Pogoji uporabe

Vaš dostop in uporaba imi-hydronic.com ali katerega koli drugega spletnega mesta (»mesto«), ki je v lasti in upravljanju IMI Hydronic Engineering International SA

Za vaš dostop do spletnega mesta imi-hydronic.com ali katerega koli drugega spletnega mesta ("spletno mesto"), ki je v lasti in upravljanju družbe IMI Hydronic Engineering International SA ("IMI Hydronic Engineering SA", "mi" ali "nas"), in njegovo uporabo veljajo naslednji pogoji, naš pravilnik o zasebnosti ter druga pravna obvestila in izjave o omejitvi odgovornosti, ki so na tem spletnem mestu ("pogoji uporabe"). Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s pogoji uporabe, se obrnite na [email protected]

Zadnja posodobitev: 14. maj 2018

1. Sprejemanje pogojev

1.1. Z uporabo spletnega mesta potrjujete, da v celoti sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da vas zavezujejo. Če se s Pogoji uporabe ne strinjate, morate nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto.

1.2. Strinjate se, da spletnega mesta ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit ali prepovedan s pogoji uporabe.

1.3. Spletno mesto in storitve niso namenjeni otrokom, mlajšim od 18 let ("mladoletniki"), in zavestno ne zbiramo nobenih podatkov o mladoletnikih.

1.4. IMI Hydronic Engineering SA si pridržuje pravico do:

  • i. kadar koli spremeniti pogoje uporabe: Če posodobimo ali spremenimo Pogoje uporabe, bo posodobljena različica javno objavljena na strani s Pogoji uporabe, kar bo pomenilo obvestilo o taki spremembi. Posodobljeni datum Pogojev uporabe bo odražal datum najnovejše različice in bo začel veljati in bo zavezujoč naslednji delovni dan po objavi. Priporočamo vam, da redno pregledujete spletne Pogoje uporabe.

 

Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po takšnih spremembah pomeni, da se strinjate s takšno spremembo;

  • ii. spremeniti ali odstraniti (začasno ali trajno) spletno mesto ali kateri koli njegov del brez predhodnega obvestila in potrjujete, da vam IMI Hydronic Engineering SA ne bo odgovorna za nobeno takšno spremembo ali odstranitev.

2. Uporaba spletnega mesta

2.1. Po spletnem mestu lahko prosto brskate, vendar lahko dostopate, prenašate ali uporabljate informacije s tega spletnega mesta, vključno z vsemi besedili, slikami, zvočnimi in video posnetki ("informacije"), samo za lastno nekomercialno uporabo. Brez našega pisnega dovoljenja informacij ne smete distribuirati, spreminjati, prenašati, ponovno uporabljati, objavljati ali uporabljati v komercialne namene.

2.2. Če kršite katero koli obveznost iz Pogojev uporabe, ima družba IMI Hydronic Engineering SA pravico, da po lastni presoji:

  • i. nemudoma prekiniti vaš dostop do spletnega mesta in/ali
  • ii. prekiniti našo naročniško pogodbo z vami iz razloga, če ste stranka IMI Hydronic Engineering SA.

2.3. Potrjujete, da lahko družba IMI Hydronic Engineering SA razkrije informacije o vaši uporabi spletnega mesta, če želi izpolniti zakon, predpis, vladno zahtevo, sodni nalog, sodni poziv ali drug pravni postopek. Če izvedemo takšno zahtevano razkritje, vas bomo o tem obvestili, razen če moramo razkritje ohraniti zaupno. Poleg tega bo za vsako takšno razkritje veljal naš pravilnik o zasebnosti.

2.4. Družba IMI Hydronic Engineering SA ni dolžna odstraniti prepovedanega gradiva in onemogočiti dostopa osebi, ki krši pogoje uporabe, vendar se lahko za to odloči. Pridržujemo si tudi vse druge pravice.

3. Blagovne znamke/zasebne pravice

Predvidevajte, da so vsa imena izdelkov na tem spletnem mestu, ne glede na to, ali so napisana z velikimi tiskanimi črkami, poševno ali s simbolom blagovne znamke, blagovne znamke družbe IMI Hydronic Engineering SA.

3.1. Če nimate našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja, ne smete uporabljati, odstraniti ali spremeniti nobenega imena, logotipa, slogana ali drugega znaka družbe IMI Hydronic Engineering SA.

3.2. Vse avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu in njegovi vsebini (med drugim vključno z zasnovo spletnega mesta, besedilom, grafiko ter vso programsko opremo in izvornimi kodami, povezanimi s spletnim mestom) so v lasti družbe IMI Hydronic Engineering SA ali so predmet njene licence oziroma jih drugače uporabljamo, kot nam to dovoljuje zakon.

3.3. Z dostopom do spletnega mesta se strinjate, da nobene vsebine ne smete prenašati, razmnoževati, prenašati, shranjevati, prodajati ali kako drugače razširjati brez predhodnega pisnega soglasja družbe IMI Hydronic Engineering SA, ki je imetnik avtorskih pravic. To izključuje prenos, kopiranje in/ali tiskanje strani spletnega mesta za izključno osebno in nekomercialno uporabo.

4. Odpovedi in omejitev odgovornosti

4.1. Spletna stran je na voljo "KOT JE" in "KOT JE DOSTOPNA", brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali potrditev družbe IMI Hydronic Engineering SA, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi o zadovoljivi kakovosti, primernosti za določen namen, nedotakljivosti, združljivosti, varnosti in točnosti.

4.2. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, IMI Hydronic Engineering SA ne bo odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, vključno z izgubo posla, priložnosti, podatkov ali dobička, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta ali v povezavi z njo, ali za kakršne koli napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta.

4.3. IMI Hydronic Engineering SA ne jamči, da bo delovanje spletnega mesta neprekinjeno ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da spletno mesto ali strežnik, ki ga omogoča, ne vsebuje virusov ali česar koli drugega, kar bi lahko bilo škodljivo ali uničujoče.

4.4. Nobena določba pogojev uporabe se ne sme razlagati tako, da izključuje ali omejuje odgovornost družbe IMI Hydronic Engineering SA ali njenih zaposlenih ali zastopnikov na načine, ki jih zakon ne more izključiti ali omejiti, zlasti pa nobena od izključitev in omejitev v tej klavzuli ni namenjena omejevanju pravic, ki jih imate kot potrošnik po lokalni zakonodaji, ali drugih zakonskih pravic, ki jih ni mogoče izključiti, niti nikakor ne izključuje ali omejuje odgovornosti družbe IMI Hydronic Engineering SA do vas za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih ali zastopnikov.

4.5. Vsebina spletnega mesta ne predstavlja nasveta in se nanj ne smete zanašati pri sprejemanju ali opustitvi kakršne koli odločitve.

5. Podatki, ki nam jih posredujete

Razen informacij, ki jih zajema naš Pravilnik o zasebnosti, je vsako sporočilo ali gradivo, ki ga pošljete na spletno mesto po elektronski pošti ali kako drugače, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in podobnim, nezaupno in nelastniško in bo obravnavano kot zaupno. Vse, kar posredujete ali objavite, postane last družbe IMI Hydronic Engineering SA in se lahko uporabi za kateri koli namen, med drugim za razmnoževanje, razkritje, prenos, objavo, oddajanje in objavo. Poleg tega lahko družba IMI Hydronic Engineering SA brez nadomestila za vas uporabi vse ideje, koncepte, znanje in izkušnje ali tehnike, vsebovane v vseh sporočilih, ki jih pošljete na spletno mesto, za kakršen koli namen, med drugim tudi za razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov z uporabo takih informacij.

6. Povezave do tega spletnega mesta

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe. Ne nadzorujemo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino ali prakso teh drugih spletnih mest. Naše zagotavljanje teh povezav ne pomeni, da potrjujemo ta druga spletna mesta, njihovo vsebino, lastnike ali ravnanja, zato priznavate in se strinjate, da nismo odgovorni za vsebino ali razpoložljivost teh spletnih mest.

7. Povezave do drugih spletnih mest

Povezave do spletnih mest tretjih oseb so lahko na voljo zaradi zanimanja ali udobja obiskovalcev tega spletnega mesta. Ko zapuščate to spletno mesto, vas bomo skušali obvestiti, da so pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu tretje osebe morda drugačni. Vendar pa ne prevzemamo nobene odgovornosti za povezave, ki vodijo od nas do drugih, zlasti pa ne odgovarjamo za točnost ali zakonitost njihove vsebine. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz kršitve ali opustitve politike zasebnosti tretjih oseb.

8. Celotna pogodba

Pogoji uporabe, vključno s pravnimi obvestili, zavrnitvami odgovornosti in drugimi pravili, ki jih vsebuje to spletno mesto, predstavljajo celoten sporazum med družbo IMI Hydronic Engineering SA in vami v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta.

9. Revizije

Te pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo s posodobitvijo te objave. Takšni popravki so za vas zavezujoči, zato morate redno obiskovati to stran in pregledati veljavne Pogoje uporabe, ki vas zavezujejo.

10. Pristojno pravo

Za te Pogoje uporabe veljajo zakoni Anglije.  Morebitna nesoglasja bomo poskušali rešiti hitro in učinkovito.  Vse spore, ki izhajajo iz Pogojev uporabe, rešuje pristojno sodišče v Angliji.