Pro optimální provoz musí být soustavy HVAC chráněny před vzduchem.

Životnost a účinnost systémů HVAC silně ovlivňuje vzduch zachycený uvnitř systému.  Účinné odstraňování vzduchu umožňuje snížit toto riziko a chránit kritické prvky, jako jsou čerpadla a kotle. 


Výhody regulace vzduchu v systémech HVAC jsou následující: 

 

  • optimalizované využití energie
  • prodloužení životnosti systému
  • tichý provoz
  • žádné prostoje
  • snížené riziko koroze

Vzduch se v soustavách vyskytuje v mnoha podobách, přičemž každá vyžaduje jiné řešení.

Vzduch, který je uvězněn uvnitř systémů HVAC, je jednou z hlavních příčin selhání a neefektivity systému. Podívejte se na náš film, kde se dozvíte více o podobách vzduchových bublin v soustavách a o typech výrobků, které jsou třeba pro odstranění vzduchu ze systému. 

Odstranění rozpuštěných plynů je zásadní pro zdraví systému HVAC.

Rozpuštěné plyny, které jsou přítomny ve vodě, především kyslík, dusík a oxid uhličitý, ohrožují kvalitu vody. Je nezbytné, aby byly rychle a účinně odstraněny. 
Mikrobublinky a rozpuštěné plyny mohou tvořit nezanedbatelnou část vzduchu zachyceného v systému. Pravidelné dopouštění vody do systému znamená i další přísun rozpuštěných plynů do soustavy. Reakcí na tento problém je cyklónové odplyňování, což je vysoce účinná separační technika, která umožňuje rychlé odstranění těchto plynů z vody. V našem videu vysvětlujeme, jak cyklónové odplyňování funguje. 

Najděte správné řešení odplyňování pro svůj systém

Vento Connect od společnosti IMI Pneumatex zvyšuje účinnost odplyňování o více než 50% díky technologii vakuového odplyňování.
Široká škála výrobků poskytuje řešení pro téměř jakýkoli typ budovy od velkých po malé. Podívejte se na film, kde se dozvíte více informací o sortimentu a příkladech použití.