HySelect

HySelect je računalniški program, s pomočjo katerega lahko nadzorujete vaš hidronični sistem od faze projektiranja do konca življenjske dobe stavbe. Program združuje starejša programa TA-Select (IMI TA) in SelectP! (IMI Pneumatex). Na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Skupaj s TA-SCOPE inštrumentom za hidravlično uravnoteženje boste lahko dosegli:

Najbolj ekonomičen hidroničen načrt

HySelect vam olajša določitev velikosti ventilov in izbiro ventilov za hidravlično uravnoteženje ter najbolj ekonomičen projekt sistema. V HySelect preprosto vstavite:

  • Dolžine cevi
  • Projektiran pretok na porabniku
  • Tlačno razliko

Kot rezultat dobite:

  • Potrebno tlačno višino črpalke
  • Podroben seznam optimalno dimenzioniranih produktov, kot so regulacijski ventili in ventili za hidravlično uravnoteženje
  • Strukturo instalacije (hidravlično mrežo), ki jo je moč naložiti na merilni inštrument za hidravlično uravnoteženje
  • Skupno dolžino cevi s premeri
  • Volumen vode v cevnem omrežju
Download

Potrdilo, da bo obrat deloval v skladu s projektom…

HySelect komunicira z našim novim inštrumentom TA-SCOPE, kar omogoča enostavno nalaganje in prenos informacij o sistemu na/iz TA SCOPE. Zaradi tega je proces hidravličnega uravnoteženje hitrejši in omogoča preverbo, če je izvedba v skladu s projektom. Nato v TA-SCOPE naložite v HySelect-u sprojektirano strukturo instalacije (hidravlično mrežo ) in izvedete hidravlično uravnoteženje. Ko je obrat hidravlično uravnotežen, se podatki meritev prenesejo v HySelect. Verificirajo se pretok, tlačna razlika, 2 temperaturi, temperaturna razlika in moč. Podatke dokumentirate z natisnjenim poročilom hidravličnega uravnoteženja.

…skozi življenjsko dobo sistema

Želimo, da hidravlični sistem deluje, kot je zamišljeno, skozi celotno življenjsko dobo. S TA SCOPE in HySelect lahko vedno enostavno beležite podatke in preverite, če sistem deluje po pričakovanjih.

Uporabite TA-SCOPE da zabeležite pretok, tlačno razliko, 2 temperaturi, temperaturno razliko in moč. Za analizo prenesete izmerjene podatke na HySelect