Bringing data to life

TA-Smart er en opkoblet reguleringsventil med målefunktioner, som tilbyder førsteklasses regulering, energibesparelser, problemfri installation og indkøring.

Billede
TA Smart_New Sizes_Landing Page.jpg

En revolutionerende 2-i-1-løsning

Regulerer

Regulerer

TA-SMART kompenserer dynamisk for variationer i drift forhold og leverer dermed optimal rumkomfort og høj energieffektivitet under alle forhold.

Måler

Måler

Løbende måling af flow, ventilposition, temperaturforskel og effekt med enestående nøjagtighed i vand og vand-glykolblandinger over et bredt interval af temperaturer og tryk.

"At måle er at vide"

Vigtigste egenskaber

1.

Regulerer & måler

Markedsledende reguleringsevne fra 1 % til 100 % af maksimalt flow takket være ventilens fremragende reguleringsegenskaber og hurtige responstid. Meget nøjagtig flowmåling ved hjælp af ultralydsteknologi, helt op til ±3 % for 4 % til 100 % af flowet, selv med vand-glykolblandinger.

2.

Logger data kontinuerligt og i realtid

Kontinuerlig datalogning lokalt eller i skyen af vigtige driftsparametre såsom flow, ventilposition, temperaturforskel, effekt og væskeindhold takket være en lang række kommunikationstilstande, både digitale og analoge.

3.

Intelligent udnyttelse af bygningens installationer

At måle er at vide. Nem adgang til kritiske kredsløbsparametre og ventilkonfigurationsoplysninger direkte via din smartphone, selv uden BUS-kommunikation. Eliminér uklarheder i anlægget, reducer driftsomkostningerne og få bedre muligheder for fejlfinding og optimering.

4.

Nem installation

En kompakt ventil – op til 83 % mindre end andre produkter på markedet – Nem at installere, selv hvis der er tale om en udskiftning. Denne 2-i-1-løsning eliminerer behovet for at installere yderligere enheder til overholdelse af målekrav i lovbestemmelser og certificeringer.

5.

Enestående mekatronisk konstruktion

Ventilen er udviklet helt internt af vores F&U-teams med henblik på at opnå førsteklasses reguleringsegenskaber, der både omfatter energimålerteknologi og udnytter ekspertise fra reguleringsventilområdet.

Fordele i alle faser af projektet

Design

Komfort og energieffektivitet

Førsteklasses reguleringsfunktion uanset flowregime, selv under delvis belastning helt ned til 0,5 % af flowet; leverer komfort og energibesparelser under alle forhold.

 

Ro i sindet

Talrige ventilreguleringstilstande, drift i henhold til q, P og Δt. TA-Smart måler temperatur, flow og effekt for at bestemme den reguleringskarakteristik, der passer bedst til terminalenheden.

 

Tidsbesparelser

Fuldt overblik over ventilindstillinger og enkel justering kan opnås når som helst via fjernbetjening, selv uden BUS-kommunikation.

 

Opfylder lovkrav

Kombineret regulerings- og målefunktion i en og samme løsning eliminerer behovet for at installere yderligere målekomponenter for at opfylde lovbestemmelser og certificeringer.

Installation

Tidsbesparelser

Den kombinerede regulerings- og målefunktion i en enkelt enhed eliminerer behovet for at installere yderligere komponenter. TA-Smart er designet til at være den nemmeste at installere på markedet. Aktuatoren leveres forsamlet, med kun to komponenter som skal monteres.

 

Ro i sindet

Du kan regne med en automatisk hydronisk indregulering på samme måde som med en PIBCV. Denne selvoptimerende dynamiske ventil afbalancerer trykvariationer og indregulerer automatisk anlægget uden behov for komplekse beregninger eller flowreguleringsventiler.

Indkøring

Alsidighed

Fleksible kommunikationsprotokoller og frit valg af styring (BACnet, Modbus, analogt signal).

 

Ro i sindet

Alle data kan problemfrit videresendes til skyen for at opnå fuldt overblik over anlægget og udføre en databaseret analyse. Den webbaserede applikation giver dig mulighed for kontrollere og bekræfte værdier når som helst, også via fjernbetjening.

 

Tidsbesparende

Intet behov for andre enheder (laptop, dongle) end din smartphone for at tilgå ventilen og overvåge ændringer i anlægget. Ventilindstillinger kan nemt ændres, selv under drift.

Drift

Komfort og energieffektivitet

TA-Smart overvåger kontinuerligt temperatur, flow, ventilposition og effekt – og tilpasser ventilkarakteristikken efter anlægskravene (kredsløbskarakteristik eller terminalkarakteristik). Den kontinuerlige overvågning giver mulighed for at få et hurtigt overblik over anlæggets ydeevne over tid. Den tilpasser sig til ændringer i anlægskravene og garanterer omkostningseffektiv komfort ved at levere stabil regulering over hele flowintervallet.

TA-Smart er en dynamisk ventil, der afbalancerer trykvariationer og stabiliserer indeklimaet – hvilket fører til høj effektivitet og en markant reduktion af energiforbruget. Den hurtige ventilrespons og den gode regulerbarhed garanterer fremragende regulering selv ved høje tilgængelige differenstryk og lave flow.

 

Ro i sindet

TA-Smart overvåger kontinuerligt driftsparametre og registrerer kritiske data. I tilfælde af uregelmæssigheder kan du undersøge, hvor problemet ligger og afhjælpe det omgående. Selv ændringer i bygningens anvendelse eller anlægsudvidelser er ikke noget problem. Dermed kan du garantere en ensartet, problemfri drift på langt sigt.

Renovering

Tidsbesparelser

Den kompakte størrelse giver mulighed for eftermontering, hvilket begrænser behovet for yderligere samlinger og komponenter for tilslutning til rør. Mindre pladsbehov takket være reducerede respektafstands krav på opstrøms- og nedstrømsrør.

 

Komfort og energieffektivitet

Glimrende reguleringsfunktioner uanset eksisterende flowregime, især under forhold med lavt flow. Særligt god til at tilpasse sig de eksisterende anlægsforhold med henblik på at levere suveræn indendørs komfort.

Komfort og energieffektivitet

Førsteklasses reguleringsfunktion uanset flowregime, selv under delvis belastning helt ned til 0,5 % af flowet; leverer komfort og energibesparelser under alle forhold.

 

Ro i sindet

Talrige ventilreguleringstilstande, drift i henhold til q, P og Δt. TA-Smart måler temperatur, flow og effekt for at bestemme den reguleringskarakteristik, der passer bedst til terminalenheden.

 

Tidsbesparelser

Fuldt overblik over ventilindstillinger og enkel justering kan opnås når som helst via fjernbetjening, selv uden BUS-kommunikation.

 

Opfylder lovkrav

Kombineret regulerings- og målefunktion i en og samme løsning eliminerer behovet for at installere yderligere målekomponenter for at opfylde lovbestemmelser og certificeringer.

Tidsbesparelser

Den kombinerede regulerings- og målefunktion i en enkelt enhed eliminerer behovet for at installere yderligere komponenter. TA-Smart er designet til at være den nemmeste at installere på markedet. Aktuatoren leveres forsamlet, med kun to komponenter som skal monteres.

 

Ro i sindet

Du kan regne med en automatisk hydronisk indregulering på samme måde som med en PIBCV. Denne selvoptimerende dynamiske ventil afbalancerer trykvariationer og indregulerer automatisk anlægget uden behov for komplekse beregninger eller flowreguleringsventiler.

Alsidighed

Fleksible kommunikationsprotokoller og frit valg af styring (BACnet, Modbus, analogt signal).

 

Ro i sindet

Alle data kan problemfrit videresendes til skyen for at opnå fuldt overblik over anlægget og udføre en databaseret analyse. Den webbaserede applikation giver dig mulighed for kontrollere og bekræfte værdier når som helst, også via fjernbetjening.

 

Tidsbesparende

Intet behov for andre enheder (laptop, dongle) end din smartphone for at tilgå ventilen og overvåge ændringer i anlægget. Ventilindstillinger kan nemt ændres, selv under drift.

Komfort og energieffektivitet

TA-Smart overvåger kontinuerligt temperatur, flow, ventilposition og effekt – og tilpasser ventilkarakteristikken efter anlægskravene (kredsløbskarakteristik eller terminalkarakteristik). Den kontinuerlige overvågning giver mulighed for at få et hurtigt overblik over anlæggets ydeevne over tid. Den tilpasser sig til ændringer i anlægskravene og garanterer omkostningseffektiv komfort ved at levere stabil regulering over hele flowintervallet.

TA-Smart er en dynamisk ventil, der afbalancerer trykvariationer og stabiliserer indeklimaet – hvilket fører til høj effektivitet og en markant reduktion af energiforbruget. Den hurtige ventilrespons og den gode regulerbarhed garanterer fremragende regulering selv ved høje tilgængelige differenstryk og lave flow.

 

Ro i sindet

TA-Smart overvåger kontinuerligt driftsparametre og registrerer kritiske data. I tilfælde af uregelmæssigheder kan du undersøge, hvor problemet ligger og afhjælpe det omgående. Selv ændringer i bygningens anvendelse eller anlægsudvidelser er ikke noget problem. Dermed kan du garantere en ensartet, problemfri drift på langt sigt.

Tidsbesparelser

Den kompakte størrelse giver mulighed for eftermontering, hvilket begrænser behovet for yderligere samlinger og komponenter for tilslutning til rør. Mindre pladsbehov takket være reducerede respektafstands krav på opstrøms- og nedstrømsrør.

 

Komfort og energieffektivitet

Glimrende reguleringsfunktioner uanset eksisterende flowregime, især under forhold med lavt flow. Særligt god til at tilpasse sig de eksisterende anlægsforhold med henblik på at levere suveræn indendørs komfort.