Retningslinjer for databeskyttelse

Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver den måde, hvorpå IMI Hydronic Engineering International SA indsamler, opbevarer og anvender information om individuelle personer, som besøger dette websted.

Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver den måde, hvorpå IMI Hydronic Engineering International SA indsamler, opbevarer og anvender information om individuelle personer, som besøger dette websted. Dette websted, mobilapplikationen ved navn “HyTools App” samt salgsplatformen ved navn “IMI online web store” (under ét "webstedet") drives af IMI Hydronic Engineering International SA ("vi" eller "os").

VED AT BRUGE DETTE WEBSTED GIVER DU SAMTYKKE TIL INDSAMLING OG BRUG AF DINE PERSONOPLYSNINGER SOM BESKREVET I DISSE RETNINGSLINJER FOR DATABESKYTTELSE. DU ANERKENDER ENDVIDERE, AT IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA MED JÆVNE MELLEMRUM KAN ÆNDRE, REDIGERE, UDVIDE ELLER FORKORTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPDATERE DISSE RETNINGSLINJER FOR DATABESKYTTELSE EFTER EGET SKØN UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. 

Vi vil dog altid håndtere dine personoplysninger i overensstemmelse med de retningslinjer for databeskyttelse, som var gældende på indsamlingstidspunktet. Vores retningslinjer for databeskyttelse er placeret på vores website og er også tilgængelige på enhver side, hvor vi beder dig om personoplysninger. På steder, hvor der indsamles data, kan der være en yderligere forklaring - hvis det skønnes relevant - om hvilke formål dataene vil blive anvendt til.

1. De oplysninger vi indsamler om dig

Når du besøger vores websted, bruger applikationer eller tilmelder dig vores tjenester, kan vi indsamle personoplysninger og andre informationer vedrørende dig, du indtaster som "Personoplysninger". 

Vi indsamler kun oplysninger, som er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til det formål, du giver os dem til.​

De oplysninger, vi indsamler, omfatter nogle eller alle af de følgende:
 

1. Navn (inkl. titel);
2. Adresse;
3. Telefonnummer;
4. Fødselsdato;
5. E-mailadresse;
6. Dato og tidspunkt for brug af vores serviceydelser;
7. De sider, du har besøgt på vores websted, samt i hvor lang tid du besøgte os;
8. Din IP-adresse;
9. Din GPS-position (hvis du har givet os adgang til den);
10. Den internetbrowser og de enheder du anvender;
11. Oplysninger om cookies, pixels eller beacons (du kan finde flere oplysninger i vores Retningslinjer for cookies​);
12. Adressen på det websted, hvorfra du fik adgang til vores websted;
13. Detaljer om eventuelle transaktioner mellem dig og os;
14. Hvis du er involveret i en forretningsmæssig relation med os, kan vi indsamle din stillingsbeskrivelse og kontaktoplysninger om din virksomhed (herunder e-mailadresser);
15. Optagelser af “live chat”; og
16. Eventuelle oplysninger i korrespondance, som du sender til os.​

2. Hvordan anvender vi oplysningerne om dig

De fleste af vores tjenester kræver ikke nogen form for registrering, så du kan besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er. Men visse tjenester kan kræve, at du giver os dine personoplysninger.

I disse situationer vil vi kun behandle personoplysninger, der er nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Du kan altid fravælge at modtage markedsføringskommunikation fra os (og du kan når som helst trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse). Vi udsender aldrig uopfordrede e-mails eller kommunikation ("spam"), og vi videregiver aldrig dine personoplysninger til andre, som kunne tænkes at gøre det.

Vi kan anvende eller behandle dine personoplysninger på forskellige måder. Disse er anført nedenfor:

Samtykke

Når du har givet samtykke, kan vi anvende og behandle dine personoplysninger til at kontakte dig fra tid til anden om kampagner, arrangementer, produkter, tjenester eller informationer, som vi mener kan være af interesse for dig (bare rolig, vi bombarderer dig ikke);

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, som beskrevet i afsnittet 'Hvordan kan du administrere de personoplysninger, som vi har om dig' eller i forbindelse med eventuelle markedsføringsmeddelelser, som du modtager, ved at bruge afmeldingslinket i disse meddelelser.

Opfyldelse af kontrakt

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger, hvis de er nødvendige for at opfylde en kontrakt med dig og til at udføre og effektuere dine ordrer, køb og andre transaktioner, som du indgår med os.

Legitime interesser​

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor, hvis det er nødvendigt for os at udføre aktiviteter, som vi har en legitim interesse i at udføre som virksomhed.

Behandling som er nødvendig for os for at understøtte kunderne med salg og andre forespørgsler

1. For at besvare korrespondance, som du sender til os, og for at effektuere de anmodninger, du fremsætter til os (f.eks. serviceanmodninger, seminarer, anmodninger om markedsføringsmateriale og software, anmodninger om brochurer eller information om specifikke produkter);

Behandling som er nødvendig for os for at kunne forstå kundernes behov

2. For at analysere, evaluere og forbedre vores produkter og tjenester, således at dit besøg på og din anvendelse af vores websted, applikationer og kundeservice bliver mere nyttig og behagelig (vi bruger generelt data sammensat fra mange forskellige personer, så de kan ikke identificere dig personligt);

3. For at gennemføre markedsanalyser og forskning (herunder at kontakte dig med kundeundersøgelser), således at vi bedre kan forstå dig som kunde og tilbyde dig skræddersyede tilbud, produkter og tjenester, som vi mener, du kan være interesseret i. Vi vil kun sende dig markedsføringskommunikation, hvis du har givet samtykke til det, eller vi har opnået tilladelse på de måder, som er nævnt i ovenstående afsnit;

4. Til produktudviklingsformål (f.eks. for at forbedre produktkvalitet, ydeevne og sikkerhed);

5. I visse tilfælde kan vi anvende automatiserede metoder til at analysere, kombinere og evaluere oplysninger, som du har givet til os (herunder deling af personoplysninger internt i koncernen eller vores virksomheder). Vi indsamler og analyserer disse oplysninger på denne måde, så vi kan levere den mest relevante kundeoplevelse til dig ved at tilpasse og gøre alle vores tjenester og kommunikationer relevante;

Behandling som er nødvendig for os for at fremme vores forretningsaktiviteter, varemærker og produkter og måle vores kampagners rækkevidde og effektivitet

6. For at sende dig markedsføringsoplysninger med jævne mellemrum, efter at du har købt et produkt eller en tjeneste fra os eller har fremsendt en købsforespørgsel, lukket din browser med varer i indkøbskurven, anmodet om en brochure eller på anden måde har vist interesse. Vi vil kun kontakte dig med oplysninger om vores egne produkter og tjenester (og på de måder som loven tillader), som vi håber, du vil kunne lide. Du har når som helst ret til at gøre indsigelse mod, at vi sender dig disse oplysninger;

7. For at kontakte dig fra tid til anden med markedsføringsoplysninger (medmindre du gør indsigelse), hvis du udtrykkeligt har angivet over for os, at du handler på vegne af en virksomhed, eller vi har indhentet dine erhvervsmæssige kontaktoplysninger fra vores netværk af autoriserede forhandlere eller et online eller offentligt erhvervsregister. I relation til alle sådanne meddelelser, som vi sender via e-mail, inkluderer vi en mulighed for at gøre indsigelse mod at modtage fremtidige meddelelser ved at afmelde dig;

8. For at kontakte dig med målrettede reklamer leveret online via sociale medier og andre platforme, som drives af andre virksomheder, medmindre du gør indsigelse imod dette. Du kan modtage reklamer baseret på oplysninger om dig, som vi har leveret til platformen, eller fordi platformen - på din anmodning - har identificeret dig som en, der har de samme egenskaber, som de personer, hvis detaljer den har modtaget fra os. Du kan læse mere på informationssiderne på de platforme, hvor du modtager reklamer fra os;

9. For at identificere og registrere, hvornår du har modtaget, åbnet eller interageret med vores websted eller elektroniske kommunikationer (se venligst vores Retningslinjer for cookies for yderligere information);

10. For at administrere konkurrencer og kampagner, som du deltager i hos os fra tid til anden, og for at uddele præmier;

Behandling som er nødvendig for os for at håndtere de administrative og tekniske aspekter af vores forretningsaktiviteter effektivt

11. For at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, som vi har om dig, og opnå en bedre forståelse af dig som kunde;

12. Af hensyn til netværks- og informationssikkerheden, dvs. for at vi kan træffe forholdsregler til beskyttelse af dine oplysninger mod tab, skader, tyveri eller uautoriseret adgang;

13. For at overholde en anmodning fra dig i forbindelse med udøvelse af dine rettigheder (hvis du f.eks. har bedt os om ikke at kontakte dig med henblik på markedsføring, så noterer vi dette på vores afmeldingsliste, så vi kan overholde din anmodning);

14. For at informere dig om opdateringer om vores vilkår og betingelser samt retningslinjer.

Juridisk forpligtelse

Vi kan behandle dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser eller være i dialog med myndighederne, når det er relevant, hvilket kan omfatte videregivelse af personoplysninger til tredjepart, domstole og/eller tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med forespørgsler, retssager eller undersøgelser udført af sådanne parter overalt i verden, eller hvis vi bliver tvunget til at gøre det. I det omfang det er tilladt, vil vi rette sådanne anmodninger til dig eller sende dig en meddelelse, før vi svarer, medmindre det ville gøre det vanskeligt at forhindre eller opklare en forbrydelse.

3. Hvordan vi deler dine personoplysninger

Vi er en del af IMI-koncernen, som er en global virksomhedskoncern, og vi har databaser i forskellige lande; nogle af disse drives af det lokale IMI-koncernselskab, og andre drives af tredjeparter på vegne af IMI-koncernselskabet. ​

Dine personoplysninger kan blive overført, tilgået, behandlet eller gemt i en af koncernens databaser uden for dit hjemland, herunder potentielt USA og andre lande uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS), hvor databeskyttelseslovene kan have en lavere standard end i EØS.

Uanset placering vil vi, hvor det er nødvendigt, etablere passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet.

Visse lande uden for EØS er blevet godkendt af Europa-Kommissionen som ydere af stort set samme beskyttelse som EØS' databeskyttelseslove, og derfor kræves der ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger for eksport af oplysninger til disse jurisdiktioner. I lande, som ikke har disse godkendelser, (se den fulde liste her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm​) vil vi enten bede om dit samtykke til overførslen eller overføre oplysningerne i henhold til Europa-Kommissionens godkendte kontraktbestemmelser for dataoverførsler mellem EU- og ikke-EU-lande, medmindre vi under de gældende beskyttelseslove har tilladelse til at gennemføre sådanne overførsler uden disse formaliteter.

Personoplysninger kan også blive overført til tredjeparter, der handler for os eller på vegne af os, til viderebehandling i overensstemmelse med det/de formål, som dataene oprindeligt blev indsamlet til, eller de kan på anden måde blive lovligt behandlet, f.eks. til servicelevering, evaluering af webstedets nyttighed, markedsføring, dataadministration eller teknisk support. Disse tredjeparter er kontraktligt forpligtet af os til kun at bruge dine personoplysninger til det aftalte formål, ikke at videresælge dine personoplysninger til tredjeparter og ikke at videregive dem til tredjeparter, undtagen i det omfang det kræves af loven, er tilladt af os eller som angivet i disse retningslinjer for databeskyttelse.

Vi træffer forholdsregler for at sikre, at eventuelle tredjepartspartnere, som håndterer dine personoplysninger, overholder databeskyttelseslovgivningen og beskytter dine oplysninger på samme måde, som vi gør. Vi videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at de kan yde den service, som de udfører på vores vegne. Vi bestræber os på at anonymisere dine personoplysninger eller bruge aggregerede, uspecifikke datamængder i så vid udstrækning som muligt.

Personoplysninger indsamlet fra dig kan blive overført til en tredjepart i tilfælde af, at virksomheden på dette websted eller en del af den og de tilhørende kundedata sælges, tilknyttes eller overdrages; i dette tilfælde vil vi kræve, at den modtagende part behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med disse retningslinjer for databeskyttelse. Endvidere kan dine personoplysninger blive videregivet til en tredjepart, hvis vi er forpligtet til at gøre det som følge af en gældende lov, en retskendelse eller en myndighedsbestemmelse, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig for at understøtte en strafferetlig eller anden juridisk undersøgelse eller retssag her eller i udlandet.  

4. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Vi træffer alle rimelige forholdsregler til beskyttelse af dine personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruktion. Ingen datatransmission via internettet eller webstedet kan dog garanteres at være 100% sikker. Som en følge heraf er du, på steder hvor vi har givet dig (eller du har valgt) en adgangskode, som giver dig adgang til bestemte områder af vores websteder, selv ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele din adgangskode med andre. 

For at garantere sikkerheden og fortroligheden af de personoplysninger, som vi indsamler online, benytter vi datanetværk som bl.a. er beskyttet af branchestandardiserede firewalls, browsercertificeringsteknologi, begrænset adgang og brug af adgangskoder.  

5. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger

Vi vil ikke opbevare dine personoplysninger i et identificerbart format længere end nødvendigt. Hvis du er kunde eller har en anden forretningsmæssig relation til os, opbevarer dine personoplysninger i en længere periode, end hvis vi har indhentet dine oplysninger i forbindelse med en potentiel forretningsrelation.​

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de behandlingsformål, som de er indsamlet til, og eventuelle andre tilladte relaterede formål (f.eks. kan visse transaktionsdetaljer og korrespondance blive gemt, indtil tidsgrænsen for krav i forbindelse med transaktionen er udløbet, eller for at overholde de lovmæssige bestemmelser vedrørende opbevaring af sådanne data). 

Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til de personer, som behøver dem til relevante formål. Vores opbevaringsperioder er baseret på forretningsmæssige behov, og de af dine personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for os, vil enten bliver uigenkaldeligt anonymiseret (og den anonymiserede information kan blive bevaret) eller destrueret på en sikker måde.

Som eksempler kan nævnes: 

(a) Anvendelse til markedsføring: i relation til dine personoplysninger, som anvendes til markedsføringsformål, kan vi opbevare dine personoplysninger til dette formål i 1 år og 6 måneder fra den dato, hvor vi har indhentet samtykke til at markedsføre over for dig, eller den dato hvor du senest svarede på en markedsføringskommunikation fra os (bortset fra en afmelding vedrørende modtagelse af fremtidig kommunikation);

(b) Anvendelse til opfyldelse af en kontrakt: i relation til dine personoplysninger, som anvendes til opfyldelse af en eventuel kontraktlig forpligtelse over for dig, kan vi opbevare disse personoplysninger, så længe kontrakten er i kraft [plus yderligere 6 år] for at håndtere eventuelle forespørgsler eller krav herefter; 
(c) I forbindelse med overvejede krav: i relation til eventuelle informationer, hvor vi med rimelighed mener, det vil blive nødvendigt at forsvare, retsforfølge eller rejse et krav mod dig, os eller en tredjepart, kan vi opbevare disse informationer, så længe der er mulighed for at rejse dette krav.

De eneste undtagelser til ovennævnte perioder er tilfælde, hvor:

•  Loven kræver, at vi opbevarer dine personoplysninger i længere perioder, eller sletter dem tidligere;
•  Du har indgivet en klage eller angivet en bekymring vedrørende et produkt eller en tjeneste tilbudt af os; i så tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger i en periode på 6 år fra den dato, hvor klagen eller forespørgslen blev indgivet; eller
•  Du udøver din ret til at få oplysningerne slettet (hvor dette gælder), og vi ikke har behov for at bevare dem i forbindelse med nogle af de årsager, som er tilladte eller nødvendige i henhold til loven (se endvidere 'Hvordan kan du administrere de personoplysninger, som vi har om dig');

6. Cookies og lignende informationsindsamlende teknologier

Når du besøger vores websted, kan vi sende en 'cookie' til din computer. Cookies er tekstfiler, som lægges på din computer med henblik på at indsamle standard logføringsinformationer fra internettet og oplysninger om den besøgendes adfærd. Oplysningerne bruges til at spore den besøgendes brug af webstedet og til at udarbejde statistiske rapporter om aktiviteterne på webstedet. For yderligere oplysninger om de cookies, vi anvender, kan du læse vores Retningslinjer for cookies​, som er en del af disse retningslinjer for databeskyttelse. Du kan opsætte din browser til ikke at acceptere cookies, og ovennævnte websted fortæller dig, hvordan du kan fjerne cookies fra din browser.

Vi vil dog oplyse dig om, at hvis du ikke accepterer cookies, kan du måske ikke udnytte alle funktionerne i din browser. 

7. Hvordan kan du administrere de personoplysninger, som vi har om dig?

Som person har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig og foretage ændringer om nødvendigt. Du har endvidere ret til at tilbagetrække ethvert samtykke, som du tidligere har givet os og bede os om at slette de oplysninger, vi opbevarer om dig. Du kan også gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger (i de tilfælde hvor retsgrundlaget for behandling og brug af dine personoplysninger er forretningsinteresser).​

 

Du har en række rettigheder i relation til dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven. I forbindelse med de fleste rettigheder vil vi bede dig om information, der kan bekræfte din identitet, og hvor det er relevant, beder vi dig hjælpe os med at søge efter dine personoplysninger. Undtagen i sjældne tilfælde vil vi svare inden for 30 dage, efter at vi har modtaget en sådan henvendelse (herunder eventuelle identifikationsdokumenter, som der anmodes om).

 

Du har ret til:
 

1. At blive informeret om, hvad vi gør med dine personoplysninger
 

2. Bede om en kopi af de oplysninger vi opbevarer om dig;

3. Korrigere og opdatere dine oplysninger;


4. Slette dine oplysninger (eller begrænse anvendelsen af dem), forudsat at vi ikke har en igangværende juridisk årsag til fortsat at anvende og behandle disse oplysninger;


5. Overføre dine oplysninger i en struktureret datafil (i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format), i de tilfælde hvor retsgrundlaget for at anvende og behandle dine personoplysninger er dit samtykke, eller vi har behov for at behandle dem i forbindelse med din kontrakt.

6. Tilbagetrække dit samtykke (i de tilfælde hvor retsgrundlaget er dit samtykke). Se endvidere 'Hvordan anvender vi oplysningerne om dig';

7. Gøre indsigelse mod vores anvendelse af dine oplysninger (i de tilfælde hvor retsgrundlaget for at bruge dine personoplysninger er vores legitime interesser ), forudsat at vi ikke har en igangværende juridisk årsag til fortsat at anvende og behandle disse oplysninger.  Når retsgrundlaget for at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring er vores legitime interesser, vil vi altid respektere din ret til at gøre indsigelse.

Du kan udøve ovennævnte rettigheder og/eller administrere dine oplysninger (herunder afmelding af fremtidig markedsføring) ved at kontakte IMI Hydronic Engineering International SA som den dataansvarlige med hensyn til dine personoplysninger behandlet af os i henhold til disse retningslinjer for databeskyttelse.

IMI Hydronic Engineering International SA 

Route de Crassier, 19

1262 Eysins, Schweiz

E-mail: [email protected] 

Hvis du er utilfreds med vores anvendelse af dine personoplysninger eller vores reaktion på enhver udøvelse af disse rettigheder, så har du ret til at indgive en klage til det regulerende organ for databeskyttelse i Europa, i særdeleshed i et land, hvor du arbejder eller bor, eller hvor dine juridiske rettigheder er blevet krænket. 

Hvis du kontakter os, bedes du notere navnet på det websted, hvor du har indtastet oplysningerne, samt angive hvilke specifikke oplysninger du ønsker, vi skal korrigere, opdatere eller slette plus en fyldestgørende identifikation af dig selv. Anmodninger om sletning af personoplysninger vil være underlagt eventuelle gældende juridiske eller etiske forpligtelser til indberetning, dokumentation eller opbevaring, som påhviler os.

8. Ændringer af retningslinjer for databeskyttelse

Vi gennemgår jævnligt vores retningslinjer for databeskyttelse. Hvis vi ændrer vores retningslinjer for databeskyttelse, vil vi opslå disse ændringer på denne side og placere henvisninger på andre sider på dette websted, så du er fuldt ud klar over, hvilke typer information vi indsamler, hvordan de anvendes, og under hvilke omstændigheder de kan blive videregivet. Disse retningslinjer for databeskyttelse blev senest opdateret den 15. maj 2018.

9. Links til andre websteder

Vores websted indeholder links til tredjeparts-websteder, som vi mener kan være af interesse for vores gæster. Vi kan imidlertid ikke garantere standarden for databeskyttelse på de websteder, som vi linker til, eller være ansvarlige for indholdet på websteder ud over dette, og disse retningslinjer for databeskyttelse gælder kun for dette websted og ikke for websteder ejet af tredjeparter.   

10. Kontakt os

Vi hører gerne din mening om vores websted og vores retningslinjer for databeskyttelse. Hvis du ønsker at kontakte os med eventuelle spørgsmål eller kommentarer, kan du sende en e-mail til [email protected]