O společnosti IMI plc

IMI plc je globální strojírenská skupina, která se zabývá navrhováním a výrobou přesných hydraulických systémů. IMI plc má tři divize, z nichž každá prosazuje své vlastní vize – IMI Hydronic, Norgren a IMI Critical

Filozofií společnosti IMI plc je vytvářet obrovskou hodnotu v podobě řešení kritických průmyslových problémů na atraktivních trzích a odvádět ten nejlepší výkon. Přijmout ty největší výzvy hydraulických systémů v nejúžasnějších odvětvích. Prozkoumávat nové technologie a hledat nové způsoby myšlení s cílem zlepšovat každodenní životy lidí. Revoluční technická řešení pro lepší svět.

Ve svých třech divizích společnost IMI plc zaměstnává přibližně 10 000 lidí ve více než 50 zemích, kteří společně sdílí své znalosti a zkušenosti. Je to globální komunita odborníků, inženýrů a techniků, kteří jsou špičkou ve svém oboru.

„Náš cíl – Revoluční technická řešení pro lepší svět“

Obrázek
IMI plc - Ambition

KDO JSME – NAŠE AMBICE

Cíl společnosti IMI se prolíná do všech jejích činností a je prakticky důvodem její existence. Snažíme se dosahovat ziskového růstu z dlouhodobého hlediska a přitom budovat lepší svět pro všechny, kteří jsou s námi spojeni – naše zákazníky, naše zaměstnance, obsluhované komunity a naše akcionáře.

Naše hodnoty jsou důležitou součástí naší podstaty, neboť jsou pilířem kultury a kolektivního myšlení naší celé organizace.  Tyto hodnoty – Důvěrnost k zákazníkům, Jeden velký tým, Hrát pro vítězství a Integrita – podtrhují vše, co děláme, a umožňují nám pokračovat v trendu, který společnost IMI drží na výsluní v její 150leté historii.

OBLAST NAŠÍ PŮSOBNOSTI – NAŠE PRIORITY

Působíme na trzích, které vynikají udržitelným růstem a kde je možné rozvíjet naše osvědčené technické zkušenosti při řešení nejkritičtějších problémů v mnoha odvětvích.  Můžeme se tak spolehnout na platformu dlouhodobého ziskového růstu s tím, jak pomáháme našim zákazníkům zvýšit bezpečnost, udržitelnost a produktivitu.

Zabýváme se navrhováním aplikací pro řízení toku kapalin a pohybu, kde nejlépe využijeme našich nabytých zkušeností. V divizi IMI Precision to zahrnuje odvětví průmyslové automatizace, dopravy, přírodních věd a zpracovatelského průmyslu. Divize IMI Critical je dlouhodobou jedničkou v těch nejnáročnějších zpracovatelských aplikacích elektrárenského, ropného a plynárenského průmyslu, který generuje významné příležitosti na trhu příslušenství, jako jsou náhradní součásti, služby a řešení modernizace.  Z hlediska dlouhodobých výzev divize IMI Critical zvyšuje svou aktivitu a přítomnost na trzích s větším potenciálem růstu, jako je námořní, farmaceutický a rychle se rozvíjející vodíkový průmysl.  A poslední divize IMI Hydronic poskytuje zavedený sortiment produktů pro aplikace teplovodního vytápění a chlazení, aby svým zákazníkům z celého světa pomáhala zlepšovat energetickou účinnost a komfort uvnitř budov.

Naše produkty a služby stále více využívají vyspělá digitální řešení napříč těmito trhy a aplikacemi.  Tato řešení často posilují provozní inteligenci, aby zákazníci mohli dále zvyšovat produktivitu aplikací, nebo zlepšují vztah společnosti IMI se zákazníky v podobě zvyšování úrovně služeb a rychlejšího nasazování inovací k řešení jejich nejpalčivějších problémů.

Obrázek
IMI plc - Priorities

JAK VÍTĚZÍME – V ČEM SE ODLIŠUJEME

IMI plc differentiators

Naše podnikání a působení na koncových trzích má společného jmenovatele, na kterém je postaven úspěch celé organizace IMI. Jsou to bohaté technické znalosti a praktické zkušenosti, které budujeme desítky let při poskytování podpory našim zákazníkům a obsluze koncových trhů.  Výsledkem je značka a postavení na trhu, kterému se naši konkurenti nemohou vyrovnat.  Naši zákazníci spoléhají na společnost IMI při hledání řešení těch nejobtížnějších hydraulických a pohybových procesů, což vede k vývoji plnohodnotných, komplexních systémů, na rozdíl od prodeje jednotlivých produktů.  Mohou tak být plně využity naše bohaté technické zkušenosti, budujeme pevnější vztahy se zákazníky a vytváříme příležitosti pro budoucí prodeje při rozšiřování instalovaných systémů.

Nepřetržitým zlepšováním našich služeb zákazníkům, budováním fantastických vztahů založených na důvěře a zjednodušením naší struktury a způsobu podnikání poskytujeme „hodnotu dneška“.

Zatímco „hodnotu zítřka“ vytváříme soustředěním se na největší výzvy, kterým naši zákazníci a společnost budou čelit, a rychlým vývojem kreativních a inovativních řešení. Musíme proto klást větší důraz na naše digitální schopnosti a investovat do nich.

Přes pokračující přítomnost a růst na dobře zavedených trzích společnost IMI exportuje své bohaté zkušenosti i na nové trhy, kde vyhledává především odvětví a aplikace, které pomáhají utvářet lepší a udržitelnější svět. Výroba a distribuce vodíku, personalizovaná farmaka a zařízení pro robotická ramena jsou jen některé příklady, kde naše znalosti a zkušenosti mohou urychlit vývoj a zlepšit kvalitu života nás všech.  Pevně věříme, že naše technické zkušenosti přispějí k celkově vyšší spokojenosti lidí, pomohou vybudovat udržitelnější a ziskovější podnikání a v neposlední řadě pomohou společnosti IMI naplnit vytyčený cíl: revoluční technická řešení pro lepší svět.

„Náš svět se neustále rychle mění a poptávka po čistších, bezpečnějších a energeticky účinnějších zdrojích nepřetržitě roste, a proto zákazníci potřebují naše zkušenosti více než kdy dříve“ – Roy Twite, výkonný ředitel