Přináší data do života

TA-Smart je regulační ventil s ultrazvukovým měřením průtoku, který umožňuje monitorovat a šetřit energii. Bonusem navíc je bezproblémová instalace a snadné uvedení do provozu.

Obrázek
TA Smart_New Sizes_Landing Page.jpg

Řešení 2v1 mění pravidla hry

Regulace

Regulace

Ventil dynamicky kompenzuje změny tlakové diference a zajišťuje velmi přesnou regulaci výkonu a dodržení zadaných hodnot.

Měření

Měření

Kontinuální přesné měření hodnoty průtoku, pozice ventilu, teplot a výkonu ve velmi širokém teplotním a tlakovém rozmezí.

"Změřit znamená vědět"

Klíčové vlastnosti

1.

Regulace & měření

Ventil řídí výkon v rozsahu průtoku od 1 % do 100 % s rychlou odezvou. Precizní měření průtoku ultrazvukovou technologií s přesností +/- 3 % pro průtok od 4 % až 100 %, dokonce i ve směsích voda/glykol.

Věděli jste to?

Soustavy HVAC pracují 80 % času při méně než 50% svého projektovaného výkonu, což je méně než 20% průtoku. Díky skvělým možnostem regulace a měření dokáže TA-Smart i při nízkých průtocích dosáhnout optimálního vnitřního komfortu po celý rok. Krátká videa představí:

2.

Protokoly v reálném čase & nepřetržitý monitoring

Monitorovaná data: průtok, pozice ventilu, teplotní diference, výkon lze přenášet do místních nebo cloudových center.

Když záleží na připojení. v našem videu najdete přehled možností komunikačních protokolů.

3.

Sofistikovanější přehled o skutečném výkonu budov

Změřit znamená vědět. TA-Smart nabízí přístup k důležitým parametrům okruhu. Přístup k datům je možný prostřednictvím chytrého telefonu nebo přes busovou sběrnici. Odstraňuje častý nedostatek informací o skutečném provozu jednotlivých okruhů v budově a umožňuje snížení provozních nákladů a kontrolu prováděných zásahů do nastavení parametrů.

Podívejte se v krátkém videu, jak se s TA-Smart snadno komunikuje.

4.

HyCloud

Připojte se k ventilům TA-Smart

  • Díky HyCloud získáte přehled o tom, jak váš systém funguje
  • Snadný přístup k datům
  • Vytvářejte projekty, ve kterých můžete sdílet data se svými kolegy a dalšími zúčastněnými stranami
  • Nejvyšší úroveň zabezbečení dat

    Vytvořte si účet HyCloud 

5.

Pohodlná montáž

Při vývoji konstrukce ventilu byl kladen velký důraz na jeho kompaktnost a široké možnosti použití i ve velmi omezeném prostoru.
Díky řešení 2v1 není třeba instalovat žádné dodatečné zařízení, vyžadované nařízeními v rámci certifikace budovy.

V krátkém videu se podívejte, jak kompaktní velikost ventilu TA-Smart může usnadnit montáž.

6.

Mimořádná technologie a zpracování

Při vývoji tohoto ventilu jsme využili našich mnohaletých znalostí a zkušeností s cílem vyrobit spolehlivý ventil s mimořádnými vlastnostmi, který v plné míře uspokojí vás, naše zákazníky, i nejnáročnější požadavky projektů. 

Výhody pro vás

Provedení výrobku

Jistota

TA-Smart dokáže řídit a měřit průtok až do 0,5 % svého průtokového rozsahu, a vy tak máte skvělý nástroj pro odhalení kritických stavů s velmi malými průtoky, které nejsou běžně měřitelné.

 

Všestrannost

Ventil řídí, měří a zaznamenává průtok, výkon, teploty, dokáže omezit tyto parametry, měnit svou charakteristiku a přizpůsobit se lokálním požadavkům na regulaci a energetický management.

 

Moderní komunikace

Přístup k ventilu je možný dálkově přes busové protokoly, cloudové služby s napojením na internet nebo místně např. z mobilního telefonu nebo tabletu.

 

Splňuje předpisy

Kombinované řešení s funkcí měření a regulace pro splnění všech předpisů a certifikaci už nepotřebuje instalaci žádného dalšího měřicího zařízení.

Montáž

Úspora času

TA-Smart byl navržen tak, aby se dal co nejsnadněji instalovat. Pohon je dodáván předem smontovaný. Je nutno pouze nainstalovat ventil a teplotní čidlo.

 

Automatické hydronické vyvážen

Obdobně jako u tlakově nezávislých regulačních ventilů, TA-Smart automaticky nastaví požadované hodnoty. Navíc vás upozorní, pokud není možno těchto hodnot dosáhnout, a poskytne vám zpětnou vazbu pro nastavení oběhového čerpadla a odstranění případných vad v potrubní síti.

Uvedení do provozu

Komunikace s MaR

TA-Smart je připraven se všemi busovými komunikační protokoly BACnet a Modbus včetně možnosti hybridního provozu s analogovým řízením.

 

Spolehlivost a ukládání dat

Všechna data lze bezproblémově předávat do cloudu, což umožní úplnou transparentnost systému a datovou analýzu. Webová aplikace umožňuje kdykoli, i na dálku, kontrolovat a ověřovat hodnoty. Zaznamenané parametry jsou uloženy v paměti po dobu 13 měsíců.

 

Snadná komunikace na místě

Pro přístup k ventilu a k možnosti sledování změn v soustavě není nutné žádné další zařízení (počítač nebo Dongle), stačí chytrý telefon. Nastavení ventilu lze snadno změnit i během provozu. 

Provoz

Energetická účinnost

TA-Smart nepřetržitě monitoruje teplotu, průtok, polohu ventilu a výkon a přizpůsobuje charakteristiku ventilu požadavkům soustavy (charakteristiky okruhu nebo charakteristiky koncové jednotky). Kontinuální monitorování umožňuje rychlý přehled o výkonu soustavy v čase. Přizpůsobí se změnám požadavků na soustavu, zajistí stabilní regulaci v celém rozsahu průtoků a zaručí úsporný provoz.

TA-Smart je dynamický ventil, který reaguje na změny tlakové diference a udržuje regulovanou veličinu na požadované hodnotě, současně omezuje zadané spodní a horní limity, což vede k vysoké účinnosti a výraznému snížení spotřeby energie. Rychlá odezva ventilu a jeho dobrá ovladatelnost jsou zárukou precizní regulace i při vysokých tlakových diferencích a malých průtocích.

 

Transparentnost

TA-Smart nepřetržitě monitoruje hodnoty a zaznamenává důležitá data (četnost datových bodů lze měnit). V případě nesrovnalostí můžete zkontrolovat, kde je problém, a okamžitě jej opravit. Ani změny využití budov nebo jejich rozšíření nejsou problémem. TA-Smart se po dlouhou dobu postará o spolehlivý a hladký provoz.

Renovace

Úspora času

Absence uklidňovacích délek u závitových provedení a celková kompaktnost ventilu ve všech dimenzích vám poskytuje dostatečnou flexibilitu pro umístění a snadnou montáž ventilu s minimem omezení.

 

Jistota

Vynikající přesnost regulace, rychlá odezva a zpětná vazba o všech parametrech a vykonaných povelech vám nabízí veškerá data pro další rozhodování a posouzení skutečného provozu ihned po spuštění.

Jistota

TA-Smart dokáže řídit a měřit průtok až do 0,5 % svého průtokového rozsahu, a vy tak máte skvělý nástroj pro odhalení kritických stavů s velmi malými průtoky, které nejsou běžně měřitelné.

 

Všestrannost

Ventil řídí, měří a zaznamenává průtok, výkon, teploty, dokáže omezit tyto parametry, měnit svou charakteristiku a přizpůsobit se lokálním požadavkům na regulaci a energetický management.

 

Moderní komunikace

Přístup k ventilu je možný dálkově přes busové protokoly, cloudové služby s napojením na internet nebo místně např. z mobilního telefonu nebo tabletu.

 

Splňuje předpisy

Kombinované řešení s funkcí měření a regulace pro splnění všech předpisů a certifikaci už nepotřebuje instalaci žádného dalšího měřicího zařízení.

Úspora času

TA-Smart byl navržen tak, aby se dal co nejsnadněji instalovat. Pohon je dodáván předem smontovaný. Je nutno pouze nainstalovat ventil a teplotní čidlo.

 

Automatické hydronické vyvážen

Obdobně jako u tlakově nezávislých regulačních ventilů, TA-Smart automaticky nastaví požadované hodnoty. Navíc vás upozorní, pokud není možno těchto hodnot dosáhnout, a poskytne vám zpětnou vazbu pro nastavení oběhového čerpadla a odstranění případných vad v potrubní síti.

Komunikace s MaR

TA-Smart je připraven se všemi busovými komunikační protokoly BACnet a Modbus včetně možnosti hybridního provozu s analogovým řízením.

 

Spolehlivost a ukládání dat

Všechna data lze bezproblémově předávat do cloudu, což umožní úplnou transparentnost systému a datovou analýzu. Webová aplikace umožňuje kdykoli, i na dálku, kontrolovat a ověřovat hodnoty. Zaznamenané parametry jsou uloženy v paměti po dobu 13 měsíců.

 

Snadná komunikace na místě

Pro přístup k ventilu a k možnosti sledování změn v soustavě není nutné žádné další zařízení (počítač nebo Dongle), stačí chytrý telefon. Nastavení ventilu lze snadno změnit i během provozu. 

Energetická účinnost

TA-Smart nepřetržitě monitoruje teplotu, průtok, polohu ventilu a výkon a přizpůsobuje charakteristiku ventilu požadavkům soustavy (charakteristiky okruhu nebo charakteristiky koncové jednotky). Kontinuální monitorování umožňuje rychlý přehled o výkonu soustavy v čase. Přizpůsobí se změnám požadavků na soustavu, zajistí stabilní regulaci v celém rozsahu průtoků a zaručí úsporný provoz.

TA-Smart je dynamický ventil, který reaguje na změny tlakové diference a udržuje regulovanou veličinu na požadované hodnotě, současně omezuje zadané spodní a horní limity, což vede k vysoké účinnosti a výraznému snížení spotřeby energie. Rychlá odezva ventilu a jeho dobrá ovladatelnost jsou zárukou precizní regulace i při vysokých tlakových diferencích a malých průtocích.

 

Transparentnost

TA-Smart nepřetržitě monitoruje hodnoty a zaznamenává důležitá data (četnost datových bodů lze měnit). V případě nesrovnalostí můžete zkontrolovat, kde je problém, a okamžitě jej opravit. Ani změny využití budov nebo jejich rozšíření nejsou problémem. TA-Smart se po dlouhou dobu postará o spolehlivý a hladký provoz.

Úspora času

Absence uklidňovacích délek u závitových provedení a celková kompaktnost ventilu ve všech dimenzích vám poskytuje dostatečnou flexibilitu pro umístění a snadnou montáž ventilu s minimem omezení.

 

Jistota

Vynikající přesnost regulace, rychlá odezva a zpětná vazba o všech parametrech a vykonaných povelech vám nabízí veškerá data pro další rozhodování a posouzení skutečného provozu ihned po spuštění.