Cesta k nulovým emisím uhlíku

Revize postupů balení výrobků v našem švýcarském výrobním závodě.

Jako významný hráč v oboru vytápění a chlazení si uvědomujeme, že se musíme podílet na zmírňování klimatických změn. Proto jsme se zavázali k inovativním, energeticky úsporným řešením, která snižují dopad soustav HVAC na životní prostředí, a také k udržitelným postupům v rámci chodu celé naší firmy.

To také znamená, že posuzujeme naše stávající procesy a neustále hledáme možnosti zlepšení. Snižování množství odpadu a plastů je jedním ze tří pilířů naší strategie udržitelné výroby a jednou z našich klíčových priorit je snaha o zlepšení udržitelnosti našich obalů s cílem minimalizovat znečištění.

Nedávno jsme se zaměřili právě na postup balení výrobků IMI Pneumatex v našem závodě ve Füllinsdorfu ve Švýcarsku.

Abychom našli nejlepší obalové řešení, provedli jsme různé testy s různými materiály, včetně lepenky, stohovatelných krabic, kompostovatelných vzduchových polštářů a ochranných kroužků.

Nová metoda snižuje spotřebu plastů až o 26 %, aniž by měla negativní dopad na ochranu výrobku, objem či dobu balení. Pomůže také snížit emise CO2 o dvě tuny ročně.

Obrázek
CZ_Road_to_net_zero_2.jpg

Hlavním problémem, který jsme zjistili, bylo, že udržitelnější neplastové materiály často nebyly dostatečně odolné při mnohanásobní manipulaci s výrobkem během balení a transportu.  Na druhou stranu typy obalů s větší mírou ochrany výrobku zase výrazně zvětšovaly objem přepravovaných položek, což znamenalo prodloužení doby nakládky a snížení počtu transportovaných expanzních, což vedlo k výraznému zvýšení emisí CO2. Proto musely být tyto možnosti vyloučeny.

Po měsících hloubkového testování se ukázalo, že nejudržitelnějším, ale stále účinným řešením balení je využití stávajícího obalového materiálu, ale vyvinutí nového způsobu balení našich výrobků. Nový způsob snižuje spotřebu plastů až o 26 % a neohrožuje ochranu obalu, objem ani dobu balení.

Tato metoda byla testována pro všechny velikosti našich tlakových nádob s pozitivní zpětnou vazbou jak od našeho provozního týmu, tak od zákazníků.

Tento nový postup balení pomůže snížit emise CO2 o dvě tuny ročně, ale tím to nekončí. Stejný přístup budeme uplatňovat i u naší řady separátorů Zeparo a budeme i nadále hledat příležitosti k optimalizaci dalších stávajících procesů, abychom pokračovali v naší cestě k nulovým emisím uhlíku.

Zjistěte více o našich ekologických iniciativách