Mūsų indėlis į geresnį pasaulį

Mūsų tikslas – Breakthrough Engineering for a Better World (pažangi inžinerija geresniam pasauliui) – pagrindinė strategija integruota tvarumu ir ESG principais. Savo įsipareigojimais ir praktika taip pat padedame savo klientams pasiekti jų tvarumo tikslus.   

Leading and Living it

Esame IMI dalis, įtraukta į LSE FTSE 100, o „Financial Times“ pripažinta vienu iš 2023 m. Europos klimato lyderių.  Todėl, kaip ŠVOK pramonės lyderiai, pripažįstame, kad darome didelę įtaką aplinkai, pasauliui ir savo atsidavusioms komandoms.  

Šį svarbų supratimą pabrėžia mūsų pagrindinė ESG filosofija, kurią apibūdina mūsų šūkis „Leading it and Living it“ (pirmauti ir gyventi). Pirmaujame kurdami ekologiškesnį pasaulį, pasitelkę novatoriškus produktus ir sprendimus, kurie sumažina ŠVOK sistemų poveikį aplinkai ir skatina tvarų energijos naudojimą. Tuo pat metu mes laikomės įsipareigojimo ESG principams, taikydami tvarią gamybos praktiką ir leisdami savo komandos nariams kurti geresnį pasaulį. 

 

enviromental protection Leading it, living it
Sustainable Innovations

Tvarios inovacijos

Atnaujiname sprendimus ir produktus, kurie optimizuoja visų pastatų tipų ŠVOK sistemų energijos vartojimo efektyvumą ir padeda sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Sustainable Manufacturing

Tvari gamyba

Aktyviai ir nuosekliai tobuliname savo gamybos praktiką, kad padėtume sušvelninti klimato kaitą ir sumažintume poveikį mus supančiam pasauliui.
Empowering People

Darbuotojų įgalinimas

Mes ugdome savo komandas, kad paskatintume teigiamus pokyčius ir įgalintume jas prisidėti kuriant geresnį pasaulį.

Leading it

Naujovės geresniam pasauliui

Pastatai sunaudoja 40 % pasaulio energijos, iš jų ŠVOK sistemoms tenka 50 %. 

Būdami pirmaujančia ŠVOK sprendimų gamintoja, turime didelę atsakomybę pertvarkyti jų poveikį planetai ir paruošti kelią, aplinką tausojančiai ateičiai.

Naujoviški sprendimai: mūsų produktai gali sumažinti iki 30 % pastato šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, energijos sąnaudas ir CO2 emisiją. Mūsų tyrimų ir plėtros komanda nepaliaujamai siekia geresnių sprendimų.

Pritaikomi sprendimai: teikiame pirmenybę produktų, kuriuos būtų galima pritaikyti renovacijos projektams, kūrimui. Tai ženkliai sumažina pastato į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, todėl optimizavimas ir renovacija yra labai veiksmingi padedant klientams pasiekti aplinkosaugos tikslus. 

Tvarus sistemos ilgaamžiškumas: mūsų produktai sukurti atsižvelgiant į ilgaamžiškumą. Tai ženkliai sumažina dažno keitimo ar atnaujinimo poreikį, tuo pačiu taupant energiją.

Mūsų strategija „Leading it“ (pirmauti) tiesiogiai sprendžia ŠVOK sistemų energijos sąnaudų iššūkius. Taip nukreipiame savo kelionę į efektyvesnį ir geresnį pasaulį. 

Ta-Smart
IMI_Manufacturing for a better world

Living it

Gamyba geresniam pasauliui:

Mes laikomės savo įsipareigojimo siekti tvarumo ir kurti geresnį pasaulį nuolat tobulindami savo gamybos procesą ir padėdami kurti tvaresnę ŠVOK pramonę. Siekdami savo tikslų sutelkiame dėmesį į tris pagrindines poveikio sritis: 

Mūsų į atmosferą išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas: esame įsipareigoję sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pereidami prie švaresnių energijos šaltinių ir sumažindami mūsų komandos pardavimo kelionių poveikį aplinkai. Mūsų tikslas iki 2040 m. pasiekti nulinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos statusą, taip tiesiant kelią į ekologiškesnę ateitį. 

Tvarų vandens valdymą: esame įsipareigoję atsakingai naudoti vandenį, naudodami sistemas, kurios efektyviai perdirba vandenį, ir taip aktyviai mažindami sąnaudas. Iki 2040 m. siekiame 40 % vandens tiekti iš perdirbimo sistemų. 

Atliekų mažinimą: kad sumažintume atliekų kiekį, esame pasiryžę visoms mūsų pakuotėms ir gaminiams naudoti ekologiškas medžiagas. Siekiame, kad iki 2025 m. atliekos nebebūtų išvežamos į sąvartyną. 

Mūsų veiksmai šiose trijose poveikio srityse yra mūsų „Living It“ (gyventi) strategijos pagrindas, apimantis mūsų įsipareigojimą puoselėti ekologiškesnę ir atsakingesnę gamybos ekosistemą.

Tvarumo akcentai

Atliksime savo vaidmenį kovoje su klimato kaita, visose savo veiklose sumažindami poveikį aplinkai

25.8% co2 emissions reduction

Absoliutus veiklos CO2 emisijos kiekio sumažinimas nuo 10 866 t CO2 2019 m

22 tons of reduction

Vienkartinio plastiko sumažinimas 22 tonomis.

100%

Visos mūsų gamybos vietos turi CO2 mažinimo planus.

EcoVadis2023

„EcoVadis“ bronzos apdovanojimas.

Mūsų darbuotojų kompetencija

Užtikrinti geresnį pasaulį 

Esame įsipareigoję ugdyti asmenis, skatinti jų augimą ir leisti jiems skatinti teigiamus pokyčius, taip galiausiai suformuojant perspektyvesnę ateitį. Įgyvendindami novatoriškos inžinerijos misiją šviesesniam pasauliui, mūsų darbuotojai atlieka nepakeičiamą vaidmenį.

Talentų ugdymas: pabrėžiame talentų matomumą vertindami rezultatus ir potencialą bei atpažindami būsimus talentus. Išplėtėme talentų peržiūros procesą, įtraukdami tarpsektorinį ir funkcinį perėmimo planavimą, ir investavome į pasaulinį darbuotojų tobulėjimą.

Įntegracijos ir įvairovės strategija: skatiname įtraukiančius įdarbinimo procesus, sprendžiame talentų ugdymo šališkumą ir įgyvendiname efektyvius matavimo ir grįžtamojo ryšio mechanizmus. Šiomis pastangomis siekiama skatinti įvairesnę ir platesnę darbo vietos kultūrą.

Gerovė: didelis dėmesys skiriamas darbuotojų gerovei, o visapusiška sistema apima proto, kūno, finansinius ir socialinius aspektus. Taigi, kad sukurtume sveiką darbo aplinką, sukūrėme gerovės programą visuose mūsų objektuose.

Mūsų žmonės yra labai svarbūs įgyvendinant mūsų Breakthrough Engineering for a Better World (pažangios inžinerijos geresniam pasauliui) tikslą, todėl esame tvirtai įsipareigoję įgyti ir išlaikyti geriausius talentus. 

empowering our people