Om IMI plc

IMI plc är en global teknikkoncern med fokus på flödesteknik med precision. IMI plc omfattar tre divisioner, som alla tre arbetar för att förverkliga sin vision – IMI Hydronic, Norgren och IMI Critical

IMI plcs vision är att skapa stort värde genom att lösa viktiga industriproblem på attraktiva marknader och arbeta med det bästa. Detta för att kunna ta sig an de största utmaningarna inom flödesteknik inom de mest spännande industriområdena. För att kunna utforska ny teknik och nya sätt att tänka för att kunna fortsätta skapa en bättre vardag. Banbrytande teknik för en bättre värld.

IMI plc har ungefär 10 000 medarbetare i fler än 50 länder fördelade på dessa tre divisioner, där alla delar sin kunskap och erfarenhet. Det är en global gemenskap av experter och ingenjörer som arbetar på högsta nivå.

"Vårt mål - banbrytande teknik för en bättre värld"

Bild
IMI plc - Ambition

VILKA VI ÄR – VÅR AMBITION

IMIs mål genomsyrar allt vi gör, det är därför vi finns. Vi har åtagit oss att skapa lönsam, långsiktig tillväxt samtidigt som vi bidrar till en bättre värld för alla vi har med att göra – våra kunder, våra medarbetare, de samhällen vi verkar i och våra aktieägare.

Våra värderingar är en viktig del av vem vi är, eftersom de leder till en kulturell och kollektiv inställning för hela vår organisation.  Dessa värderingar – kundnärhet, ett enda stort team, delta för att vinna och integritet – är grunden till allt vi gör och säkerställer att vi sköter de grunder som möjliggjort IMIs framgång under vår 150-åriga historia.

DÄR VI FINNS – VÅRA PRIORITERINGAR

Vi fokuserar på marknader med förutsättningar för hållbar tillväxt och där vår beprövade tekniska expertis kan utveckla lösningar för de mest akuta problemen inom industrin.  Detta ger oss en plattform för långsiktig och lönsam tillväxt när vi hjälper våra kunder bli säkrare, mer hållbara och mer produktiva.

Vi engagerar oss i de flödes- och rörelsekontrollapplikationer där vår expertis är högst värdesatt. Inom IMI Precision gäller detta industriautomation, transport, biovetenskap och processindustri. IMI Critical har en etablerad ledarställning vad gäller de viktigaste applikationerna inom energi-, olje- och gasindustrin, som fortsätter generera en betydande eftermarknad med delar, service och uppgraderingar.  På grund av de långsiktiga utmaningarna på dessa marknader utvecklar och ökar IMI Critical sin närvaro på marknader med större tillväxtpotential, däribland sjöfart, farmakologi och den snabbt växande vätgasmarknaden.  IMI Hydronic har ett etablerat produktsortiment för marknaden för hydronisk värmning och kylning, vilket för det möjligt för kunder över hela världen att höja energieffektiviteten och komforten i fastigheter.

Våra produkter och tjänster innebär allt fler digitalt förbättrade lösningar för alla dessa marknader och applikationer.  Dessa lösningar ger ofta ökad driftintelligens som innebär att kunderna kan höja produktiviteten eller som ger IMI bättre kontakt med kunderna för bättre service och snabbare lösningar för deras mest angelägna frågor.

Bild
IMI plc - Priorities

SÅ VINNER VI – VÅRA FÖRDELAR

IMI plc differentiators

Den gemensamma tråden som understryker IMIs framgång i all vår verksamhet och på alla marknader är vår djupgående kunskap och expertis kring applikationerna, som utvecklats under decennier genom stöd till våra kunder och marknader.  Det är så vi byggt vårt varumärke och goda rykte på marknaden, som våra konkurrenter inte kan matcha.  Våra kunder litar på att IMI hjälper till med deras svåraste flödes- och rörelseprocesser, som i allt större utsträckning lett till utveckling av hela systemlösningar snarare än enskilda produkter.  Vår tekniska expertis utnyttjas till fullo, det skapas starkare kopplingar med våra kunder och möjligheterna för framtida försäljning till den installerade grunden ökar.

Vi levererar "Värde idag" genom att ständigt förbättra vårt sätt att serva våra kunder, främja fantastiska relationer som leder till förtroende och förenkla det sätt vi organiserar och driver vår verksamhet.

Vi skapar "framtida värde" genom att rikta vår energi mot de största utmaningar som våra kunder och samhällen står inför, genom att utveckla och kreativa och innovativa lösningar i takt med behoven. Detta omfattar även tillväxt och investering i digital kapacitet.

Samtidigt som vi servar och växer på våra de marknader vi redan är stora på jobbar vi på att ta vår djupgående expertis in på nya marknader, särskilt då inom den industri och de applikationer som bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Områden som produktion och distribution av väte, personliga läkemedel och automation som t ex robotarmar är bara några exempel på var vår kunskap och expertis snabbare kan ge bättre livskvalitet för oss alla.  Vi är övertygade om att våra tekniska experter kan komma upp med ännu större och bättre bidrag till samhället, bygga en mer hållbar och lönsam verksamhet och avslutningsvis hjälpa IMI nå sitt mål: Banbrytande teknik för en bättre värld.

"Eftersom vår värld ständigt genomgår snabba förändringar och kravet på renare, säkrare och mer energieffektiva resurser bara ökar kommer kunderna att behöva vår expertis allt mer" - Roy Twite, verkställande direktör