Road to Net-Zero

​Byggnader använder ungefär 40% av världens energi, Av denna del går 50% till VVS-systemen. Som aktör inom VVS-industrin kan vi göra stor skillnad för att minska klimatförändringarna. Vi har sedan 50-talet arbetat med att utveckla produkter och lösningar som gör VVS-system mer energieffektiva samtidigt som vi utvecklat en hållbar produktion.

Vi leder utvecklingen av energieffektiva VVS-lösningar genom vårt erbjudande av hållbara produkter och genom våra hydroniska utbildningar.  Vi lever det genom att investera i och utveckla hållbara tillverkningsmetoder. 

Leading it- smarta produkter och systemkunskap

Energieffektivisera VVS-system och därmed minimera belastningen på vår gemensamma miljö har varit vårt uppdrag i princip ända sedan vi lanserade den första injusteringsventilen 1957. Injustering går ut på just det; att med minsta möjliga energiomsättning skapa bästa möjliga inomhusklimat. I många fall kan energiomsättningen minska med upp till 30% om en korrekt injustering utförs.

För oss betyder hållbarhet att erbjuda funktionella och robusta produkter samt att förse våra kunder med kunskapen om hur produkterna gör bäst nytta i VVS-systemen.

Hållbara produkter

Precision är vårt ledord när det gäller produktutveckling. Ju noggrannare en produkt kan reglera tryck, flöde eller temperatur desto mindre energi behöver gå till spillo när det önskade inomhusklimatet ska uppnås. 

Materialval är en annan nyckelfaktor för hållbara produkter. När vi väljer material är iv måna om att det håller hög kvalitet, är beständigt mot avzinkning och har lång livslängd. Därför tog vi 1960 fram en egen mässingslegering, AMETAL. Den är tillverkad av 80% återvunnen mässing och har visat sig tåla tuffa miljöer. Det är inte ovanligt att du hittar välfungerande ventiler från oss i 40-50 år gamla anläggningar.

Rätt produkt för jobbet

Produkterna må vara precisa och hållbara men det är hur de sätts samman med övriga komponenter i VVS-systemet som är avgörande för systemets energiomsättning. Vi har sedan slutet av 80-talet hållit kurser, seminarier och webinarier i injustering och hydronisk systemkunskap med syftet att lära ut hur VVS-system optimeras.

Vi bidrar till att minska klimatavtrycket från byggnader genom att erbjuda hållbara produkter och hjälpa våra kunder att skapa energieffektiva VVS-system. 

Living it – resan mot en grönare produktion

Vi har bestämt oss för tre fokusområden i vår hållbarhetsresa. 

reduce our carbon footprint  
Minska vårt klimatavtryck genom att minska våra utsläpp och använda energi från förnybara energikällor. Vi arbetar också på att minska antalet bilresor inom våra säljteam. Vårt mål är ha netto nollutsläpp av koldioxid 2040
reduce water consumption  
Minska vår vattenförbrukning och använda mer vatten från slutna system för återanvändning av dagvatten och spillvatten. Vårt mål är att 40% av vår vattenförbrukning kommer från vattenåtervinning. 
waste reduction  
Minska avfall och plastanvändning är det tredje fokusområdet i vår strategi. Ett utav huvudmålen är att byta ut plastförpackningar till mer hållbara material. 

 

IMI Hydronic Engineerings Energifakta handbok

Det finns sätt att minska energiomsättningen i nästan alla VVS-system. Vi har samlat våra bästa tips för att energieffektivera VVS-systemen i vår Energifakta handbok.

 

Bild
energy efficiency factbook on tablet screen

Läs mer om vår hållbarhetsresa och vad du kan göra för miljön: