Brukervilkår

​​​Din tilgang til og bruk av imi-hydronic.com eller noe annet nettsted («nettstedet») som eies og drives av IMI Hydronic Engineering International SA («IMI Hydronic Engineering SA», «oss» eller «vi») er underlagt følgende vilkår og betingelser, vår Personvernpolicy​, og andre juridiske erklæringer og ansvarsfraskrivelser som dette nettstedet inneholder («brukervilkår»).

Ved eventuelle spørsmål vedrørende brukervilkårene, vennligst ta kontakt på [email protected].


SIST OPPDATERT: 14. Mai 2018

1. Aksept av vilkårene

1.1 Ved å bruke nettstedet indikerer du at du fullt ut aksepterer, og samtykker i at du er bundet av, disse brukervilkårene. Hvis du ikke aksepterer brukervilkårene må du avslutte bruken av nettstedet umiddelbart.


1.2. Du samtykker i at du ikke vil bruke nettstedet til formål som er ulovlige eller forbudt i henhold til brukervilkårene.


1.3 Nettstedet og tjenestene er ikke ment for eller rettet mot barn under 18 år («mindreårige»), og vi vil ikke bevisst samle inn opplysninger om mindreårige. 


1.4 IMI Hydronic Engineering SA forbeholder seg retten til å:

i.   Endre brukervilkårene når som helst: Hvis vi oppdaterer eller endrer brukervilkårene, vil den reviderte utgaven bli gjort allment tilgjengelig på brukervilkårsiden, og dette vil anses som melding om slik endring. Oppdatert dato for brukervilkårene vil reflektere dato for siste nye utgave, og vil tre i kraft og bli bindene fra første virkedag etter publisering. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå brukervilkårene som er lagt ut på nettet med jevne mellomrom.
 

Din fortsatte bruk av nettstedet etter revidering skal anses å være din aksept av slike endringer.

ii.   Endre eller fjerne (midlertidig eller permanent) nettstedet eller en del av det uten varsel, og du bekrefter at IMI Hydronic Engineering SA ikke skal holdes ansvarlig overfor deg for en slik endring eller fjerning.

2. Bruk av nettstedet

2.1 Du har tillatelse til fri bruk av nettstedet, men du kan kun aksessere, laste ned eller bruke informasjon fra dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og video («informasjonen»), for egen ikke-kommersiell bruk. Du har ikke lov til å distribuere, modifisere, overføre, bruke på nytt, publisere på nytt eller bruke informasjonen til kommersielle formål uten vår skriftlige tillatelse.  

2.2 Hvis du misligholder noen av forpliktelsene i brukervilkårene, har IMI Hydronic Engineering SA, etter eget skjønn, rett til å:

i.   Suspendere din tilgang til nettstedet umiddelbart.

ii.   Si opp abonnementsavtalen med deg hvis du er kunde hos IMI Hydronic Engineering SA.


2.3 Du er innforstått med at IMI Hydronic Engineering SA kan formidle informasjon vedrørende din bruk av nettstedet for å etterkomme lover, forskrifter, anmodninger fra myndigheter, rettskjennelse, stevning eller annen juridisk prosess. Hvis vi formidler på grunnlag av slikt krav, vil vi gi deg melding om dette med mindre vi er pålagt å holde formidlingen konfidensiell. Videre vil enhver slik formidling være underlagt vår Personvernpolicy


2.4 IMI Hydronic Engineering SA er ikke forpliktet til, men kan velge, å fjerne eventuelt ulovlig materiale og nekte tilgang for enhver person som misligholder brukervilkårene. Videre forbeholder vi oss alle andre rettigheter.

3. Varemerker / immaterielle rettigheter

Du skal anta at alle produktnavn som vises på dette nettstedet, uansett om de er vist i stor skrift, i kursiv eller med varemerkesymbol, er varemerker tilhørende IMI Hydronic Engineering SA.


3.1 Med mindre du har uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse, kan du ikke bruke, fjerne eller endre navn, logoer, taglines eller andre merker som tilhører IMI Hydronic Engineering SA.


3.2 All opphavsrett, alle varemerker og alle andre immaterielle rettigheter til nettstedet og dets innhold (inkludert, men ikke begrenset til, webdesign, tekst, grafikk og alle programvarer og kildekoder tilknyttet nettstedet) er eid av eller lisensiert til IMI Hydronic Engineering SA, eller er på annen måte brukt av oss, i den grad det er tillatt etter loven.


3.3 Når du aksesserer dette nettstedet, samtykker du i at ikke noe av innholdet kan lastes ned, gjengis, overføres, lagres, selges eller på annen måte distribueres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av IMI Hydronic Engineering SA som er eier av opphavsretten. Dette gjelder ikke for nedlasting, kopiering og/eller utskrift av nettstedets sider som er utelukkende til personlig og ikke-kommersiell bruk.

4. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

4.1 Nettstedet leveres på en «SOM DET ER» og «SOM TILGJENGELIG» basis, og IMI Hydronic Engineering SA gir ingen fremstilling, garanti eller godkjenning, enten uttrykt eller innforstått, inkludert (men ikke begrenset til) impliserte garantier om tilfredsstillende kvalitet, formålstjenlighet, ikke-overtredelser, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.


4.2 I den grad det er tillatt etter loven skal IMI Hydronic Engineering SA ikke være ansvarlig for noen form for direkte eller indirekte tap eller skade, eller følgetap eller følgeskade, inkludert (men ikke begrenset til) tap av forretningsvirksomhet, mulighet, data eller fortjeneste som oppstår som resultat av, eller i forbindelse med, bruken av eller manglende tilgang til dette nettstedet, eller eventuelle feil eller utelatelser i nettstedets innhold. 


4.3 IMI Hydronic Engineering SA gir ingen garantier for at nettstedets funksjonalitet vil være uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet opp i eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er uten virus eller annet som kan være skadelig eller ødeleggende.


4.4 Ingenting i disse brukervilkårene skal tolkes som fraskrivelse eller begrensning av ansvaret til IMI Hydronic Engineering SA, eller til selskapets ansatte eller agenter, som etter loven ikke kan fraskrives eller begrenses, og da særlig skal utelukkelse og begrensning i denne klausulen ikke begrense eventuelle rettigheter du har som forbruker i henhold til lokal lov eller andre lovbestemte rettigheter som ikke kan utelukkes, og skal ikke på noen måte utelukke eller begrense IMI Hydronic Engineering SA sitt ansvar overfor deg for dødsfall eller personskade som er en følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte eller agenter.


4.5 Nettstedets innhold er ikke ment som råd, og bør ikke være avgjørende for en beslutning eller en mangel på beslutning.

5. Opplysninger som du gir oss

Bortsett fra informasjonen dekket i vår Personvernpolicy,​ vil all kommunikasjon eller materiale som du sender til nettstedet som elektronisk post eller på annen måte, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, være og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke beskyttet. Alt du overfører eller sender vil bli IMI Hydronic Engineering SA sin eiendom, og kan bli brukt til ethvert formål, inkludert (men ikke begrenset til) gjengivelse, formidling, overføring, publisering, kringkasting og utsending. Videre står IMI Hydronic Engineering SA fritt til å bruke, uten å kompensere deg, alle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som er del av din kommunikasjon med nettstedet, til hvilket som helst formål, inkludert (men ikke begrenset til) utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved hjelp av slik informasjon.

6. Lenker til dette nettstedet

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som er drevet av tredjeparter. Vi har ikke kontroll over, og tar ikke noe ansvar for, innholdet eller praksisen til disse andre nettstedene. Selv om vi gjør disse lenkene tilgjengelig, betyr det ikke at vi godkjenner slike tredjeparts nettsteder, og heller ikke nettstedenes innhold, eiere eller praksis, og du anerkjenner og samtykker i at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.

7. Lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som kan være av interesse eller nytte for besøkende. Når du forlater dette nettstedet vil vi gjøre vårt beste for å informere deg om at tredjepart-nettstedet kan ha andre brukervilkår og annen personvernpolicy. Vi påtar oss imidlertid ikke noe ansvar for lenker fra oss til andre, og særlig fraskriver vi oss ansvar for nøyaktigheten eller legaliteten til innholdet i disse. Vi påtar oss ikke noe ansvar i forbindelse med overtredelser eller utelatelser i tredjeparters personvernpolicy.

8. Hele avtalen

Brukervilkårene, inkludert juridiske erklæringer, ansvarsfraskrivelser og andre policyer som dette nettstedet inneholder, utgjør hele avtalen mellom IMI Hydronic Engineering SA og deg i forhold til din bruk av nettstedet.

9. Reviderte utgaver

Disse brukervilkårene kan fra tid til annen bli revidert ved at vi oppdaterer innholdet på denne siden. Du er bundet av slike reviderte utgaver, og bør derfor besøke denne siden med jevne mellomrom for å gjennomgå brukervilkårene som du er bundet av.

10. Lovvalg og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal styres av og tolkes i henhold til engelsk lov. Vi vil forsøke å løse eventuelle uenigheter på rask og effektiv måte. Tvister som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene skal avgjøres av kompetent domstol i England.