HySelect

Et computerprogram designet til at levere ultimativ hydronisk regulering fra designfasen og videre frem​.

Sammen med vores indreguleringsinstrument TA SCOPE kan du opnå:

Det mest økonomiske hydroniske design
TA Select 4 gør det let at fastlægge korrekte ventilstørrelser, forindstillingsværdier og den mest økonomiske udformning af anlægget. Du indtaster blot følgende i TA Select:

  • Rørlængder
  • Foreskrevet flow for units​​​
  • Differenstryk

Derefter får du:

  • Nødvendigt pumpetryk
  • Detaljeret liste over produkter med optimal størrelse, såsom regulerings- og indreg-uleringsventiler
  • Anlægsstruktur (hydronisk netværk) for upload til indreguleringsinstrumenter
  • Samlet rørlængde efter diameter
  • Vandmængde i rørledninger
Download

Bekræftelse på at anlægget fungerer som tiltænkt…

TA Select 4 kommunikerer med vores nye indreguleringsinstrument TA SCOPE, som gør det let at uploade og downloade anlægsinformation til/fra TA SCOPE. Det gør indregulering​sprocessen hurtigere og giver dig mulighed for at tjekke, at de oprindelige specifikationer overholdes i opstartsfasen. Derefter uploader du anlægsstrukturen (det hydroniske netværk), som er udarbejdet i TA Select, til TA SCOPE og gennemfører indreguleringen. Så snart anlægget er blevet indreguleret, downloades de målte data til TA Select. Flow, differenstryk, 2 temperaturer, temperaturforskel og effekt bekræftes. Du kan dokumentere informationen ved at udskrive en indreguleringsrapport.


…og gennem hele anlæggets levetid

Vi ønsker, at det hydroniske anlæg skal fungere som tiltænkt gennem hele dets levetid. Med TA SCOPE og TA Select kan du nemt gennemføre en logning for at tjekke, at anlægget fungerer som ønsket.

Du kan bruge TA SCOPE til at logge flow, differenstryk, 2 temperaturer, temperaturforskel og effekt. Derefter kan du downloade og analysere de målte data i TA Select.​

 

HySelect nøgler for 2024:

Dansk installation for brug i 12 måneder: ED1B-2F2D-8F37-4E0A

Dansk installation for brug i 24 måneder: 8579-C876-7049-C9EA

Dansk installation for brug i 36 måneder: 2D15-10C1-98FB-0A9E