament cu dvs. din vină, dacă sunteți client IMI Hydronic Engineering SA

2.3 Recunoașteți că IMI Hydronic Engineering SA poate divulga informații cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului pentru a îndeplini orice cerere legală, reglementare, solicitare guvernamentală, ordin judecătoresc, citație sau alt proces juridic. Dacă facem acest tip de divulgare obligatorie, vă vom notifica, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm confidențialitatea divulgării. În plus, orice astfel de divulgare va fi supusă Politica noastră de confidențialitate.

2.4 IMI Hydronic Engineering SA nu este obligată, dar poate alege să elimine orice materiale interzise și să refuze accesul la orice persoană care încalcă Termenii de utilizare. Ne rezervăm toate celelalte drepturi.

3. Mărci comerciale / drepturi de proprietate

Ar trebui să luați în calcul că toate denumirile de produse care apar pe acest site, chiar dacă apar sau nu în format mare, cu caractere cursive sau cu simbolul mărcii comerciale, sunt mărci comerciale ale IMI Hydronic Engineering SA.

3.1 Cu excepția cazului în care aveți permisiunea scrisă prealabilă expresă, nu puteți să utilizați, să eliminați sau să modificați vreun nume, siglă, slogan sau alt semn al IMI Hydronic Engineering SA.

3.2 Toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe Site și conținutul său (inclusiv, fără limitare, design-ul site-ului, textul, grafica și toate programele software și codurile sursă legate de Site) sunt deținute de sau licențiate pentru IMI Hydronic Engineering SA , sau sunt utilizate de noi, conform legii.

3.3 În ceea ce privește accesarea Site-ului, sunteți de acord că nici un conținut nu poate fi descărcat, reprodus, transmis, stocat, vândut sau distribuit în alt mod fără acordul prealabil scris al IMI Hydronic Engineering SA, în calitate de deținător al drepturilor de autor. Aceasta exclude descărcarea, copierea și / sau tipărirea de pagini ale site-ului pentru utilizare strict personală și necomercială.

4. Renunțarea la răspundere & limitarea răspunderii

4.1 Site-ul este furnizat pe o bază "AȘA CUM ESTE" și "DISPONIBIL", fără nicio reprezentare, garanție sau aviz de orice fel făcut de IMI Hydronic Engineering SA, fie expres, fie implicit, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvat pentru un anumit scop, ne-încălcarea, compatibilitatea, securitatea și precizia.

4.2 În măsura permisă de lege, IMI Hydronic Engineering SA nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună directă, indirectă sau consecventă, inclusiv, fără limitare, pierderi de afaceri, oportunități, date sau profituri rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site sau orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului.

4.3 IMI Hydronic Engineering SA nu garantează că funcționalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-ul sau serverul pe care îl pune la dispoziție nu conține viruși sau orice altceva care ar putea fi dăunător sau distructiv.

4.4 Nimic din Termenii de utilizare nu trebuie interpretat astfel încât să excludă sau să limiteze răspunderea IMI Hydronic Engineering SA sau a angajaților sau agenților săi în moduri care nu pot fi excluse sau limitate de lege și în special niciuna dintre excluderile și limitările în această clauză nu intenționează să limiteze drepturile pe care le aveți în calitate de consumator în conformitate cu legislația locală sau alte drepturi statutare care nu pot fi excluse și nici să excludă sau să limiteze în vreun fel răspunderea IMI Hydronic Engineering SA pentru moarte sau vătămare corporală rezultate din neglijența noastră sau a angajaților sau a agenților noștri.

4.5 Conținutul site-ului nu constituie consiliere și nu trebuie să se bazeze pe luarea sau refuzul de a lua vreo decizie.

5. Informații pe care ni le furnizați

Cu excepția informațiilor care fac obiectul Politica noastră de confidențialitate, orice comunicare sau material pe care îl transmiteți către Site prin poștă electronică sau altfel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, este și va fi tratat ca neconfidențial și non-proprietar. Orice transmiteți sau publicați devine proprietatea IMI Hydronic Engineering SA și poate fi utilizat în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, reproducerea, dezvăluirea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea. In plus, IMI Hydronic Engineering SA este liber să folosească, fără a va recompensa, orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți site-ului pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, și comercializarea produselor care utilizează astfel de informații.

6. Link-uri către acest site

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web ale unor terțe părți. Noi nu controlăm sau nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul sau practicile acestor site-uri. Furnizarea acestor legături nu înseamnă aprobarea acestor site-uri web, a conținutului, a proprietarilor sau a practicilor acestora de către noi iar dvs. recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri.

7. Link-uri către alte site-uri

Link-urile către site-uri terțe pot fi furnizate pentru interesul sau comoditatea vizitatorilor acestui site. Ne vom strădui să vă informăm când părăsiți acest site că termenii de utilizare și politica de confidențialitate a site-ului terță parte pot fi diferite. Cu toate acestea, nu acceptăm nicio răspundere pentru link-urile de la noi către alte persoane și, în special, nu suntem responsabili pentru exactitatea sau legalitatea conținutului acestora. Nu acceptăm nicio răspundere care decurge din încălcarea sau omisiunea în politicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

8. Acord total

Termenii de utilizare, inclusiv notificările legale, rezervele și alte politici conținute pe acest site, constituie acord total între IMI Hydronic Engineering SA și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului.

9. Revizuiri

Puteți revizui oricând acești Termeni de utilizare prin actualizarea acestei postări. Sunteți obligat să faceți astfel de revizuiri și, prin urmare, trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a revizui Condițiile de utilizare actuale, la care sunteți obligat.

10. Legea aplicabilă

Acești Termeni de utilizare vor fi supuși legilor Angliei. Vom încerca să rezolvăm orice dezacorduri rapid și eficient. Orice litigiu care decurge din Termenii de utilizare va fi soluționat în fața instanței competente din Anglia.