Naše přispění k lepšímu světu

Naše filosofie, která zní „Breakthrough Engineering for a Better World“, průlomové inženýrství pro lepší svět, integruje zásady udržitelnosti a ESG do naší základní strategie. Svými závazky a postupy podporujeme naše zákazníky při plnění jejich cílů v oblasti udržitelnosti.   

Leading and Living it

Jsme součástí společnosti IMI, která je kótována na Londýnské burze cenných papírů (index FTSE 100) a kterou Financial Times v roce 2023 označily za jednoho z evropských lídrů v oblasti ochrany klimatu. Jako přední společnost v oboru HVAC si proto uvědomujeme značný vliv, který máme na životní prostředí, globální scénu a naše týmy. 

Naše základní filozofie ESG, kterou vyjadřuje naše motto „Leading It and Living It“ je toho jasným důkazem. Jsme průkopníky ekologičtějšího světa prostřednictvím inovativních produktů a řešení, která snižují ekologickou stopu soustav HVAC a podporují udržitelné využívání energie. Současně plníme svůj závazek vůči zásadám ESG tím, že uplatňujeme udržitelné výrobní postupy a umožňujeme členům našeho týmu vytvářet lepší svět. 

 

enviromental protection Leading it, living it
Udržitelné inovace

Udržitelné inovace

Inovujeme řešení a produkty, které optimalizují energetickou účinnost systémů HVAC ve všech typech budov a pomáhají snižovat jejich uhlíkovou stopu.
Udržitelná výroba

Udržitelná výroba

Aktivně a důsledně zlepšujeme naše výrobní postupy, abychom pomohli zmírnit změny klimatu a snížili náš dopad na okolní svět.
Posílení postavení našich lidí

Posílení postavení našich lidí

Podporujeme pozitivní smýšlení našich týmů tak, aby se sami stali iniciátory změn, a dáváme jim možnost přispět k lepšímu pracovnímu prostředí.

Leading it

Inovace pro lepší svět

Budovy spotřebovávají 40 % celosvětové energie a z toho 50 % připadá na provoz soustav vytápění a chlazení.

Jako přední výrobce řešení pro vytápění, chlazení a vzduchotechniku (HVAC) máme velkou odpovědnost za změnu jejich dopadu na naši planetu a razíme cestu ekologicky uvědomělé budoucnosti.

Inovativní řešení: Naše výrobky mohou snížit uhlíkovou stopu budovy až o 30 %, snížit náklady na energie a omezit emise CO2. Naše výzkumné a vývojové týmy neustále pracují na vývoji špičkových řešení.

Flexibilní řešení: Naší prioritou je vývoj produktů, které lze dodatečně integrovat do projektů renovací. Tím se výrazně snižuje uhlíková stopa budovy, takže optimalizace a renovace jsou velmi efektivní a pomáhají našim zákazníkům dosáhnout jejich ekologických cílů. 

Udržitelná životnost systému: Naše výrobky jsou navrženy s ohledem na dlouhou životnost. Tím se výrazně snižuje potřeba častých výměn nebo modernizací a současně dochází k energetickým úsporám.

Naše strategie „Leading It“ řeší problémy spotřeby energie v systémech HVAC se záměrem přispět k energetické udržitelnosti. 

Ta-Smart
IMI_Manufacturing for a better world

Living it

Výroba pro lepší svět

Svůj závazek k udržitelnosti a budování lepšího světa naplňujeme neustálým zlepšováním našich výrobních procesů a snahou budovat udržitelnější odvětví HVAC. Abychom dosáhli svých cílů, zaměřujeme se na tři klíčové oblasti:

Naše uhlíková stopa: Zavázali jsme se snížit naši uhlíkovou stopu přechodem na čistší zdroje energie a minimalizací dopadu cestování našeho prodejního týmu na životní prostředí. Naším cílem je dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality, a stát se tak lídrem na cestě k ekologičtější budoucnosti. 

Udržitelné hospodaření s vodou: Věnujeme se zodpovědnému využívání vody a aktivně snižujeme její spotřebu pomocí systémů, které ji účinně recyklují. Do roku 2040 chceme 40 % dodávek vody získávat z recyklačních systémů. 

Snížení množství odpadu: Snažíme se používat ekologické materiály pro všechny naše obaly a výrobky a minimalizovat tak množství odpadu. Naším cílem je do roku 2025 eliminovat ukládání odpadu na skládkách.

Naše opatření v těchto třech oblastech jsou základem naší strategie „Living It“ a vyjadřují náš závazek podporovat ekologičtější a odpovědnější výrobní ekosystém.

Nejdůležitější body na cestě k udržitelnosti

Budeme se podílet na řešení změny klimatu tím, že budeme minimalizovat dopad na životní prostředí ve všech činnostech, které děláme

25.8% co2 emissions reduction

Absolutní snížení provozních emisí CO2 z hodnoty 10 866 t CO2e v roce 2019

22 tons of reduction

Snížení množství jednorázových plastů o 22 tun

100%

Všechny naše výrobní závody mají zavedeny plány na snížení emisí CO2

EcoVadis2023

Bronzová medaile EcoVadis

Posílení postavení našich lidí

Zlepšování pracovního prostředí

Jsme odhodláni pečovat o jednotlivce, podporovat jejich růst a umožnit jim, aby se stali hybnou silou pozitivních změn a nakonec utvářeli slibnější budoucnost. Naši lidé hrají nepostradatelnou roli při naplňování našeho poslání dodávat na trh průkopnická řešení pro lepší svět.

Rozvoj talentů: Klademe důraz na zviditelnění a rozvoj talentu prostřednictvím hodnocení výkonnosti a potenciálu. Tento proces hodnocení jsme rozšířili o plánování rozvoje napříč odvětvími. Zároveň investujeme do osobního rozvoje zaměstnanců.

Strategie inkluze a diverzity: Podporujeme inkluzivní náborové procesy, řešíme předsudky při rozvoji talentů a zavádíme účinné mechanismy měření a zpětné vazby. Cílem těchto snah je podpořit rozmanitější a inkluzivnější kulturu na pracovišti.

Well-being: Klademe velký důraz na blaho zaměstnanců, komplexně se zaměřujeme na duševní, tělesné, finanční i sociální aspekty. A na všech našich pracovištích rozvíjíme program na podporu pohody, který klade důraz na zdravé pracovní prostředí.

Naši lidé jsou klíčovým faktorem při naplňování naší filosofie „Breakthrough Engineering for a Better World“, a proto se neustále snažíme získávat ty nejlepší talenty a udržet si je. 

empowering our people