HySelect

Určení optimálního dimenzování ventilů, přednastavení hodnot a energeticky nejefektivnější konfigurace nebylo nikdy jednodušší.

Spolu s naším vyvažovacím přístrojem TA SCOPE získáte:

Jedinečný hydronický návrhový nástroj HySelect
HySelect zjednodušuje správné dimenzování ventilů, určí jejich hodnotu přednastavení a snadno připraví ekonomicky výhodný návrh. Do programu HySelect jednoduše zadáte hodnoty:

  • Délky potrubí
  • Požadovaný průtok pro koncové jednotky
  • Tlakovou diferenci
     

Výstupem pak bude:

  • Požadovaný výtlak čerpadla
  • Detailní výpis optimálně navržených výrobků, jako jsou regulační a vyvažovací ventily
  • Potrubní síť s možností nahrání její struktury do vyvažovacího přístroje
  • Celkové délky potrubí podle jednotlivých dimenzí
  • Vodní objem v potrubní síti​
Stáhnout

Ověření zda soustava pracuje tak, jak byla navržena…

HySelect  plně komunikuje s naším vyvažovacím přístrojem TA-SCOPE. Jejich propojením přes USB kabel dokážete snadno stahovat nebo nahrávat informace o soustavě z či do přístroje TA-SCOPE. To výrazně zrychluje proces vyvažování a umožňuje ověřit, zda je soustava v souladu s požadavky projektu. Hydronickou síť, vytvořenou v programu HySelect, je možno přehrát do vyvažovacího přístroje TA-SCOPE a následně provést vyvážení. Uložená data vyvážené soustavy jako jsou průtok, tlakové diference, 2 teploty, teplotní spád a výkon, je pak možno zpět přehrát do programu HySelect, připravit a následně vytisknout protokol o vyvážení soustavy.

… i v průběhu činnosti otopné soustavy

Požadujeme, aby soustavy vytápění a chlazení pracovaly správně po celou dobu své životnosti. S pomocí vyvažovacího přístroje TA-SCOPE a programu HySelect můžete snadno kdykoliv ověřit a prokázat, že v soustavách vše pracuje tak, jak bylo původně požadováno.

Využijte TA-SCOPE pro měření a diagnostiku průtoku, tlakové diference, 2 rozdílných teplot, teplotního spádu a výkonu. Pro analýzu naměřených hodnot je uložte v programu HySelect.​